Ett tal av Azerbajdzjans Republiken president Heydar Aliyev vid mötet av stats och regeringscheferna i Europarådet - Statsbourg, Palais de l'Europe, 11 oktober 1997


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Herr ordförande!

Mina damer och herrar!

Jag hälsar hjärtlig deltagare av Europarådets andra toppmöte. Jag är djupt övertygad att Azerbajdzjans Republiken deltar i detta auktoritativa internationella forum som är initierad överläggning av viktiga alleuropeiska problem vid nya årtusende sekel.

Väldiga positiva förändringar som har hänt i vår planet är slutet av det kalla krig, fallet av järnridån som förenade Europa främjade att integrera till europeiska strukturer nya oavhändiga stater har valt vägen mot demokrati.

Europarådet spelar en viktig roll i dessa processer och vi uppskattar hans bidrag för freds soliditet och stabilitet, principer påstående av pluralistisk demokrati och allmängiltiga världesaker i hella europeiska kontinenten.

Azerbajdzjan fungerade trånga förbindelser med Europa under hela sin historia som en del av Europa.

Efter att Azerbajdzjan har fått självständighetoberoendet, gick den över benig och dramatisk väg. Svårigheter av övergånger, politiskt instabilitet, skenande olagliga väpnade formationer, den oändliga rad av kuppförsök, social och ekonomisk kris, förödande verkinger av angräsande Armenien aggression skapade inredninger av anarki och haos, massstörningar av mänskliga rättigheter, vilket hotar själva existensen av den azerbajdzjanska självständig stat.

Under en kort period kunde vi stabilisera landet och genomföra radikala politiska och ekonomiska reformer med stora ansträngningar, som var riktad till bildning av demokratisk, rättslig, världsvar stat och marknadsekonomi.

Det första demokratiska parlamentsvalet i republiken var bestrid på ett flerpartiet system grund. Den första konstitutionen av oavhändig Azerbajdzjan republiken var acceptert på folkomröstningen som garanterar den nödvändiga frihet och mänskliga rättigheter. Tior av politiska partier, hundratal oberoende medier, yttrandefrihet, samvetsfrihet, gymnsamma vilkor för utvecklingen av etniska minoriteter, alla detta vittnar om utforming av demokratisk socialitet i vårt land.

Ekonomiliberaliseringen sammanställning till minimum av inflationsprocesser, deltagande av utländska investeringar bidrog framgångstrikt av privatseringsprocesser,. Som inkluderar privat ägande av mark lumfrämjade att Azerbadzjans ekonimi har överrrunit en lång antiklimax och började den verbliga tillväxten av produktion och levnadsstandarten för våra medborgarar.

Förstås fortsätter vi att ha objektiva svårigheter av övergångsperioden, påverkar arvet av sjuttio årig totalitärat system, men framgångsrikt genomförande av demokratiska reformer, strakt stöd för dessa reformer från en absoluta majoritet av republiks medborgar vittnar om oåterkallelig självständighet och Azerbajdzjans demokrati.

Det största problemet för oss srår agression verkningar av Armenien republik, ledde till ockupationen av tjugo procent av Azerbajdzjans territorium, över en miljon invånare i dessa landområde utvisats från sin boplats och lever under oacceptabla förhållanden i tältläger.

Vi är glada att se OSSE: s insatser, som är syftat till en rättvis lösning på den armenisk-azerbajdzjanska konflikt. Lissabons OSSE: s toppmötet i december 1996 accepterade mycket viktigt beslutet i denna fråga.

Lissabons principer är erkännandet av territoriella integritet av Azerbajdzjan och Armenien, tillhandahållande av Nagorno-Karabach i Azerbajdzjan tillstånd av hög självstyrande status och säkerhetsgarantier för hela befolkningen i Nagorno-Karabach.

Vi rekommenderar resolutionen av Europarådets parlamentariska församling från den 22 april 1997, vilket bekräftade också territoriella integritet av Azerbajdzjan stat, till principerna av Lissabons toppmötet för att lösa den armenisk-azerbajdzjanska konflikten. Dessa dokument är en bra grund för freds prestationen på grundval av allmänt erkända folkrättsliga principer.

I maj 1994 undertecknade vi med Armenien, avtalet om eldupphör och tänker hålla fast vid det tills den slutliga lösningen av konflikten.

Vi stöder det senaste förslaget för OSSE: s Minsk-gruppen - Ryssland, USA och Frankrike att lösa konflikten i två faser: den första fasen är att dra tillbaka armeniska väpnade styrkor från sex ockuperade distrikten av Azerbajdzjan, att återgå invånarna av dessa områden i deras hus och återställa kommunikatioen som var förstört under kriget, på den andra att besluta om Nagorno-Karabachs med befrielsen av Lachin och Shusha regioner.

Jag upprepar idag igen att vi står stadigt på en position av fredlig lösning av konflikten, vill ha en stabil och varaktig fred med Armenien. Trots de tunga skadorna på Armeniens aggression till Azerbajdzjan vill vi återställa goda grannförbindelser och samarbete mellan våra länder och välstånd för våra folk, fred och stabilitet i vår region.

Mina damer och herrar! I juni 1996 Europarådets parlamentariska församling gav en status till Azerbajdzjan som "Special Guest", vi är också medlemmar av Europeiska kulturkonventionen, och öppnad partiell överenskommelsen om förebyggande, skydd och lindring i stora natur+ och tekniska katastrofer.

13 juli 1996 skickade jag med brev till generalsekreteraren av Europarådet att acceptera Republiken Azerbajdzjan som fullvärdig medlem av Europarådet. Uttryckande sin beredvillighet att ansluta sig till Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, har jag bett ministerkommittén att påskynda förhandlingarna med den azerbajdzjanska regeringen i denna fråga.

Vi arbetar aktivt med de Europarådets institutioner, deltar i deras verksamhet, skapar alla nödvändiga villkor för Europarådets delegeationer i Azerbajdzjan .

Vi har höga förväntningarna på stöd av Europarådet för att främja demokratiska reformer i vårt land. Vi hoppas att Azerbajdzjan snart kommer att bli en fullvärdig medlem av Europarådet snart. Från sina sida kommer vi att göra vårt bästa för att uppfylla de högsta standarderna på modern europeisk demokrati.

Mina damer och herrar, vårt toppmöte sammanfattar den dramatiska och stormande av nittonhundratalet, definierar uppgifter och utsikterna av nästa århundrade. Som tidigare ska det nya Europa, enat ideal om frihet, demokrati och humanism, och spelar en viktig roll i framsteg och välstånd för allmänna mänskligheten.

Jag är övertygad om att Republiken Azerbajdzjan, som har enorma naturresurser, rikt kulturelta och intellektuellt potential, kommer att göra en värdig bidrag till denna positiva process.

Tack för er uppmärksamhet.

Text var översatt till svenska från ryska av tidningen"Baku Arbetarparti", 15 oktober 1997