Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, NATO heyetiyle görüşmelerinin ardından yerli ve yabancı basın mensupları için Javier Solana ile düzenledikleri ortak basın toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 30 Eylül 1998


Haydar Aliyev: Sayın basın mensupları!

Siz de bizim görüşmelerimize katıldınız ve belki bu yüzden herhangi ek görüşme yapmaya gerek yoktu. Fakat bu, önceden planlandığı için biz sizinle görüşmeye gelmemiz gerektiğini düşündük.

Duyduklarınıza ilave olarak size şunu söyleyebilirim, NATO Genel Sekreteri Sayın Javier Solana ile bizim görüşmemiz büyük karşılıklı anlayış içinde, sıcak bir ortamda gerçekleşti ve biz Azerbaycan ile NATO arasında "Barış için Ortaklık" programı kapsamında işbirliğimizi olumlu değerlendirdik. İleride de bu işbirliğini sürdürme kararlılığı içinde olduğumuzu bildirdik.

Bugünkü görüşmemiz çok büyük önem arzetti. Bu görüşmeden önce bizim misafirimiz Sayın Javier Solana Azerbaycan Başbakanı, Savunma Bakanı ile birer görüşme yaptı ve bu görüşmeler çok verimli oldu. Düşünüyorum ki, bu şekilde biz ilişkilerimizin, işbirliğimizin hızla ilerlemesini sağlıyoruz. Azerbaycan hükümeti bu işbirliğine değer veriyor ve çok önemli buluyor. Bugünkü görüşmelerimiz, toplantılarımız bu işbirliğinin hız kazanması için iyi bir zemin hazırlamıştır. Şimdi ise ben sözü sayın genel sekretere bırakıyorum.

Javier Solana: Çok teşekkür ederim, Sayın Cumhurbaşkanı.

Sizin söylediklerinize ekleyecek fazla bir şey yoktur. Sadece şunu söylemek istiyorum, tekrar Sizin misafiriniz olduğum için ve sadece cumhurbaşkanıyla değil, hem de Başbakanla, savunma bakanıyla görüşme yaptığım için, 1.5 sene önce sizinle burada son görüşmemizden sonra gerek Barış için Ortaklık programı kapsamında, gerek Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi bünyesinde beraber ne kadar iş yaptığımızı değerlendirme fırsatı bulduğum için çok memnunum. Bu dönem içerisinde gerçekten çok iş yapıldı. Fakat iki noktayı bilhassa vurgulamak isterim. Azerbaycan askeri birlikleri tatbikatlara katıldığı için, Size, Sizin hükümetinize ve halkınıza özellikle teşekkür etmek isterim. Örneğin, Makedonya'da çok önemli tatbikatlar yapıldı ve bu tatbikatlara Azerbaycan da katıldı. Orta Asya'da da ortak ülkelerin ve örgüt üyesi ülkelerin katılımıyla geniş çaplı tatbikat yapıldı. Azerbaycan oraya da katıldı.

Gerçekten, bölgede istikrarın, güvenliğin ve barışın garantörü olarak birlikte yaptığımız çalışmalar simgesel bir nitelik taşımaktadır. Size söylemek istediğim şudur ki, biz bu yönde çalışmalarımızı sonraki yıllarda da sürdüreceğiz. Sayın cumhurbaşkanına da, Sizin hükümetinize de konukseverlik için teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.

***

Soru: Sayın Genel Sekreter, bugün Sırbistan'ın kendi askeri birliklerinin bir bölümünü geri çektiği denildi, fakat bu, yeterli değildir ve çok zaman aldı. Pekçok kişi sırpların real anlamda bir iş yapma kararlılığından kuşku duyuyor. Siz NATO'nun kendi tutumlarını gerçek anlamda güçlü bir biçimde savunma iradesinin ve olanaklarının bulunduğunu söyleyebilir misiniz?

Javier Solana: Hakikaten, şunu söylemek lâzım, biz Cumhurbaşkanı Miloseviç hakkında onun sözlerine göre değil, yaptıklarına göre yorum yapacağız. Biz kendisinden pekçok şeyler duyduk. Fakat o, çoğu zaman söylediklerinin arkasında durmadı.

Şunu da söylemek gerekir, son birkaç gün içinde Kosovo ile ilgili çok önemli bir karar alınmıştır. Birincisi-BM Güvenlik Konseyi kararıdır. Bu kararda Cumhurbaşkanı Miloseviç'ten beklentilerimiz net olarak belirtilmiştir.

Söylemeliyim ki, bu karar aslında oybirliğiyle kabul edildi. Sadece Çin oy kullanmadı, diğerlerinin hepsi kararın kabulü yönünde oy kullandılar. İkincisi-NATO Konseyi'nde kabul edilmiş bir karardır. Burada kendi askeri kumandanlarımıza çağrıda bulunarak, araçlara ihtiyaç olduğu takdirde, bunu kimlerin karşılaycağını örgütün farklı ülkelerinden öğrenmelerini istedik. Fakat Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan, tabii ki, hiçbir önlem alınmayacaktır.

Soru: Sayın Solana, siz Bakü'de görüşmeler sırasında NATO'nun Azerbaycan ile işbirliğini derinleştirmek istediğini söylediniz. Şunu bilmek isteriz, siz tam olarak neyi kastediyorsunuz: Barış için Ortaklık programı ve Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi çerçevesinde işbirliğinin genişletilmesini, yoksa ortaklar arasında etkileşimin yeni biçimlerini mi kastediyorlar?

Javier Solana: Barış için Ortaklık programı kapsamında ve Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi çerçevesinde işbirliğinin genişletilmesi ile ilgili söyledikleriniz doğrudur. Bu iki kuruluş gerçekten birçok olanaklar sunuyor. Pekçok ülke onlarda yer alıyor ve NATO ile ilişkilerin geliştirilmesi için geniş alanlar sağlanmıştır. Biz artık bu programlar kapsamında çalışıyoruz ve kendi işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz.

Soru: Özür dilerim, ileride Baltik Anlaşmasına benzer Kafkasya ötesi Anlaşmanın da imzalanması mümkün müdür?

Javier Solana: NATO'da hiçbir Baltik Anlaşması yoktur.

Gazeteci: Ukrayna ve Rusya ile vardır, Baltik Anlaşması vardır.

Javier Solana: Hayır, bu, NATO kapsamında yapılmamıştır.

Soru: Sayın Solana, biz, Azeri gazeteciler sizin davetiniz üzerine Belçika'yı ziyaretimiz sırasında Dağlık Karabağ ile ilgili, Azerbaycan'ın en büyük sorunu hakkında, bu sorunla AGİT'in ilgilendiğini ve tüm sorumluluğun bu örgüte ait olduğunu söylediniz. Şimdi Azerbaycan'da size soruyoruz: Eğer Ermenistan büyük Barış anlaşmasını imzalamaz ve bu durumda Azerbaycan tarafı NATO'ya başvuruda bulunursa, o zaman sizin kuruluşun tepkisi ne olur?

Javier Solana: Söylediklerimi yineliyorum. Bu sorunun çözümü için çerçeve anlaşması hazırlanmıştır. Tüm bunlar 1996 yılında AGİT aracılığıyla kabul edilmiştir. Biz işte buna dayanarak durumdan çıkışı aramalıyız.