Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in, Cuma Camii’nde mümin yurttaşlarımızla görüşmede konuşması - Tiflis, 9 Mart 1996

Değerli kardeşler! Değerli arkadaşlar!

Ben Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze’nin daveti üzerine burada resmi ziyarette bulunuyorum. İki gündür Gürcü halkı bize konukseverlik gösteriyor ve biz Gürcü halkı ile Azerbaycan halkı arasında ve cumhuriyetlerimiz arasında bulunan dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesi ve gelişmesi için burada gerekli önlermleri alıyoruz.

Ben Azerbaycan’ın seçkin  şahısları Mirze Feteli Ahundov, Mirze Şefi Vazeh ve Feteli Han Hosyki’nin mezarlarını ziyaret ettikten sonra,  Azerbaycan’ın önde gelen şahsiyeti, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilk Başbakanı Feteli Han Hoyski’nin anıt mezarının açılış töreninden sonra buraya geldim.

Burası Azeri müslümanların camisidir. Bu, Allah\'ın evidir, kutsal bir evdir. Camiye gitmek, Allah’a ibadet etmek, Allah’ın emirlerini yerine getirmek her insanın, müslümanın kutsal  borcudur. Gürcistan toprağında, Tiflis kentinde Azerilerin böyle bir ibadet  yerinin, kendi camilerinin bulunmasından dolayı çok memnunum. Bu camide her Azeri,  her müslüman gelip Allah’a ibadet ediyor, dua ediyor,  müslümanlık görevini yerine getiriyor. Bu, büyük bir nimettir. Bu, aynı zamanda Gürcü halkının Azeri halkına ve tüm halklara karşı ne kadar hoş bir yaklaşım içinde olduğunu gösteriyor. Bu, Gürcü halkının başka dinlere çok değerli yaklaşımını gösteriyor. Ben bunu çok takdir ediyorum.

Siz, Gürcistan’da yaşayan Azeriler, Gürcistan vatandaşlarısınız. Gürcistan’da hayatın her  alanında çalışmalarda bulunuyorsunuz ve bundan böyle de bulunacaksınız. Benim dostum sayın Eduard Şevardnadze,  Gürcistan’da başkanlığı üstlendikten sonra Gürcistan’da yaşayan Azerilerin durumu iyi yönde değişti,  Gürcistan’da yaşayan Azeriler hakikaten tüm haklara sahip oldular ve bu haklardan yararlanma olanağını kazandılar. Sizin bu haklarınızdan biri de vicdan, din özgürlüğüdür.  Bizim Azerbaycan’da da ve Gürcistan’da da şimdi tüm temel haklar sağlanmıştır ve aynı şekilde din, vicdan özgürlüğü tam olarak sağlanmış durumda.

Siz burada -  Gürcistan toprağında ikamet eden Azeriler, müslümanlar olarak dininizi şimdiye kadar  korudunuz, bugünlerde ise dininizi yaşatmak, geliştirmek için daha  geniş olanaklar kazandınız. Bu, şimdi Gürcistan’da  uygulanan demokrasinin, özgürlüğün bariz bir göstergesidir.  Bundan   dolayı ben  Gürcü halkına, Gürcistan Devletine ve Cumhurbaşkanına Azerbaycan halkı adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Birkez daha yineliyorum, siz Gürcistan vatandaşlarısınız... Gürcistan’ın tüm yasa ve kuralları sizin hayatınızın yasa ve kurallarıdır. Sizin de göreviniz,  sayın Eduard Şevardnadze’nin önderliği altında Gürcistan’da yapılan tüm aktivitelere etkin katılmaktır. Gürcistan’ın devlet yapısının, bağımsızlığının pekiştirilmesi için çabalamak ve Gürcistan’ın bu zor durumdan kurtulması için yapılan etkinliklere katılmak, destek olmak sizin vatandaşlık görevinizdir.

Sizin burada hür ve özgür yaşamanız, hak ve özgürlüklerden yararlanabilmeniz beni çok memnun etmiştir. Bununla birlikte Gürcistan’da yaşayan Azerilerin bundan böyle de tüm haklardan yararlanabileceği, Gürcistan’ın eşit haklı vatandaşları olarak faaliyetlerde bulunacağı ve Gürcistan Cumhuriyeti’nin, devletinin güçlendirilmesi için çabalarını esirgemeyeceğinden  emin olduğumu belirtmek isterim.

Gürcü halkı ile Azerbaycan halkı arasında bulunan dostluk, kardeşlik ilişkileri yüzyıllara dayanıyor. Onlar bozulamaz  ve biz bu dostluk ilişkilerinin pekişmesi için bu günlerde çalıştık, bundan böyle de çalışacağız.

Ben  hepinize tüm çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gürcistan’da yaşayan her Azeriyi kucaklıyorum, öpüyorum, hepinize esenlik, mutluluk diliyorum. Gürcistan Cumhuriyeti’nin, Gürcistan Devleti’nin önünde bulunan hedefleri başarıyla yerine getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim.

Ziyaretimin anısına ve kendi dilinizde okuyabilmeniz için ben buraya Azerice Kuran-ı Kerim hediye ediyorum. Sizin camiye hediyem olan bu halıyı kabul edin ve bir yadigar olarak saklayın. İyi  günler.

Çeviri 10 Mart 1996 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır.