‎"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ‎Azerbaycan raportörü, Fransa Parlamanetosu milletvekili Jacques Bomel ve diğer konuklarla ‎görüşmesinden" (10 Nisan 2000 yılı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı) belgesine ilişkin tarihi vesika


Azerbaycan Cumhuriyeti dış politikasındaki temel hedeflerinden biri olarak duyurduğu Avrupa Konseyi üyeliği için çalışmalarını 1996 yılından itibaren güçlendirmiştir. Aynı yıl Haziran ayında Azerbaycan'a bu örgütte özel konuk statüsü verilmiştir. Bir ay sonra ise Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'ne tam üye olması için resmi mektupla başvuruda bulunmuştur.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi temsilcisi, Fransız Parlamentosu üyesi Jacques Bomel Azerbaycan'ın resmi üye olmadan önce üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. O, Azerbaycan raporlarında ülkenin Avrupa Konseyi'ne tam üyeliği yönünde üstlendiği taahhütlerin büyük bir bölümünü yerine getirdiğini belirtmiştir.

Jacques Bomel Aralık 1999'da Azerbaycan'a gezisi sırasında ülkenin üstlendiği taahhütlerin yüzde 90'ını yerine getirdiğini açıklamıştır. O, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in politikasını her zaman takdir ettiğini, Azerbaycan'ın gelişme kaydetmesi açısından onun çok önemli bir şahıs olduğunu belirtmiştir.

Daha sonra 10 Nisan 2000 yılında Azerbaycan'ı ziyareti sırasında Haydar Aliyev ile bir araya gelen Jacques Bomel cumhurbaşkanının faaliyetinden memnun kaldığını belirterek Azerbaycan'ın artık Avrupa Konseyi üyeliğinin eşiğinde bulunduğunu bildirmiştir. Bu ziyaretten sonra Bomel AKPM'de yaptığı konuşmasında Azerbaycan'ın örgüte üyelik için hazır olduğunu kaydetmiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Avrupa Konseyi'ne resmi olarak 25 Ocak 2001 tarihinde üye olmuştur. 2001 yılından itibaren Azerbaycan eş raportörü görevini İsviçre Sosyalist Partisi milletvekili Andreas Gross üstlenmiştir. O, bu görevi Haziran 2006'ya kadar yürütmüştür. Gross'un ardından bu görevi İngiliz parlamenter Tony Lloyd yapmıştır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Jacques Bomel ile 10 Nisam 2000 tarihinde yaptığı görüşmesinde Fransa-Azerbaycan ilişkişlerine de değinerek Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığının çözümü için görüşmelerin Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin olanakları değerlendirilmek suretiyle sürdürüleceğine inandığını kaydetmiştir.

Tarihi vesika 1 Ağustos 2006 yılında düzenlenmiştir