Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Bakü`de İSR PLAZA iş merkezi ve otelinin açılış töreninde yaptığı konuşma - 7 Eylül 1998


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Değerli dostumuz, kardeşimiz, sayın misafirimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel!
Sayın konuklar, dostlar!
Sayın Bakü sakinleri!
Bugün Azerbaycan'da önemli  bir olay yaşanmaktadır. Azerbaycan, Bakü, “Büyük İpek yolunun restorasyonu konulu”  uluslararası konferans öncesinin heyecanını yaşıyor ve Avrupa, Asya devlet ve hükümet başkanları, heyetleri Azerbaycan'a geliyorlar ve daha gelecekler. Birçok uluslararası kuruluşun temsilcileri artık Bakü'deler.
Yarın Azerbaycan'da büyük bir konferans düzenleniyor. Bu konferans, Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra cumhuriyetimizde yapılan ilk büyük uluslararası konferanstır ve ben bunu büyük gururla ifade ediyorum. Bu konferansın Azerbaycan'da yapılması uluslararası arenanın, örgütlerin, Avrupa, Asya, Kafkasya ülkelerinin Azerbaycan'a olan yaklaşımını net bir şekilde gözler önüne seriyor.
Hepimizi sevindiren bir diğer neden şu ki, bugün aziz dostumuz, kardeşimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’i de ağırlıyoruz. Sayın Süleyman Demirel buraya gelerek bu konferansa çok büyük bir önem addetti ve kendisinin, Türkiye Cumhuriyeti heyetinin bu konferansa katılması bu etkinliğin daha başarılı olmasını sağlayacaktır.
Değerli dostumuz, kardeşimiz, Azerbaycan'a tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz! Ben sizi tüm Azerbaycan halkı adına, Bakü kenti vatandaşları adına içtenlikle selamlıyorum.
Türkiye ve Azerbaycan arasında var olan dostluk ve kardeşlik ilişkileri kopmaz bağlarla örülmüştür. Bunlar son yıllarda daha da güçlenmiş, üst boyutlara ulaşmış ve süreklilik kazanmıştır. Biz Azerbaycan'da Türkiye ile dostluğumuza özel değer veriiyor, özel bir önem addediyor ve bu dostluğumuzun ebedi olarak devam edeceğine inanıyoruz.
Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye, Azerbaycan'a her türlü yardımı yaptı ve bugün de yapıyor, yarın da yapacaktır.
Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi sonucu yerinden olmuş Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'nin Kızılay Derneği  tarafından gönderilen yardım kafilesi dün Azerbaycan'ın Azadlık Meydanı’na ulaştı. 15 tır dolusu yardım geldi. Dün Azerbaycan vatandaşları televizyondan izlediler. Bunlar Türkiye'den geldi. Bunlar kardeş yardımıdır. Bunlar insani yardımdır, işgal altındaki Azerbaycan topraklarından göç ettirilmiş insanlara gönderilen bir yardımdır. Bu yardımlar önceler de yapıldı. Kızılay Derneği bugün yine yardım yaptı. Umarız, bu, gelecekte de devam edecektir. Bu yardımlar için, tüm çalışmalarda Azerbaycan'ı desteklediği için Türkiye halkına, Cumhuriyeti'ne, Hükümetine ve bizim aziz dostumuz, kardeşimiz Süleyman Demirel'e şükran ve teşekkürlerimizi sunuyorum.
Biz son yıllarda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin pekçok örneğine tanık olduk. Bunlardan biri de bugün törenle açılışını yaptığımız  iş merkezi ve otel binasıdır. Bu binanın inşası ve bugün hizmete alınması Azerbaycan'ın yaşamında önemli bir olaydır. Nitekim, birincisi, Bakü kentini yeni, güzel bir mimarlık anıtı ve Azerbaycan'ın bugünü, geleceği bakımından büyük önem taşıyan bir bina süslüyor. İkincisi, Azerbaycan'da uygulanan ekonomik reformlar, serbest ekonominin gelişmesi, iş adamlarının özgürce iş yapma olanağını kazanması sonucunda özel bir şirket bu binayı inşa etti, buna yatırım yaptı ve kendisi de bunu kullanacaktır. Bu, güzel bir gelişmedir.
Azerbaycan, bağımsızlığını kazandıktan sonra ekonomik reformlar yapıyor, piyasa ilişkilerini düzenleyerek ekonomiyi geliştirmeye çalışıyor. Biz bu alanda pekçok başarıya imza attık. Ne var ki gelecekte de yapılacak çok işimiz var. Özelleştirme programı, toprak reformu, toprağın özel mülkiyete geçişi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte biz cumhuriyetimizde girişimci bir kesim oluşturuyoruz. Girşimcilerin, işadamlarının özgür faaliyeti, kendi kaynaklarını istediği gibi kullanması, yatırım yapması, kar elde etmesi için olanaklar sağladık. Bu yasalarla düzenleniyor ve benzer girişimlerde bulunmaları için biz etkinliklerimizle onları teşvik ediyoruz. Bu girişimcilerden biri de söz konusu plaza otelini inşa eden şirketler grubudur. Ayrıca bu otelin işte burada, Bakü'nün merkezi yerlerinden birinde inşa edilmesi Azerbaycan'da girişimciliğe, serbest ekonomiye olan ilgi ve ihtimamın bir göstergesidir.
Bir kez daha belirtirim ki, bu plaza otelin inşası Türkiye-Azerbaycan ekonomik işbirliğinin bir  örneğidir. Bu binanın Türkiye şirketi tarafından yapımı ve bunun en iyi şekilde geliştirilmesi bizim işbirliğimizin fiilen sonuç verdiğini göstermeketdir.
Ben eminim, bu plaza otel Azerbaycan'a, iş adamlarına, cumhuriyetimize gelen konuklara değerli hizmetler sunacak ve faaliyetleri, oluşturduğu örnek itibarile Azerbaycan'da serbest ekonominin, piyasa ilişkilerinin, özgür girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Ben bu plaza oteli yapan Türkiye İnşaat Şirketi'ne gelecek çalışmalarında başarılar dierim.
Değerli dostumuz, kardeşimiz Sayın Süleyman Demirel!
Azerbaycan vatandaşlarının sizinle her görüşmesi sanki bir bayram kutlamasına dönüşüyor. Burada ne kadar insan toplandığını görüyorsunuz. Onların hepsi sizi görmek, selamlamak için geldi. Çünkü siz hem Türkiye Cumhuriyeti, hem Azerbaycan Cumhuriyeti, hem Türk dünyası için çok büyük çalışmalara imza atan, yararlılıklrda bulunan bir insansınız. Sizi her gördüğümüzde seviniyor, her daim bağrımıza basıyoruz, Sizi kardeşimiz olarak görüyoruz. Bugün Azerbaycan halkının, cumhuriyetinin tüm vatandaşlarının saygı ve sevgisini size birkez daha izhar ederim. Size esenlik, uzun ömürler, gelecek çalışmalarınızda yeni başarılar dilerim.

Çeviri 8 Eylül 1998 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır. 

Genel tarihi bilgiler

EKONOMİ

Bilgi notu

Sosyoekonomik kalkınma