יצירותיו / מדיניות פנים / נאומים והכרזות

נאומו של נשיא הרפובליקה של אזרבייג'אן בישיבה של האסיפה הלאומית – 5 בנובמבר שנת 1993.


חברי האסיפה, נבחרים ואורחים נכבדים!

בשל העובדה שנבחרתי לנשיא הרפובליקה, האסיפה הלאומית לא יכלה לערוך ישיבות בתקופה הזאת. אני חושב שהיום ניתנת לי הזדמנות לנהל את הישיבה הזאת בפעם האחרונה כיו"ר המועצה העליונה.

אני מודה לאסיפה הלאומית, לחבריה על פעילותנו המשותפת שהתקיימה כאן, במהלך מספר חודשים, על עבודתנו ועל אותה העזרה, האמון שנתתם בי בהיותי נציג המועצה העליונה, על התמיכה באסיפה הלאומית כאשר מילאתי את תפקידי כיושב ראש האסיפה הלאומית. ברצוני לציין כי בתקופה הזאת ניסיון העבודה שלי שרכשתי במהלך כל חיי קודם לכן, הועשר בניסיון מעשי רב. ניהול האסיפה הלאומית במשך כמה חודשים, ניהול ישיבותיה, סיכום דעות של חברי הפרלמנט שערכתי והתמקדות בקבלת החלטות נכונות לגבי סוגיות קשות – כל אלה היוו עבורי בית ספר גדול לרכישת ניסיון, ועל ניסיון זה ועל העבודה המשותפת אני רוצה להודות לאסיפה הלאומית.

בישיבות האסיפה בתקופה זו דבקנו באופן עקבי בעקרונות דמוקרטיים. עשיתי כמיטב יכולתי כדי להבטיח פלורליזם בהבעת דעות וכדי שדעה של כל אחד מחברי האסיפה תילקח בחשבון. לפעמים הישיבות שלנו נמשכו זמן רב, היה ונאומים של חברי פרלמנט מסויימים חרגו בהרבה מזמני הנאום המוגדרים, ולעיתים גם הנאומים שלי חרגו מזמני הנאום הקבועים.

עם זאת, כל זה היה הכרחי כי חרטנו על דגלנו מטרה אחת: רק באמצעות חילופי דעות נרחבים, על-ידי עיון מעמיק ודיונים להגיע לקבלת החלטות הנכונות ביותר. לכן אני סבור שבמשך החודשים האלה באולם הזה, בזמן עבודת האסיפה הלאומית, גברו באופן קבוע עקרונות דמוקרטיים, אתיקה פרלמנטרית, עבודה פרלמנטרית מעשית, וברצוני להביע תחושת ביטחון שכך יהיה גם בעתיד.

שוב אני מביע את תודתי לכולכם, אני מאחל בהצלחה בהמשך העבודה לאסיפה ולחבריה. האסיפה הלאומית, נבחרי הציבור לקחו גם חלק פעיל בבחירתי לנשיא. הצלחנו להתמודד עם המצב הקשה ועם העימות שהתגבר באזרבייג'אן החל מה-4 ביוני אך ורק הודות להחלטות של האסיפה הלאומית. ניסיונות של גורמים מסוימים בתקופה קשה זו של מלחמה להתחיל במלחמת אזרחים, לבתר את הרפובליקה הופסקו הודות להחלטות האלה. כל זה ייאמר לזכותה של האסיפה הלאומית וזה מהווה תוצאוה של פעילותה.

במשך התקופה החולפת האסיפה הלאומית הייתה במצב של חיפוש מתמיד, במצב של ניתוח פתרונות אפשריים לאור המצב הקיים, ולשם כך האסיפה ניהלה את עבודתה ברצינות ובאחריות רבה. התקבלו החלטות אודות התמודדות עם מצב המשבר הנוכחי, אודות קיום משאל עם לגבי מתן אמון לנשיא לשעבר ואודות בחירות הנשיא. העם, הבוחרים באזרבייג'אן התייחסו בכבוד רב להחלטות של האסיפה הלאומית, הביעו את דבריהם ובסופו של דבר נבחרתי לנשיא.

ב-10 באוקטובר, לאחר שנכנסתי לתפקיד כנשיא, חלקתי את מחשבותיי בקשר לזה. ברצוני לציין שוב שתפקיד בכיר כל כך בעת ובעונה אחת מטיל עליי אחריות עצומה ומציב בפניי בהיותי מנהיג המדינה אתגרים גדולים וקשים מאוד. בשבועות האחרונים כתוצאה מהאירועים שהתרחשו באזורי הגבול בין ארמניה לרפובליקה שלנו, הבעיות הקיימות הפכו לחריפות עוד יותר ופתרונותיהם נעשו מסובכים וקשים יותר. אני מודע לאחריות המוטלת עליי בגין מתן פתרונות לכל הסוגיות הקשות והמורכבות, בגין יישום המשימות העומדות בפניי ובגין האמון שנתנו בי הבוחרים אשר הצביעו עבורי לתפקיד זה. אסתמך תמיד על פעילותה של האסיפה הלאומית, ובשיתוף עם המועצה העליונה, עם האסיפה הלאומית אבטיח את העבודה שלנו. אמשיך לבנות את פעילותי על בסיס עקרונות דמוקרטיים עליהם כבר הצהרנו.

כיום, בתקופת משבר כלכלי, חברתי ופוליטי ברפובליקה, בתנאים קשים של מלחמה עלינו בעת ובעונה אחת לעבוד ולהראות דוגמה לקונצנסוס אזרחי ולאומי. אני לא אחסוך כל מאמץ כדי לחזק את הקונצנסוס הזה ואני מבטיח שביחד עם האסיפה הלאומית אפעל בכיוון הזה.

ידוע לי שלאחרונה בשל המצב שנוצר באזורי הגבול ובאזורי המלחמה הוגשו הצעות לערוך דיון בנושאים הללו בישיבת האסיפה הלאומית. ללא ספק, יש צורך לדון בהם. אך יחד עם זאת ידוע לחברי האסיפה הלאומית שאנחנו עוסקים בנושאים הללו כל הזמן, ללא הרף. המצב הנוכחי כבר נותח בפירוט בישיבת מועצת הביטחון וננקטו צעדים נדרשים. הוחלט לבצע שינויים רציניים בהנהגה של משרד הביטחון והיחידות הצבאיות. מתבצעות פעולות נחוצות אשר רובן ככולן נועדו לשפר את כושר ההגנה של הרפובליקה של אזרבייג'אן ולחזק הגנה על השטחים שלנו.

במקביל נערך משא ומתן להשגת שלום ולמציאת פתרונות מלאים לבעיה זו באמצעים דיפלומטיים ופוליטיים.

אני מסכים לחלוטין עם כך שיש לטפל ולדון בנושאים הללו לא רק במסגרת האסיפה הלאומית אלא גם מול כל הכוחות הפוליטיים והציבוריים של הרפובליקה שלנו. בימים קשים אלו שעוברת הרפובליקה שלנו כולם צריכים לעשות כמיטב יכולתם, כולנו צריכים לבנות את דרכי הפעילות הנדרשות וליישם אותן.

 עיתון "הפועל של באקו", 11 בנובמבר שנת 1993.