Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Cumhuriyet Sarayı`nda düzenlenen "Kitab-ı Dede Korkut" destanının doğuşunun 1300. yıldönümü töreninde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e "Azerbaycan Cumhuriyeti fahri vatandaşı" unvanının verilmesi üzerine yaptığı konuşma - 9 Nisan 2000


Sayın Bayanlar ve Baylar!

Değerli dostlar!

Bugün "Kitab-ı Dede Kokrut"un 1300.yıldönümü gerçekten halkımızın milli bayramına, Türk dünyasının, Türk dili konuşan halkların bayramına dönüştü ve Türk halklarının sarsılmaz birliğini birkez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanları, meclis başkanları ve UNESCO Genel Direktörü "Kitabı Dede Korkut"un yıldönümü üzerine burada çok değerli kelimeler söylediler ve çok değerli düşünceler ifade ettiler. Bu yüzden onların hepsine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Azerbaycan halkının büyük dostu, benim aziz kardeşim Süleyman Demirel`in "Kitab-ı Dede Korkut" hakkında, Türk halklarının birlik ve beraberliği hakkında, Türkiye-Azerbaycan dostluğu, kardeşliği hakkında bugün yaptığı uzun konuşma bizim hepimizde büyük bir coşku uyandırdı ve çok büyük takdir topladı.

Aziz dostumuz!

Ben bugünkü şu mükemmel, dolgun içerikli, çok değerli tarihi konuşmanızdan dolayı size bilhassa teşekkür ediyorum. Sizi temin ederim ki, konuşmanızdaki kelimeler, tavsiyeler, düşünceler bizim gelecek çalışmalarımıza her zaman yansıyacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti`nden, değerli dostumuz Süleyman Demirel`in yanı sıra bizim birçok dostlarımız da buraya katılıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti`nin geniş bir heyetle "Kitabı Dede Korkut" törenine katılmış olması Türkiye-Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin yeni, parlak örneğidir.

Dün biz, Türk Dili konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'nde kurumun yaptığı çalışmalardan bahsedereken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aziz Süleyman Demirel`in hizmetlerini çok takdir ettik. Bugün ise ben birkez daha bildirmek istiyorum ki, Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye-Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin, işbirliğinin kurulması ve geçtiğimiz yıllarda düzenli bir şekilde gelişmesi için değerli dostumuz Süleyman Demirel özel hizmetlerede bulunmuştur.

Sayın dostumuz Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti`nin, tüm Türk dünyasının en seçkin şahıslarından biridir. Siyaset ve devlet işlerinde 50 senelik yoğun faaliyeti döneminde o, kendi halkına, Türkiye`ye, kendi ulusuna sadakatla hizmet etmiştir ve bugün de hizmet etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti`nde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk`ün yolunu izleyerek Türk halkının önemli başarılar kazanmasında, Atatürk çizgisinin devam ettirilmesinde sayın Süleyman Demirel`in özel rolü vardır. Onun için değerli Süleyman Demirel, hem kendi ülkesinde hem Azerbaycan`da hem Türkçe konuşan diğer devletlerde hem dünya çapında büyük bir saygı kazanmış, dünyanın en büyük siyaset adamlarından biri olarak tanınmıştır.

Geçtiğimiz yıllarda sayın Süleyman Demirel`in kardeşçe, dostça yaklaşımını biz hep hissettik. Bizim halka gösterdiği ilgi ve sevgiyi hep hissettik. Azerbaycan`ın sıkıntılı yıllarında, Ermenistan Azerbaycan`a askeri saldırıda bulunduğunda, halkımız kendi topraklarını savunmak için mücadeleye kalktığında değerli dostumuz Süleyman Demirel, hep Azerbaycan halkının yanında oldu.

Daha sonraki yıllarda Azerbaycan`da sosyopolitik istikrar sağlandığında, ülkemiz bağımsızlık yolunu izleyerek demokratik laik hukuk devleti kurma sürecini gerçekleştirdiğinde sayın Süleyman Demirel`in desteğini hep hissettik, tavsiyelerinden faydalandık, ilgi ve sevgisini gördük.

Türkiye halkı, bizim kardeş halkımızdır. Tükiye Cumhuriyeti - büyük Atatürk`ün kurduğu cumhuriyet, varolduğu sürece tüm Türkçe konuşan halklar için örnek teşkil etmiştir, Azerbaycan halkına büyük bir örnek olmuştur. Bugün pekçok kez söylendiği gibi, tüm bu dostluğun, kardeşliğin nedeni şudur, biz ayni kökene, aynı milli, manevi geleneklere, aynı kültüre, aynı tarihe sahip halklarız. Bununla birlikte, Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonta tarihi geçmişimize yeniden kavuşma, tarihi köklerimizi araştırma ve birbirimize yakınlaşma eğilimi, doğal olarak, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir aşamayı oluşturmuştur.

Biz Türkiye'de Azerbaycan`a yönelik ne denli bir sevgi, saygı olduğunun farkındayız. Bizim kardeşlerimiz - Türkiye Cumhuriyeti`nin tüm vatandaşları biliyorlar ve bilmeleri için bugün ben yine söylüyorum, Azerbaycan halkı, Türkiye Cumhuriyeti`ni, her Türk`ü yürekten, içtenlikle seviyor, saygı ve hürmetlerini sunuyor.

Bugün bizim dostumuz, kardeşimiz Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyetin`de Türk halkının en seçkin, en değerli, en saygın toplum, politika ve devlet adamı olarak bilinmektedir. Biz Azerbaycan`a olan dostuğundan dolayı kendisine sonsuz minnettarız. Azerbaycan'ı pekçok defa ziyaret ederek bizimle birlikte olduğu için kendisine sonsuz minnettarız. Her zaman Azerbaycan`ın sorunları ile ilgilendiği için kendisine sonsuz minnettarız. Bugün Azerbaycan`a yeniden gelerek "Kitab-ı Dede Korkut" törenine etkin katılımından ve yaptığı çok değerli konuşmadan dolayı birkez daha kendisine sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi sunarız.

Tüm bu ilişkilerimizi, değerli dostum, kardeşim Süleyman Demirel`in Azerbaycan halkına gösterdiği ilgi ve sevgiyi çok takdir ederek dün ben Süleyman Demirel`e "Azerbaycan Cumhuriyeti fahri vatandaşı" unvanı verilmesi hakkında karar imzaladım.

Değerli dostumuz, kardeşimiz, Azerbaycan sizin öz vatanınızdır. Siz Azerbaycan`ın ebedi dostusunuz. Size olan sevgimiz her Azerbaycanlının, tüm Azerbaycan halkının kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Biz sizi her zaman ağırlamak isteriz. Sizinle ilişkilerimiz hep vardı, bugün de var, gelecekte de olacak.

Ben bağımsız Azerbaycan`da "Azerbaycan Cumhuriyeti fahri vatandaşı" unvanı verilmesi hakkında kararı ilk defa imzaladım. Bu unvan şimdiye kadar kimseye verilmedi. Bu unvan Süleyman Demirel`e, Azerbaycan halkının büyük dostuna verilmiştir.

Değerli kardeşim!

Ben Azerbaycan`ın onursal vatandaşlığı ile ilgili belgeleri size sunar, sağlıklı uzun yıllar, saadet, mutluluk ve tüm çalışmalarınızda yeni büyük başarılar dilerim. Bu, Azerbaycan`ın onursal vatandaşlık nişanıdır. Bu karardır, bu ise kimliktir. Ben bunları size takdim ediyorum, buyurun.

Çeviri 10 Nisan 2000 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Türk Dünyası