Till FN:s säkerhetsråds ordförande; Kopian: Till FN:s generalsekreterare - 18 augusti 1993


Käre herr Ordförande!

Det har gått tillräckligt mycket tid sedan FN:s säkerhetsråd godkände resolutioner 822 och 853. Dock syns det fortfarande inte några tecken på att Republiken Armenien och Nagorno-Karabaks självvalde ledning kommer att verkställa beslutet av en sådan respekterad internationell organisation.

Det är helt klart att man inte har befriat de ockuperade, brända och plundrade Kialbadzjarska och Agdamska områdena och inte heller de övriga azerbajdzjanska territorierana. Angriparen ingnorerar FN:s säkerhetsråds beslut och den internationella rättens alla normer på ett fräckt sätt. Den fortsätter att erövra och bränna ner fredliga azerbajdzjanska byar i Fisulinska området, är på offensiven mot Fisuli stad, utvecklar offensiven mot vårt territorium i Dzjebrailska och Gubadliska områdena, agressorn försöker erövra staden Barda och andra tätorter.

Faktumet av den öppna aggressionen är så uppenbart att det inte behövs att framlägga några extra fakta, jag är säker över att Du känner till dem från FN:s representant i Baku herr Nahmud El-Said som besökte nyligen Fizuli.

I samband med allt detta ber jag Dig att omedelbart sammankalla Säkerhetsrådet och vidta effektiva och snabba åtgärder för att slutligen stoppa aggressorn, sluta blodsutgjutelsen och skydda hundratals tusen civila invånare av Republiken Azerbajdzjan.

Gejdar Alijev,
Azerbajdzjanska Republikens agerande president,
Azerbajdzjanska Republikens Högsta rådets ordförande.

"Bakus arbetare"- tidningen 20 augisti 1993.