Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in Dünya Azerilerinin dayanışma günü ile ilgili olarak hitabı - Bakü , 28 Aralık 1996

Sayın yurttaşlar!

Değerli soydaşlarımz!

31 Aralık Dünya Azerilerinin Dayanışma günüdür. Bu ulusal bayram vesilesiyle herkesi yürekten selamlıyor, en içten dileklerimi iletiyorum. Egemenliğinin ve bağımsızlığının altıncı yılını yaşayan halkımız geçtiğimiz dönem içinde zor sınavlarla yüzleşse de, hakk yolundan sapmamış, kendi kaderinin sahibi olduğunu, demokratik, hukuksal ilkelere ve ulusal devlet sistemimize bağlılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti ulusal devlet kuruculuğu yolunda başarılar kazanarak büyük geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor, Azerbaycan devletinin iç ve dış politikası halkımızın iradesinin uluslararası alanda ortaya konması, önümüzdeki tarihi hedeflerin yılmadan yaşama geçirilmesine yönelmiştir.

Değerli soydaşlar!

Azerbaycan tüm dünya Azerilerinin tarihi Vatanı, öz ata yurdudur. Halkımızın ulusal bağımsızlık yolunda yüzyıllarca süren mücadelesinde dünyanın tüm ülkelerinde yaşayan soydaşlarımızın da dikkate değer hizmetleri, hakları bulunmaktadır.

Egemenliğimizin daima var olması, bağımsızlığın sonsuza kadar sürmesi için nerede oturmasına bakılmaksızın, bugün her Azerinin kutsal Azerbaycan kavramı etrafında eylem ve irade birliği, sağlam bir dayanışma içinde olması isteniyor. Zamanla kalbimizde yaşattığımız bağımsızlık ve özgürlük ideallerinin gerçekleştiği bu tarihsel sınav anlarında dünyanın çeşitli bölgelerinde soydaşlarımızın Vatana bağlılığına, evlatlık duygularına derin güvenimi ifade ederek, sizi özgür, bağımsız, kudretli, demokratik Azerbaycan devleti uğruna birleşmeye ve ulusal dayanışmaya davet ediyorum.

Bayramınız kutlu olsun.