Historisk information till dokument "Brevet av verkställande president för republiken Azerbajdzjan Högstarådetets ordförande Gejdar Aliev till ordförande för FN s säkerhetsrådet" - 18 augusti 1993


1992-1993 bredde de beväpnade armeniska trupperna sina anfall i Azerbajdzjan. Under de första åren ockuperade de de största samhällena i Azerbajdzjan - Khodzjalu, Sjusju och Latjun. I april och juli 1993 ockuperade de armeniska inkräktarna Kaljbadzjarskij och Agdamskij regioner i Azerbajdzjan. Som resultat av dessa krigsaktiviteter antog FN s säkerhetsrådet resolutioner

N822 den 30:e april och N853 den 29:e april 1993. Dessa resolutioner ställer krav på de armeniska beväpnade grupperna att ovillkorligen lämna Kaljbadzjarskij och Agdamskij regioner samt andra ockuperade regioner i Azerbajdzjan. Oavsett antagandet av dessa resolutioner fortsatte de armeniska beväpnade grupperna sina anfall djupt i Azerbajdzjans territorium.

Armenien har inte uppfyllt resolutionernas krav samt inte heller resolutioner N874 och 884 antagna 14 oktober respektive 12 november 1993 av FNs säkerhetsrådet.

I samband med detta spänningsladdat läge skickade verkställande president förrepubliken Azerbajdzjans Högstarådetets ordförande Gejdar Aliev en skriftligt hänvändelse till ordförande för FN s säkerhetsrådet.

Hänvändelsen skickades då tiden var spänd på grund av krigsaktiviteter som de bevämnade armeniska grupperna utgjorde mot Azerbajdzjan. Det var tid innan ockupation av Fizuli, Dzjabrail och Gubadlu.

Oavsett Gejdar Alievs hänvändelse till FN varsmål var att stoppa armenier blev de ovannämda regioner samt Zangilan (efter en månad) ockuperade av armenier. Resolutioner N874 och 884 kunde inte heller stoppa angriparnas aktiviteter.

Efter att alla åtgärder från FNs sida gav inga resultat blev Ryssland, sedan USA samt Frankrike aktiva inom Minskgruppen inom OSSE från början av 1994.

Betydelse av FNs resolutioner bör bedömas utifrån dess användning som referens i Minskprocessen. Redan 1993 försökte Gejdar Aliev att lösa den här konflikten och hitta lösning på hög nivå: "I samband med ovan omtalad ber jag om att omedelbart sammankalla FNs säkerhetsrådet och anta omedelbara åtgärdsprogram för att stoppa angriparna, avsluta blodsutgjutelse, försvara tusentals oskyldiga civila i republiken Azerbajdzjan".

Historisk information, senast uppdaterad 7 mars 2006