Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Fransa - Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, Senatör Jean Boyer`in başkanlığındaki heyeti kabulü - 10 Eylül 2001


Haydar Aliyev: Sayın Senatör Jean Boyer, ben sizinle ve sizinle birlikte Azerbaycan`ı ziyaret eden misafirlerle bir araya gelmekten çok memnunum. Hoşgeldiniz!

Siz Fransa Parlamentosu`nda Fransa-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı olarak uzun yıllar çalıştınız ve Fransa-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için pekçok hizmetlerde bulundunuz.

Jean Boyer: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim. Benim bugün burayı ziyaretimin iki amacı var. Birincisi, en başlıcası bir senatör olarak sizinle biraraya gelmek, vedalaşmak ve Size şükranlarımı sunmak için geldim. Zira ben bundan sonra, yani Eylül ayında Senato seçimlerinde aday olmayacağım.

Sayın Cumhurbaşkanı, ikinci amacım ise şudur ki, benim yerime atanacak Senatör Ambroise Dupont ile Sizi tanıştırmak istiyorum. Senato`da bu dostluk grubunun başkanlığı görevine onu önereceğim. Umarım bu, uygun bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı, benim söylemek istediğim şudur ki, ben hem kendi görevim, hem de dostluk grubundaki başkanlık görevim hakkında heyecanlanmadan düşünemiyorum. Zira birkaç yıl önce Sizin izniniz ve hayır duanızla bizim bu dostluk grubunu kurduğumuzu siz kendiniz iyi biliyorsunuz. Faaliyetimiz boyunca çok çabalar harcadığımızı da iyi biliyorsunuz. Özellikle Sizin komşunuzla olan ilişkileriniz konusunda daha fazla çaba gösterdik.

Sayın Cumhurbaşkanı, hemen yanımda arkadaşım Sayın Dupont oturuyor. Ondan ileride de bizim bu amacımızı daha fazla savunmasını, Azerbaycan`ı daha fazla savunmasını isteyeceğim. Eminim o, bunu yapacaktır. O, aslında Azerbaycan lehine oy kullanan 40 senatörden biridir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Size söylemek istediğim şudur ki, ben bizim yaptığımız evin anahtarlarını çok büyük güvenle Sayın Dupont`a veriyorum. Bizim sizinle resmi ve gayri resmi ortamlarda yaptığımız görüşmeler sırasında bana kendi tasalarınızı, ülkenizin sorunlarını anlattınız. Bu, benim için büyük bir onurdu. Sizden Sayın Dupont`a da aynı şekilde davranmanız için bir ricada bulunmak isterim.

Sayın Cumhurbaşkanı, bu çalışmanın bundan böyle de devam ettirileceği konusunda sizi temin etmek istiyorum. Ben Senato Başkanı dostunuzun da selamlarını Size iletiyorum. O, benden onun en iyi dileklerini size iletmemi rica etti. O, aynı tutumunu sürdürüyor ve önümüze çıkan sorunlara ortak çözümler üretmek için bizim hep bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyor.

Dünya basınından Sizin bu bölgede barışı, huzuru sağlamak için usanmadan sürekli çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Sizin büyük dostunuz Cumhurbaşkanı Chirac da Sizi destekliyor. Ben onun da barıştan yana olduğunu ve her zaman Sizinle birlikte barış arayışlarını sürdüreceğini söylemeliyim. Benim en başlıca dileğim aklın, bilgeliğin duygulara karşı zafer kazanmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı, Siz bilge bir kişisiniz. Bilgili bir kişi olduğunuz için her zaman doğru tutum izlediniz. Bu ise en değerli bir düşünce ve görüş olarak hep benim kalbimde kalacaktır. Çok teşekkür ederim.

Haydar Aliyev: Benim aziz dostum, çok teşekkür ederim.

Ben Fransa-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı olarak Sizin uzun yıllar boyunca Fransa- Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunduğunuzu belirttim. Ve madem, siz artık bu görevden ayrılıyorsunuz, öyleyse ben size tüm yaptıklarınız için en içten duygularla teşekkür ediyorum.

Bu seneler boyunca Fransa ile Azerbaycan arasında birçok alanlarda ilişkilerimizin geliştiğini söylemeye hakkımız var. Keza parlamentolar arası ilişkiler de çok büyük bir gelişme kaydetmiştir. Ticari ilişkiler, ekonomik ilişkiler konusunda da bunu söylemek mümkün. Azerbaycan`da Fransa`nın büyük petrol şirketleri - "Total", "Elf Aquitaine" geniş bir biçimde faaliyet gösteriyorlar. Ancak bunların yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Fakat en başlıcası, bizim en büyük başarımız ülkelerimizin, halklarımızın birbirini daha iyi tanımalarını sağlamış olmamızdır diye düşünüyorum.

Fransa büyük, kökü eskilere uzanan bir ülkedir. Batı kültürünün, dünya kültürünün gelişmesinde ve tüm dünyada demokratik süreçlerin gerçekleşmesinde onun katkıları vardır. Bu nedenle de Fransa`yı, fransızları heryerde hem büyük bir ülke olarak, hem büyük tarihe sahip olan bir halk olarak, hem de onların kazandığı diğer başarılardan dolayı tanıyorlar. Azerbaycan ise genç, bağımsız bir devlettir. Biz bu sene bağımsızlığımızı ilan edişimizin onuncu yıldönümünü kutluyoruz. Bu nedenle, biz, doğal olarak, herşeyde henüz genciz. Ben Fransızların genç olmadıklarını, yaşlandıklarını söylemek istemiyorum. Sadece ben ülke, devlet anlamında söylüyorum. Bu nedenle, doğal olarak, önceleri Fransa`da Azerbaycan diye bağımsız bir devletin olduğunu bilemezdiler. Zira bağımsız değildi. Bağımsızlık kazandıktan sonra Azerbaycan`ı Fransa`da daha iyi tanımaları için çok büyük çabalarda bulunmak gerekiyordu.

Biz - hem Fransa, hem de Azerbaycan - bu alanda yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda Azerbaycan`ı Fransa`da biraz tanıtmayı başardık. Fransa`yı da Azerbaycan toplumu sadece çoğrafya kitaplarından, yahut diğer kitaplardan edinilen bilgiler doğrultusunda değil, ülkede yaşanan süreçler, ülkenin çağdaş durumu, onun dünya politikasındaki yeri, rolü gibi çok önemli konular sayesinde de bu seneler içinde iyi öğrenmiş ve gerekli bilgiler edinmeyi başarmıştır.

Ben tüm bu çalışmalarda sizin hizmetlerinizin altını birkez daha çizmek istiyorum. En başıcası şudur ki, bizim ülkemizde - hem iktidar çevrelerinde, hem de toplumda - sizi Azerbaycan`a yönelik samimi dostluk duyguları besleyen Fransız Senatörü olarak tanıyorlar. Ben ise sizi artık özel dostum olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı Sayın JacquesChirac ile benim aramda çok sıcak dostluk ilişkileri oluşmuştur. Özellikle, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının barışçıl yoldan çözümlenmesi için Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri`nin yanı sıra Fransa`nın da Minsk Grubu eşbaşkanı olduğu dönemden itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Chirac ile aramızdaki ilişkiler daha da yaygınlaşmış ve derinleşmiştir. O, hem Fransa`nın cumhurbaşkanı olarak, hem de bir şahsiyet olarak dünyada, uluslararası alanda, dünya politikasında çok büyük katkılarda bulunmuştur ve büyük bir saygı kazanmıştır.

Bu sene Ocak ve Şubat aylarında ben Paris`te onunla iki kez bir araya geldim. Bizim telefon görüşmelerimiz de oldu. Bunun yanı sıra mektuplaşarak da ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Ben bu dostluk ilişkilerinden çok memnunum. Sayın Cumhurbaşkanı JacquesChirac Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının barış yoluyla çözümlenmesi için çok içten çabalar gösteriyor, ben bunun farkındayım ve bunu görüyorum.

Sizin görevinizden ayrılmanıza ben üzüldüm. Zira Azerbaycan artık sizi çok sevmiş, sizinle dostlaşmıştır. Biz sizin Azerbaycan`a karşı sıcak tavırlarınızı hep hissettik. Fakat karar sizin. Ben ona karşı gelemem. Eğer bana danışmış olsaydınız, istifa etmeminizi, seçimlere tekrar katılmanızı söylerdim. Fakat Siz dostunuz Sayın Dupont`un yaptığınız çalışmaları sürdüreceğini belirttiniz. Biz sizden sonra sizin gibi bir dost bulduğumuz için ben çok sevinçliyim. Sizin gibi onun da Azerbaycan-Fransa ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacağına ve bizimle samimi dostluk ilişkileri kuracağına inanıyorum. Lütfen, Senato Başkanı`na, Parlamento Başkanı`na benim selamlarımı, saygı ve sevgimi iletiniz. Size birkez daha teşekkür ediyorum ve ilerideki çalışmalarınızda başarılar, yaşamınızda mutluluklar diliyorum.

Jean Boyer: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim.

"AZERBAYCAN" Gazetesi, 11 Eylül 2001 yılı.