Реч на Президента на Република Азербайджан Гейдар Алиев на тържествената юбилейна вечер, посветена на 500-та годишнина от рождението на на великия поет и мислител Мохамед Физули – 8 ноември 1996 година


Уважаеми дами и господа, 

Скъпи гости и приятели, 

От все сърце ви поздравявам  с 500-я юбилей на великия азербайджански поет  Мохамед  Физули – празника на нашия народ!

Изразявам своята благодарност и признателност към делегациите,  държавните и обществените дейци,  дейците на науката,  културата и всички гости,  пристигнали от много страни в нашата република,  за да участват в юбилейните тържества,  в отбелязването на 500-годишния юбилей на  Мохамед Физули  Физули,  за уважението и вниманието към творчеството на Физули и към Република Азербайджан.  

От три години насам 500-ят юбилей на  Мохамед  Физули се отбелязва във всички кътчета на Азербайджан и по света.  През трите години във връзка с 500-годишния юбилей на  Мохамед  Физули в Република Азербайджан,  във всеки неин град и селище се проведоха големи тържествени церемонии,  което е израз на почит към творчеството на великия поет. 

Юбилеят на  Мохамед  Физули бе отбелязан тържествено не само в Азербайджан,  но и в много страни по света.  Тържествени церемонии във връзка с 500-годишния юбилей на  Мохамед  Физули се проведоха в Турция (Анкара),  Русия (Москва),  Ирак (Багдад),  Кербала,  Керкук,  Иран (Техеран),  в Грузия,  Казахстан,  Узбекистан,  Дагестан (Дербент),  Махачкала,  Париж,  в Щаб-квартирата на ЮНЕСКО; творчеството на  Мохамед  Физули и неговото наследство се пропагандираха и популяризираха по целия свят. 

Решението,  взето от ЮНЕСКО към Организацията на обединените нации за провеждането на 500-годишния юбилей на Мохамед  Физули в световен мащаб е висока оценка за творчеството на поета,  уважение и почит,  оказани на нашия народ и култура.  Генералният директор на ЮНЕСКО,  уважаемият господин Федерико Майор пристигна в Азербайджан  във връзка с 5гя юбилей на Мохамед  Физули и днес го отбелязва заедно с нас. 

Във връзка с 5гя юбилей на Мохамед  Физули през последните три години в Азербайджан  се проведоха крупни мероприятия.  На ІІ конгрес на писателите от тюркския свят творчеството на Мохамед  Физули и неговият 500-годишен юбилей  бяха в центъра на вниманието.  На VІІІ среща на Международната организация на тюркоезичните страни Тюрксой творчеството и наследството на Мохамед  Физули също бяха в центъра на вниманието.  В Баку се проведе Международен симпозиум.  Творчеството на Мохамед  Физули през тези дни се издигна в очите и на азербайджанската общественост,  и на целия свят. 

Като велик поет,  учен философ на азербайджанския народ Мохамед  Физули принадлежи на всички тюркоезични народи,  на всички тюрки,  на  ислямския свят. 

Творчеството на Мохамед  Физули и неговото наследство са голям принос за световната култура,  който я обогатява.  През 40-те години на своето творчество Мохамед  Физули създава произведения,  които живеят вече 500 години.  Той издига поезията на Азербайджан  до най-високи върхове,  неговите стихове,  поеми,  газели,  хасиди,  рубаи от 500 години насам поддържат моралния дух на хората. 

В творчеството на Мохамед  Физули са намерили анализ и отражение много области от науката и философията.  Всичките му творби,  които са образци на поезията и литературата,  съдържат високи философски идеи и научни мисли.  Мохамед Физули,  който широко анализира предшестващия го период,  който фокусира в творчеството си най-добрите образци на всичко,  създадено преди него на Изток,  в древна Гърция,  в античната римска литература и в древната индийска литература,  издига своята поезия,  наука и философия,  превърнали се в синтез на Изтока и Запада,   до най-високия връх. 

Чрез своето творчество Мохамед  Физули си издига нерушим паметник.  От 500 години насам той живее в сърцата на народите,  в сърцето на всеки гражданин на Република Азербайджан.  Това е един духовен паметник.  Преодолял всички бури,  земетресения и битки,  той е жив и покорява все по-нови висини.  Днес ние отбелязваме този всенароден празник в столицата на Азербайджан  - Баку,  пред паметника,  издигнат на площад Физули,  и полагаме пред него цветя.  Но духовният паметник,  който Физули си издигна сам,  живее в душата на всеки от нас.  Той ще живее вечно и в душата на идните поколения.  Анализирал извървения път,  Мохамед  Физули отразява в творбите си високите философски и общочовешки ценности.  Анализирайки  обществено-политическите процеси на своето време,  той оставя на обществото безсмъртни мисли и препоръки.  Всичките му произведения,  възпяващи взаимоотношенията между хората и положителните човешки качества,  отхвърлят всичко отрицателно в обществото и хората. 

В творбите на Физули се възпяват любовта,  взаимоотношенията между хората,  верността.  Той призовава към вярност към родината,  родителите,  земята,  към любов и всичко това,  както и преди 500 години са най-важните и високи морални човешки качества. 

Мохамед Физули разказва за своето време,  като посвещава творбите си на далечното бъдеще.  Затова те са живи вече 500 години и ще продължават да са живи още хилядолетия. 

Мохамед Физули пише на господстващия тогава арабски и персийски езици.  Но за нас най-важно е това,  че голяма част от произведенията му са написани на тюркски,  на сегашния азербайджански език.  Това е факторът,  който отличава Мохамед  Физули от предишните и последващите поети и учени на нашия народ.  Ние и днес свободно четем поемата на Физули «Лейли и Меджнун»,  неговите дивани,  написани на тюркски език.  Така че една от най-големите заслуги на Мохамед  Физули е,  че той е оценил високо тюркския,  родния си език,  независимо от сложните процеси,  които протичат по негово време и след това. 

Мохамед Физули живее в много сложно време,  във време на големи войни.  Той става свидетел на тези войни и със собствените си очи вижда какъв удар нанасят на човечеството и на обществото войните,  враждата и конфликтите.  Затова един от основните мотиви в неговите произведения е протестът срещу насилието,  тиранията и войната.  Той зове хората към съгласие,  мир,  приятелство и възпява тези качества в своите произведения. 

Физули е миролюбиви доброжелателен човек и тези негови качества намират отражение в неговите творби. 

Със своите произведения Мохамед  Физули  оказва голямо влияние на всички последващи поколения.  От век на век и от поколение на поколение поетите и писателите,  учените и философите са под влияние на неговото творчество.  Мнозина се опитват да му подражават.  И това също е една от заслугите на творчеството на Физули пред света и пред нашия народ. 

Идеите,  издигнати в произведенията на Физули,  дават тласък за създаването на нови велики произведения на нашия народ,  на другите тюркоезични народи,  на народите от ислямския свят.  Днес с чувство на голяма гордост можем да кажем,  че великият азербайджански поет Низами Гянджеви за първи път въз основа на известната източна легенда създава своята безсмъртна поема „Лейли и Меджнун“.  Това става през ХІІ век.  През ХV век Мохамед  Физули въз основа на същата легенда създава своята поема „Лейли и Меджнун“.  В света има много художествени произведения,  посветени на Лейли и Меджнун.  През средновековието са създадени стотици такива произведения.  Но според нас поемата на Физули „Лейли и Меджнун“  издига философския й смисъл до най-високи върхове. 

В началото на ХХ век великият азербайджански композитор Узеир Гаджибеков за първи път в мюсюлманския Изток създава операта „Лейли и Меджнун“ въз основа на поемата на Мохамед Физули.  От 80 години насам операта „Лейли и Меджнун“ не слиза от азербайджанска сцена.  През тези години тя обхожда целия свят и демонстрира творчеството на Физули и Узеир Гаджибеков. 

През нашия век азербайджанските писатели и поети,  композитори,  художници и скулптори създават прекрасни творби,  посветени на произведенията на Мохамед Физули.  Симфонията на Кар Караев „Лейли и Меджнун“,  кантатата на Караев „Лейли и Меджнун“,  кантатата на Джахангир Джахангиров „Физули“ могат да служат като примери за това. 

Така чрез своето творчество,  чрез своите произведения Мохамед  Физули стига до нас,  живее днес и ни вдъхновявя,  и той ще служи на бъдещите поколения като духовна храна,  ще ги вдъхновява да създават нови произведения.  В това е смисълът на творческото наследство,  оставено от Мохамед  Физули за поколенията. 

Оттогова са минали 500 години.  Но Мохамед  Физули е жив през всичките тези векове.  Неслучайно повечето му творби са стигнали до наши дни.  Но Мохамед  Физули и до днес е недостатъчно изучен,  изследван и анализиран от научна гледна точка. 

За първи път през тези 500 години юбилеят на на Физули се отбелязва и празнува на толкова високо ниво.  Така се проявява уважението и почитта на съвременен Азербайджан,  на днешното поколение,  на Република Азербайджан  към нашата култура и история,  към нашите велики личности.  Но това е само начало в изследването и пропагандирането на творчеството на Физули.  Според мен неговото наследство е толкова необятно,  че за опознаването му трябва да се направи още много.  Надявам се,  че мероприятията във връзка с 500-годишния юбилей  на Физули откриват широк път за изследване и пополуризиране на неговото творчество и в бъдеще. 

Искам да изразя надежда,  че бъдещите поколения няма да забравят юбилейните церемонии от 500-годишнината на Физули и ще издигнат тази инициатива на още по-високи рубежи. 

Нашият народ винаги е изпитвал уважение и признателност към творчеството и произведенията на Мохамед Физули.  Но в миналото ние не сме го съзнавали толкова дълбоко като днес,  което е свързано с факта,  че азербайджанския народ постигна национално освобождение и получи държавна независимост.  Сега в своята независима държава,  независима страна ние можем свободно и правдиво да оценим своята история,  своите национално-духовни ценности и традиции и можем да ги пропагандираме без да се страхуваме от нищо. 

Ние отбелязваме юбилея на Мохамед  Физули през тежък период в живота на своя народ и република.  Както знаете,  преди осем години от страна на Армения беше предприета военна агресия срещу Република Азербайджан,  в резултат на което част от територията на Азербайджан,  20 процента от нея беше окупирана от арменските въоръжени сили.  От окупираните земи насилствено бяха прогонени милиони наши сънародници,  които днес живеят в тежки условия,  на палатки.  Нарушена беше териториалната цялост на Азербайджан,  беше нанесен огромен удар по националната държавност и териториалната цялост на страната ни. 

Наред с това малко преди Азербайджан  да получи своята държавна независимост,  той преживя период на големи обществено-политически и социално-икономически трусове.  През този период в живота на Азербайджан  имаше много опасни събития за държавността и националната култура на Азербайджан.  Всичко това усложни обществено-политическия и културен живота на републиката,  създаде големи трудности.  Но същевременно след като страната ни получи държавна независимост,  тук бе изградена демократична,  правна и светска държава.  В нашата република се развиват демокретични процеси,  осъществяват се икономически реформи.  Ние строим нова държаваме,  формираме ново демократично общество,  създаваме нови форми на икономика.  Всички тези процеси са много сложни. 

В едно такова време творчеството на Физули ни вдъхновява и ни дава сили.  То винаги е възпитавало в нашия народ чувство на национално достойнство и е служило като един от най-значимите фактори,  които ни помагат в борбата за национална свобода,  в процеса на държавното строителство,  в процеса на утвърждаване на демократичната и правова държава у нас.  Ние сме горди,  че нашият народ има такава богата древна култура,  че чрез своите велики личности запазва и обогатява национално-духовните ценности на Азербайджан  и ги превръща в част от общочовешките ценности.  Ние сме горди,  че имаме такъв велик поет,  велик учен,  велик философ като Мохамед Физули. 

Няма съмнение,  че юбилейните тържества,  свързани с 500-годишния юбилей  на  Мохамед  Физули,  още повече обогатяват духовния живот на нашия народ,  че възпитават в него чувство на патриотизъм и преданост към земята ни,  че мобилизират всички нас за възстановяване на териториалната цялост на Република Азербайджан,  за освобождаване на окупираните земи,  че ни вдъхновяват Азербайджан  да  постигне  още по-големи височини.  Ние и днес,  и утре,  използвайки в живота си създадените от Мохамед  Физули духовни ценности,  ще водим нашия народ към щастливото бъдеще. 

Аз съм уверен,  че тези юбилейни мероприятия,  че този голям празник още повече ще сплотят нашия народ.  Мохамед  Физули призовава хората към приятелство и любов.  Възхвалявайки любовта,  възхвалявайки светлата духовност и най-възвишените чувства,  Мохамед  Физули призовава хората към единство,  дружба и любов.  Днес тези мисли на Физули за нас са най-важни.  За да изведем страната си от този тежък период и да възстановим териториалната й цялост,  да освободим окупираните земи,  да развиваме демократичните процеси,  да я водим напред,  ние сме длъжни да укрепим своето единство и солидарност. 

С чувство на задоволство мога да кажа,  че последните години бяха години на укрепване на могъществото на Азербайджанската държава,  години на стабилизация на обществено-политическата ситуация вътре в Азербайджан.  Последните години бяха години на още по-тясно сближаване между хората.  Ние ги оценяваме като свои постижения.  Но същевременно ги смятаме за първи стъпки към бъдещето на нашата република и аз се надявам,  че творчеството на Физули и неговото наследство ще ни помогнат по този път. 

Слава на поезията,  слава на Физули,  слава на неговото творчество!

Да живее науката,  културата и поезията!

Да живее независима Република Азербайджан!

Вестник „Бакинский рабочий“,  14 ноември 1996 година.