Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar Aliyev´in ‎Cemşit Nahçıvanski Askeri Lisesi´nin 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende ‎konuşması - 19 Nisan 2003


Değerli askeri öğrenciler, öğretim görevlileri, subaylar, generaller!

Sayın bayanlar ve baylar!

Bugün Cemşit Nahçıvanski Askeri Lisesi`nin yaşamında önemli bir gündür. Zira son bir sene içinde askeri lisede yapılan restorasyon ve onarım çalşımaları onu bugün karşılamış olduğumuz şu duruma getirmiştir.

Şunu ifade etmek istiyorum, biz askeri lisede restorasyon ve onarım çalışmaları için devlet bütçesinden önemli miktarda kaynak ayırdık, çok sayıda inşaatçıyı harekete geçirdik, ben hatta Bakanlar Kurulu yöneticilerini de çalışma için devreye soktum, onlar bunu denetlesinler diye. Bugün ben şundan dolayı çok memnunum, çok sevinçliyim ki, bir zamanlar sıradan bir okul binasında kurduğumuz uzman okul, bugünkü Nahçıvanski Askeri Lisesi büyük bir alanı kaplıyor, burada okulun en üst seviyede faaliyette bulunması için koşullar oluşturulmuştur.

Ben sizleri bu nedenle yürekten kutluyorum ve umutlu olduğumu belirtmek istiyorum ki, lisenin öğrencileri, öğretim görevlileri, subayları burada sağlanmış olan koşulları iyi değerlendirecekler ve bu da eğitim-öğretim çalışmalarının niteliğini artıracaktır.

Bu lise benim öz çocuğum gibidir. Zira şu bilinmekte ki, 1971 senesinde ,- ki artık 30 seneden fazla bir süre geçmiştir,- ben bu lisenin temelini ne türlü zorluklarla attım ve askeri alanda uzman ortaokul kurdum. Buradaki müzede bana şunu söylediler, o dönemlerde biz gençlerin, çocukların okula gelmesini teşvik ediyorduk. Fakat bu çalışma pek iyi gitmiyordu, çünkü birçok kimseler bunun ne olduğunu anlamıyorlardı. Okulun ilk mezuniyet töreninde, yani okula ilk öğrencilerin alınmasından üç sene sonra burayı bitirenlerin toplam sayısı 49 kişiydi. Fakat şimdi bir bakın, okul büyük bir askeri birlik izlenimi veriyor. Her yıl okula 800 kişi alınıyor, 600 kişi buraya, 200 kişi ise okulun Nahçıvan subesine. Bu güzel bir sonuçtur.

Ben bugün şu nedenle mutluyum ki, bir zamanlar çok büyük zorluklarla kurduğum bu okul şimdi böylesine yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Ben onu yaptırırken düşünüyordum ki, Azerbaycan gençleri orduya hizmet etmeli, fakat bu askerlik mesleğini öğrenmek için onlar okumalı, eğitim almalılar. O yıllarda Azerbaycan gençleri askerlik mesleğine çok fazla ilgi duymuyorlardı. Ve bu, onların suçu değil. Sadece, Azerbaycan`da bu konu uzun süre unutuldu. İşte bu alanda dönüşüm sağlamak için biz uzman ortaokul kurduk.

Askeri lise her zaman benim kalbimdedir, 1971 senesinden itibaren ben her sene burayı ziyaret ettim, öğrenciler, öğretmenler ve subaylarla görüştüm. Niçin? Çünkü Azerbaycan`ın başkanı olarak ben buraya özen gösterdiğim zaman, doğal olarak, bütün öteki kuruluşlar da buna katılıyorlardı. Doğru, bu da büyük sıkıntılarla gerçekleşti. Zira insanlar hala bunun önemini tam anlayamıyorlardı. Fakat sonunda anladılar ve şimdi askeri liseye yardımlarda bulunuyorlar.

Ben 1982 yılında işim nedeniyle Moskova`ya gittim. Fakat her sene bu okulla ilgileniyordum. Hatırlıyorum, 1984 yılında ben Moskova`dan birkaç günlüğüne Bakü`ye geldiydim. İşlerim çoktu, fakat ben askeri liseyi ziyaret etmeyi temel görevlerimden biri olarak gördüm. Buraya geldim, durumla ilgili bilgi edindim. Gittikten sonra artık Moskova`dan okula ek yardımlarda bulundum. Böylece askeri lise gelişti. Fakat ne yazık ki, 1989-1990 yıllarına Azerbaycan`daki erksizlik, anarşi ve kaos ortamı buraya da kendi etkisini yaptı. Askeri liseye yeteri kadar ilgi gösterilmemişti.

Ben Azerbaycan`da yeniden iktidara geldikten sonra bu konuyla ilgilendim. Bakanlar Kurulu Başkanı şöyle bir tuhaf bir karar almıştı, burası askeri ilkokul olsun ve Savunma Bakanlığı`nın yönetimine verilsin diye. Nasıl yani, askeri ilkokul? Ne de olsa burası artık yüksek vasıflı askeri ortaokul seviyesinde bir okuldu. Buraya alnınanlar 8. sınıfı bitiren çocuklardı. Burada üç sene genel orta eğitim almanın yanı sıra, askeri eğitim de görüyorlar. Onun ismini askeri ilkokul diye değiştirmek buna karşı büyük dikkatsizlik, ilgisizlik ve onun öneminin bilincine varmamak demekti. Doğal olarak, bu, beni endişelendirdi. Bundan sonra ben bu okulla ilgilendim ve burayı ziyaret etmek istiyordum.

2000 yılında ben askeri yüksek okulu ziyarete gidiyordum. Ben, liseye de gitmek istiyorum, dedim. Bana, Sayın Cumhurbaşkanı, orası öyle kötü durumda ki, sizin ziyaretniz için orası şimdi pek uygun değil. Ben bundan çok büyük endişe duydum ve Baklanlar Kurulu`na, başbakana, savunma bakanına, öteki bakanlıklara, burada herşey onarılsın, restore edilsin, yeni binalar yapılsın ve düzen sağlansın diye bir talimat verdim. Ve onlar bu işi yaptılar.

Birgün bana durumu rapor ettiler, herşey tamamdır diye. Fakat daha sonra yurt ve spor salonun yapılmadığı ortaya çıktı, oysaki herşeyin tamam olduğunu söylemişlerdi. Ben ek talimat verdim, ek kaynak ayırdım. Yurt da yapıldı, spor salonu da yapıldı, havuz da, herşey onarıldı, restore edildi. Şimdi buraya bakıyorsun, insanın içi ferahlıyor. Burası büyük bir kampüstür. Burada okumak, eğitim görmek başlı başına bir mutluluktur. Onun için de bizim gençlerimiz askerlik mesleğine ilgi göstererek, liseye girip burada eğitim görüyorlar ve büyük bir bölümü de buradan yüksek askeri okullara gidiyorlar. Böylece biz ordumuzu güçlendiriyoruz ve ordumuz için yüksek eğitimli subayların temini için zemin oluşturuyoruz. Pazarertesi günü biz "Cumhuriyet" sarayında Cemşit Nahcıvanski Askeri Lisesi`nin kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. Orada daha ayrıntılı konuşmalar yapacağız. Şimdi ben tüm bunları anlatarak buradaki önceki durumu hatırlatmak ve restorasyon ve onarım çalımalarından sonra burada herşeyin ne kadar güzel olduğunun altını çizmek istedim.

Değerli evlatlarımız!

Değerli öğrenciler!

Ben umuyorum ki, burada siz pekiyi dereceler almak için çalışacaksınız. Fiziksel yönden kendinizi geliştireceksiniz. Yüksek askeri okulları kazanmak için gerekli bilgileri edinecek ve ileride Azerbaycan`ın değerli subayları olacaksınız, ordumuzda hizmet ederek Azerbaycan`ın savunmasına kendi katkılarınızı yapacaksınız. En başlıcası ise, Azerbaycan`in işgal olunmuş topraklarının Ermeni saldırganlarından kurtarılması için bizim daha güçlü subay kadromuz olacaktır.

Ben sizim hepinize esenlikler diliyorum, eğitim-öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum ve umuyorum ki, size duyulan güveni tam anlamda teyit edeceksiniz.

Teşekkür ederim.