Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in Dünya Azerilerinin dayanışma günü ile ilgili olarak hitabı - 26 Aralık 2002, Bakü

Değerli Azeriler!

Sayın soydaşlarımız, yurttaşlarımız!

31 Aralık - Dünya Azerilerinin dayanışma gününün Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları ve bütün Dünya Azerileri tarafınca her sene ulusal bir bayram olarak olarak kutlanması artık güzel bir gelenek halini almıştır. Azerilerin tarihi kökenlerine bağlılığının, ulusal yükselişinin, özgürlük mücadelesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu ulusal birlik ve dayanışma bayramı halkımızın yeni tarihsel ortamda manevi uyanışını ve gelişmesini yansıtıyor. 20. yüzyılın başlarında Müslüman doğuda ilk demokratik cumhuriyeti kurmuş olan Azerbaycan halkı yüzyılın sonlarında bağımsızlığını yeniden kazanarak kendi gelişiminin nitelikçe yeni bir aşamasına girdi. Bügun bağımsız Azerbaycan dünya toplumunun, uluslararası ve bölgesel örgütlerin tam üyesi ve temsilcisidir. Ülkemizde hukuk devleti, demokratik ve özgür vatandaş topluluğu oluşturulmuştur. Cumhuriyetimiz sosyo-politik birliğin, vatandaş dayanışmasının ve istikrarlı ekonomik büyümenin sağlanması açısından birçok öteki ülkelere örnek olacak nitelikte başarılar kazanmıştır. Azerbaycan'ın yeni petrol stratejisi artık kendi sonuçlarını veriyor, yüzyılın en büyük projlelerinden biri olan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı gerçeğe dönüşüyor, Bakü-Tiflis-Erurum gaz hattı projesi de gerçekleşmek üzere. Ülkemizin, bölgenin ve bütün komşu ülkelerin gelişmesine pozitif etki yapacak bü büyük yatırımların perspektiflerine olan uluslararası ilgi giderek artmaktadır.

Halkımız yüzyılların deneyiminden geçmiş olan öncü ulusal özelliklerini koruyarak, aynı zamanda beşeri değerleri benimsiyor, ülkemiz dünya halkları ailesine katılıyor, global ekonomik, hukuksal, siyasal mekana entegre oluyor. Azerbaycan devletinin uluslararası itibarı, ekonomik, siyasal ve manevi potansiyeli hızla yükselmektedir. Fakat üzülerek belirtmem gerekir ki, geçen dönemde halkımızın gerçekleştirdiği bağımsız devlet kuruculuğu sürecinde Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ anlaşmazlığı, toprak bütünlüğümüzün ihlali, yüzbinlerce soydaşımızın zorla göçmen ve mülteci durumuna düşmesi gibi sıkıntılı sorunlar ortaya çıkmıştır.

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti Dünya Azerilerinin dayanışmasının temeli ve güçlü bir dayanağıdır. Bu dayanışmanın amacını oluşturan Azerilik ve Azerbaycan Devlet Sistemi gibi kavramlar işte bağımsız devletimizin ortaya çıkması ile gelişmiş, zihinlerde kendine kalıcı bir yer edinmiş, soydaşlarımızı birleştiren ulusal bir ideolojiye dönüşmüştür. Azerbaycan Cumhuriyeti şimdi Dünya Azerilerinin birliği ve dayanışması gibi düşüncelerin temel taşıyıcısıdır, farklı dönemlerde tarihi Vatanımızdan uzaklarda yaşayan soydaşlarımızın ulusal bilincinin pekiştirilmesinin temel kaynağıdır. Develetimiz bugün dış ülkelerde ikamet eden Azerilerin insan ve vatandaş haklarının koruyuculuğunu ve garantörlüğünü yapıyor.

Kasım 2001'de Dünya Azerilerinin birinci kongresinin düzenlenmesi, 2002 yılı Temmuz ayında dış ülkelerde ikamet eden Azerilerle işbirliği ile ilgili Devlet Komitesinin oluşturulması, soydaşlarımızın birliğinin ve dayanışmasının güçlendirilmesi yönünde atılan öteki adımlar kendi pozitif sonuçlarını vermektedir. Halihazırda tüm Azerilerin tek bir amaç ve düşünce etrafında örgütlenmesi, soydaşlarımızla ilişkilerin güçlendirilmesi devlet politikası haline getirilmiştir, tüm resmi ve gayriresmi kuruluşların dikkati bu alana yöneltilmiştir. Şunu memnunlukla belirtiyorum, soydaşlarımızla ilişkilerin genişletilmesi, onlar arasında birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi yoğun bir biçimde ve amaca yönelik olarak yapılmaktadır. Dış ülkelerdeki Azeri dernek ve topluluklarının söz konusu ülkelerin politik ve kültürel yaşamına katılımları daha açık görülmektedir.

Düşünüyorum ki, dış ülkelerde ikamet eden soydaşlarımız her zaman genel beşeri değerlerin ve öncül ulusal geleneklerimizin, dilimizin, kültürümüzün taşıyıcıları olacaklar. Azerbaycan gerçeklerinin dünyaya anlatılması, tarihi Vatanla yaşadıkları ülkeler arasında ilişkilerin pekiştirilmesi ile ilgili çalışmalara önemli ölçüde yardımcı olacaklar. Bunun için tüm soydaşlarımızın genel ulusal konularda tek bir tutum sergilemeleri, Azerbaycan'ın menfaatlerinin, siyasal ve ekonomik çıkarlarının, kültürünün, manevi değerlerinin korunmasında özel bir etkinlik ortaya koymaları gerekiyor. Dış ülkelerdeki Azerbaycan topluluklarının, diasporamızın potansiyeli, kullanılmamış olanakları çok fazladır ve bu konu gerçek vatansever insanlarımız için geniş bir yaratıcılık ve çalışma alanı olarak bilinmektedir.

Bir kez daha tüm soydaşlarımızı ve yurttaşlarımızı bu bayram nedeniyle kutlar, onların her birine gönenç ve mutluluklar dilerim.

Haydar Aliyev,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı.