MƏDƏNİYYƏT


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Arif Məlikovun müəllif gecəsində çıxışı (Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi, 5 fevral 1995-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illik yubileyinə həsr edilmiş təntənəli gecədə nitqi" (Respublika Sarayı, 8 noyabr 1996-cı il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin YUNESKO-nun baş direktoru Federiko Mayor cənablarına məktubu" (3 sentyabr 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevə təbrik məktubu" (18 dekabr 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin heykəltəraş Ömər Eldarova təbrik məktubu" (Bakı, 20 dekabr 1997-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Dahi şair Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadan olmasının 90 illik yubileyi mərasiminin iştirakçılarına" (11 aprel 1998-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin dünya şöhrətli yazıçı, görkəmli ictimai xadim Çingiz Aytmatova təbrik məktubu"(Bakı, 6 dekabr 1998-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin xalq artisti Qəmər xanım Almaszadəyə məktubu" (Bakı şəhəri, 9 mart 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
Kitabi-Dədə Qorqud dastanının 1300 illik yubileyi şərəfinə həsr olunmuş Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev adından Gülüstan sarayında keçirilən rəsmi qəbulda Prezident Heydər Əliyevin nitqi (9 aprel 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə məktubu" (15 avqust 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Görkəmli müğənni və bəstəkar M. Maqomayevə "İstiqlal" ordeni təqdim edərkən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi" (6 sentyabr 2002-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Dünya şöhrətli dirijor və görkəmli bəstəkar Niyazinin 90 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi" (8 dekabr 2002-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin xalq artisti, bəstəkar Arif Məlikova təbrik məktubu"(12 sentyabr 2003-cü il) sənədinə tarixi arayış