Слово на Президента на Република Азербайджан Гейдар Алиев на Срещата на високо равнище на държавите и правителствата на страните членки на НАТО / Евроатлантическия Съвет за партньорство - 22 ноември 2002 година


Уважаеми господин Председател,

Уважаеми колеги,

Светът се намира в извънредно сложна ситуация. Международният тероризъм използва подкрепата на някои държави, извършва настъпления срещу световния правов ред, опитва се да създаде нови линии за конфронтация въз основа на екстремистката идеология, агресивния национализъм и войнстващия сепаратизъм, стреми се към ново преразпределение и прекрояване на границите.

Способността на международната систезма  да се бори ефикасно с общата заплаха е подложена  на сериозно изпитание. Веднага след трагедията на 11 септември Евроатлантическата общност създаде антитерористична коалиция, в която Азербайджан се включи още от първия ден. В сътрудничество с останалите страни и международните организации ние и днес правим всичко възможно, за да противодействаме на тези заплахи. Техният характер и мащабите им премахват всякакви, включително географските ограничения за съвместна и всестранна борба в рамките на НАТО/ЕАСП.

Но заплахата съществуваще още преди 11 септември. Огнищата на тероризъм и свързаната с тях международна престъпност се формират в зони на конфликт и на неконтролирани от законните власти територии, възникнали в резултат на войни, предизвикани от политиката на агресивен национализъм и насилствен сепаратизъм. Най-уязвим в този смисъл е Южно-Кавказкият регион.

Водейки непримирима борба с международния тероризъм и екстремизъм, Азербайджан насочва основните си усилия за освобождаване на своите територии от арменска  окупация и за възстановяване в тях на законовия ред и контрол. Решаването на арменско-азербайджанския нагорно-карабахски конфликт отговаря на интересите на всички държави членки на Евроатлантическия съвет за партньорство. Докато не е станало късно, световната общност трябва да предприеме всичко възможно, за да се постигне мирно уреждане на конфликта въз основа на пълното възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на Азербайджан съгласно нормите и принципите на международното право.

Разглеждайки партньорството си с НАТО като основа за една бъдеща евроатлантическа система за сигурност, Азербайджан се стреми към интеграционно партньорство с алианса и интензивен двустранен диалог. Тук искам да подчертая нарасналата взаимозависимост на членовете на алианса,  партньорството помежду им и необходимостта още повече да се зачитат интересите и потребностите на партньорите.

Ние забелязваме, че НАТО проявява повишено внимание към Южен Кавказ. Но всяка регионална инициатива и предложение трябва да са насочени най-вече за преодоляване на последиците от войните и за възстановяване на международно признатите граници между държавите.

Ние със задоволство отбелязваме развитието на новите взаимоотношения между НАТО и Русия, което може да има съществено значение за преодоляването на кризите в различните региони от Европа.

Аз привествам държавите, получили покана за членство в алианса, и отбелязвам, че НАТО провежда политика на отворените врати.

Господин Председател,

Целите, които сме си поставили, ни карат  да полагаме огромни усилия. Но ние нямаме право да отстъпваме и винаги трябва да помним святото си задължение да оставим на потомците си един сигурен и стабилен свят.

Благодаря за вниманието. 

Превод от руски език от вестник „Бакинский рабочий“, 26 ноември 2002 година

Исторически Справки

ВЪНШНА ПОЛИТИКА