Till familjer vars medlemmar fallit offer för genocide i Khodzjali - 1 mars 1994


Ärade landsmän!

För två år sedan, den 26:e februari 1992, blev hela världen ett vittne till en obegriplig och hemsk grymdhet som hände i Khodzjali. Beväpnade banditer från Armenien tillintetgjorde hela staden Khodzjali, som hade varit isolerad i flera månader. Försvarslös civilbefolkning blev brutalt förintad. Ingen blev skonad, varken spädbarn, gammalt folk, kvinnor eller barn. Genocide i Khodzjali som var riktad mot hela befolkningen i Azerbajdzjan och som begåtts med oerhörd brutalitet och omänsklighet blev en av de exempellösa barbariska handlingarna i mänsklighetens historia. Samtidigt är denna genocide ett brott mot hela mänskligheten.

Våra fysiska och moraliska förluster är oersättliga. Tyvärr, har vi haft ett politiskt kaos i sex år, anarki, politiska ambitioner som var främmande för nationen, politiska spel och split mellan olika politiska grupperingar som också spelade sin roll i alla tragedier som hände i vårt land. Alla de är skrivna som mörka sidor i vårt lands historia och blev hjärtesår för hela befolkningen. Rättsväsendet jobbar hela tiden för att upptäcka de skyldiga. Jag vill försäkra er att var och en som är skyldig kommer inte att kunna undandra sig sitt ansvar för detta brott.

Allt har sitt slut i världen likaså sorg och lidande. Det kommer att bli slut på krig som vi blev inblandade i. Jag vill försäkra vårt folk att det kommer en dag då vårt land blir oberoende och fullständigt fritt från fiender som nedtrampar vår mark. Förenade kan vi klara dessa hårda prövningar, besegra dem och var och en ska få möjlighet att återvända till sitt hus.

Nationalråd i republiken Azerbajdzjan beslutade att förklara den 26:e februari för "Dagen av genocide i Khodzjali och dagen av nationalsorg" vilket meddelades till alla internationella organisationer. Idag hyllas försvarslösa offers minne av genocide i Khodzjali. Jag uttrycker mitt deltagande i sorgen till familjer vars medlemmar fallit offer för genocide i Khodzjali och till hela folket i Azerbajdzjan.

En mening på arabiska. (Måtte Allah bli nådig till alla våra shakider!)

Gejdar Alijev,
Republiken Azerbajdzjans president.

Tidning "Azerbajdzjan", 5 mars 1994