‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Bakü'de yeni hücresel iletişim ‎sisteminin açılışı töreninde konuşması" (15 Aralık 1996 yılı) belgesine ilişkin tarihi vesika‎


Her ülkenin çağdaş koşullara uyum sağlayan iletişim sistemine sahip olması çağdaş dünyada gelişen bütünleşme, küreselleşme süreçleri bakımından kendine özgü bir önem arzetmektedir. İletişim sisteminin gelişmesi ve kusursuz bir biçimde faaliyet göstermesi ülkenin ekonomik gelişimini de önemli düzeyde etkilemektedir. Bunları göz önüne alan Azerbaycan hükümeti ülkede çağdaş koşullara uygun hücresel iletişim sisteminin sağlanması için çeşitli olanakları araştırmıştır. Azerbaycan'da bu talebin karşılanmasına yönelik çalışmalar için Türkiye-Azerbaycan ortak şirketi olan Azercell Telecom görevlendirilmiştir.

Şirket faaliyete başladıktan hemen sonra Azerbaycan'da çağdaş mobil iletişim sisteminin sağlanması için yatırım projelerinin etkin bir biçimde uygulanması çalışmalarını yapmıştır. Faaliyet döneminde şirketin yatırımlarının toplam değeri 294 milyon ABD doları teşkil etmiştir. Halihazırda şirketin pazar payı yüzde 85'tir. Şirketin hizmetlerinden yararlanan abonecilerin sayısı her geçen yıl artarak 1 milyon 350 bin kişiye ulaşmıştır. Bunun sonucunda Azerbaycan BDT coğrafyasında mobil iletişimin kullanılması alanında ilk sırada yer almaktadır.

Azerbaycan'da uluslararası standartlara uygun, kaliteli İnternet hizmetlerini sunmak için Aralık 1999'da Azercell Telecom'un katılımıyla "Azeronline" şirketi kurulmuştur.

Azercell Telecom ortak şirketi ülkede en çok vergi veren kuruluşlardan biridir. Faaliyet döneminde şirket devlet bütçesine ve bütçe dışındaki fonlara 145 milyon ABD doları değerinde vergi ödemiştir.

Açılış töreninde konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ülkede uygulanan ekonomi politikasının stratejik amacının Azerbaycan ekonomisinin dünya ekonomisi ile sıkı bütünleşmesinin sağlanması olduğunu belirtmiştir.

Tarihi vesika 7 Nisan 2005 yılında düzenlenmiştir