Заявление на Президента на Република Азербайджан Гейдар Алиев на съвместната пресконференция с Президента на България Петър Стоянов – Президентският дворец, 2 декември 1999 година


Уважаеми господин Президент Петър Стоянов,

Уважаеми членове на българската делегация,

Дами и господа,

Тази сутрин започна официалното посещение на Президента на България в Азербайджан. Това е първото официално посещение на Президента на България у нас след като нашите две страни получиха независимост.

Посещението е по покана от моя страна. И аз се радвам, че господин Президентът я прие.

Днес ние вече успяхме да поработим успешно. Имахме среща на четири очи. Обсъдихме много въпроси, засягащи междудържавните отношения, проблемите на по-нататъшното развитие на сътрудничеството, укрепването на приятелството между България и Азербайджан, и особено проблемите, свързани с използването от България на енергийните ресурси на Азербайджан и Каспийско море, и с реализирането на програмата за възстановяването на Великия път на коприната, на програмите ТРАСЕКА и ИНОГЕЙТ. Обменихме също мнения и разгледахме въпроси, свързани с проблемите в международния живот. Както България, така и Азербайджан се намират на европейския континент, ние сме членове на ОССЕ и на редица други европейски и международни организации, сътрудничим си със Северноатлантическия съюз. Затова има много въпроси, по които трябваше да обменим мнения.

Със задоволство мога да кажа, че разговорът ни беше много ползотворен, интересен и засегна много въпроси, бих казал, че почти по всички тях бяхме единодушни и на еднакви позиции.

Радвам се, защото Азербайджан се стреми да развива отношенията си целия свят и особено със страните от Европа, да сътрудничи в европейските структури. Така че в това отношение нашият разговор беше взаимно полезен.

Проведе се среща между делегациите. Тя също премина в дух на приятелство, разбирателство и в най-благоприятна атмосфера. Ние подписахме няколко междудържавни документа. Сред тях важно значение има политическата декларация за по-нататъшно развитие на отношенията между България и Азербайджан, подписана от Президента господин Петър Стоянов и мен.

Трябва да отбележа, че по време на официалното ми посещение в България през 1995 година бяха подписани редица документи, най-важният от които бе споразумението за развитие на приятелските връзки и сътрудничеството между България и Азербайджан. Тези документи изиграха своята роля. Основоположният документ за развитието на приятелските връзки между България и Азербайджан има дългосрочно значение.

А подписаните днес документи, естествено, разширяват договорно-правната база между нашите суверенни, независими държави и създават още по-благоприятни условия за по-нататъшно развитие на приятелските връзки, за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството ни във всички сфери.

Затова изразявам дълбокото си задоволство от вече започналото посещение на Президента на България, от извършената работа и от подписаните документи. И давам думата на нашия гост.

 Превод от руски от вестник „Бакинский рабочий“, 3 декември 1999 година