Tilltalet till Azerbajdzjandska folket - 1 oktober 2003


Kära landsmän, kära Azerbajdzjans medborgare!

Under dessa dagar blir det 34 år sedan jag blev Azerbajdzjanska republikens ledare och 10 sedan jag har varit presidenten av oberoende Azerbajdzjan. Alla dessa år har mitt livside som Azerbajdzjands medborgare samt ledare varit att tjäna Er, azerbajdzjandska folket som jag älskar mer än livet, och medverka till ekonomisk, politisk och andlig utveckling av vårt land. All min kraft och vilja på denna väg har jag fått ifrån mitt visa och tacksamma folket. Under de svåraste tiderna och svåraste situationerna fick jag stöd endast från mitt folk. Det gav mig vilja och tålamod, blev grund till alla mina framgångar.

Azerbajdzjanska folket tog sin förtjänta plats bland världens framstående folken. Idag känner alla till dess rika andliga värld, värdiga insatser till världkultur, förmågan att ansluta sig till civilisationens värden. Ingen kan förvånas över att azerbajdzjanier så småningom integrerar sig allt mer i världens familjs alla sferer.

Idag utveklas vårt oberoende land med hjälp av den världens bästa erfarenheter och värden. Med principer av demokrati, rättsligt land, politisk pluralism och mänskliga rättigheter som grund samarbetar Azerbajdzjan tät med Europas och världens mest framstående och maktfulla länder. Vårt land tog sitt värdiga plats i internationella gemenskapen. Idag kan man inte lösa världens, regionens och granneländernas strategiska huvudproblem utan att ta våra åsikter och våra intressen till vara. Man känner oss, tar emot och respekterar våra åsikter vad gäller lösningen av huvudgrågor.

Azerbajdzjans näringsliv håller på och ombygges, återföds och utvecklas med högt tempo. Volymerna av inre och yttre kapitalinsättningar i landets näringsliv växer med varje år, jordbrukssektorn, mat- och lättindustrier moderniseras, delen av oljesektorn i näringslivet ökes, manat bevarar sin stabilitet, valutaresurserna ökes, nya högbetalade arbetsställen öppnas. Allt detta är resultaten av den nya oljestrategin och strategin av ekonomisk utveckling som har genomförts sedan år 1994. Jag är säker på att om vi fortsätter på samma sätt så kommer det inte att finnas en enda arbetslös eller fattig människa kvar i Azerbajdzjan inom de närmaste 10 åren. Människornas arbetslöner, pensioner och övriga inkomster kommer att ökas med högt tempo. Azerbajdzjanska republiken och våra affärsmän kommer att delta i långsiktiga och de mest fördelaktiga projekten, sätta investeringar både i vårt land och i andra länder.

Vårt land öker så småningom dess försvarsgren och vapenkraft. Vår nationella arme tar emot de framstående erfarenheterna och teknologierna, ungdomar gör gärna lumpen.

Det fick vi inte lätt. Under den senaste tiden har vi lyckats att förhindra oerhört farliga provokationer och andra antiazerbajdzjanska manifestationer både inne och utanför landet, vi har upplevt jättestora svårigheter. Ni känner ju väl till det.

På grund av azerbajdzjanska ledarnas tvekan lyckades man inte förebygga antiturkiska nationalistiska separatismen som startades av armenier i Nagornij Karabah i 1988. Armeniska armen drog nytta av den politiska krisen och maktkrisen, okontrolerad och kaotisk situation som rådde i landet under 1990-1993. Den okkuperade azerbajdzjanska markerna och förvandlade drygt en halvmiljon av våra landsmän till flyktningar. Republikens medborgare inne i landet anstiftades till beväpnad kamp och motstånd, man satsade oerhårt mycket på att förinta och förstöra vårt land och statsväsendet. Vi har förhindrat allt detta. Dock har vi fortfarande inte löst problemet av Azerbajdzjans territoriella enhet som kränktes under tiden av kaos och anarki, inte heller har vi hjälpt alla flyktningar att komma tillbaka hem. Jag är helt säker på att vi skall lösa även denna fråga.

Trots detta har vi under dessa år lyckats lösa andra viktiga frågor som blev ödesdigra för vårt land och vårt folk.

I första hand har vi nått politisk och social stabilitet vilket blev grunden till vårt statsväsende, vi lade fundamentet för civila samhället som baseras på den nationella enheten och lagens kraft.

I andra hand har vi ombyggt och börjat att utveckla på nytt landets näringsliv, vilket är ett av huvudmålen för vilket som helst land.

I tredje hand har vi lyckats att bygga ett starkt och demokratiskt land med alla nödvändiga insitutioner och myndigheter, vilket har förkroppsligat azerbajdzjanska folkets dröm. Vi har sedan säkerställt vårt lands oberoende.

Man kan lösa alla frågor, bland annat problem som gäller territoriell enhet, endast om man har ett oberoende land med nationell enhet, social och politisk stabilitet, ett snabbutvecklande näringliv och statliga insitutioner som stöder sig på demokrati och civila samhället. Jag är säker över att det kommer att bli så.

Kära Azerbajdzjans medborgare, käre mitt folk!

Under exakt 60 år av mitt fullständiga liv har jag levt med mitt folks nutid och framtid. Ur dem har jag ägnat 10 år åt verksamheten till Azerbajdzjanska republikens fromma. Ni känner väl till arbetet som var gjort i denna riktning, med jag har fortfarande många lönande oavslutade planer. Hälsoproblemen som uppstod under de senaste tiden tillåter mig inte att avsluta det påbörjade arbetet, men dess resultat är uppenbara för mig. Trots detta är jag nominerad till presidentskandat och registrerad för att delta i det kommade presidentsvalet den 15 oktober 2003. Hundra tusentals människor som deltar i valkampanjen agiterar för mig. Jag tar tillfället i akt och tackar hjärtligt dessa människor, Eni Azerbajdzjan-partiets medlemmar som nominerade och stödde min kandidatur, representanter från andra sociala och politiska organisationer, vetenskapsmän, representanter för utbildning, kultur och intelligentsia, hela azerbajdzjanska folket som stödde mig. Jah hoppas på att inom närmaste framtiden återställa min hälsa och komma tillbaka till hemlandet och återförenas med mitt folk. Nu drar jag tillbaka min kandidatur till förmån för Ilham Alijev.

Jag tilltalar till er - mina landsmän, och ber er att på det kommande valet stödja min politiska efterträdare presidentkandidaten Iham Alijev som är Eni Azerbajdzjan-partiets vice-ordförande. Han är en högintellektuell, energisk och aktiv person med pragmatiskt tänkande som har perfekt koll på den moderna politiken och ekonomin. Jag försäkrar er om att Ilham Alijev såväl som Eni Azerbajdzjan-partiet skall genom att förena de mest värdiga döttrarna och sönerna av vårt folk göra mycket för att utveckla Azerbajdzjanska republiken och medverka till vårt folks välfärd i fortsättningen. Jag tror på att med er hjälp och stöd skall Ilham Alijev kunna lösa de ödesdigra frågorna och avsluta planerna som jag inte har lyckats avsluta. Jar tror honom lika mycket som mig själv och sätter mitt hopp till honom i framtiden.

Med djupaste respekt

Gejdar Alijev
Azerbajdzjanska republikens president.