Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Dünya Sağlık Örgütü Heyeti ile yaptığı görüşmeden - 31 Mart 2000


Azerbaycan`a hoşgeldiniz. Şimdi Azerbaycan bağımsız bir devlet olarak Dünya Sağlık Örgütü ile iyi ilişkiler kurmuştur. Bizim bakan bana sizin örgüt ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çok etkin olduğunu ve Azerbaycan`a büyük yarar sağladığını söyledi.

Sizin örgütünüz uzun yıllardan beri varolan bir örgüttür. Tabii ki, tüm kişiler için en gerekli olan örgütlerden biridir. Dünyadaki en büyük sorunlardan biri kişilerin sağlığıyla ilgilidir. Bu nedenle de sizin alanınıza her tarafta saygı gösteriliyor, nitekim biz de ona büyük saygı duyuyoruz.

Azerbaycan kendi bağımsızlığını kazandıktan sonra tüm diğer uluslararası kuruluşlara üye olduğu gibi, sizin örgüte de üye olmuştur ve ben, genel anlamda, bundan çok memnunum. Şimdi biz sizin örgütün Azerbaycan`da bazı hastalıklarla mücadelede, sağlık etkinliklerinin düzenlenmesinde bize bir takım yardımlarda bulunduğunuzu hissediyoruz. Aynı zamanda bu işbirliğinin bundan böyle daha verimli olacağını umuyoruz. Sizin bu Azerbaycan geziniz, Azerbaycan`ı daha yakından tanımanız doğal olarak ileride bizim işbirliğimize katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Hoşgeldiniz.

Marc Danson (Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü): Sayın Cumhurbaşkanı, bugün beni kabul ettiğiniz için Size derin şükranlarımı sunuyorum. Sizin bizi kabul etmeniz bizim için, Dünya Sağlık Örgütü için büyük bir şereftir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Sizin tüm dünyadaki nüfuzunuz ve genel olarak, sağlık alanında yaptığınız çalışmalar hakkında bizim bilgimiz var. Hatta biz Sizin birçok hastalıklara karşı amansız bir mücadele verdiğinizi biliyoruz. Kanıt olarak Size şunu söyleyebilirim ki, biz 1995 yılında çocuk felcine karşı mücadele verdiğimiz dönemde Siz de cumhuriyetin tüm nüfusunun bu hastalığa karşı aşı olması için yardım ettiniz. Daha doğrusu, bu etkinlik sizin öncülüğünüzde gerçekleşti. Bilhassa Sizin gibi bir kişinin sayesinde cumhuriyette büyük dönüşümlerin yaşandığı bir ortamda sağlık alanında da büyük çalışmaların yapıldığını söyleyebilirim. Tabii, bu çalışmaların bir teknik yönü vardır. Fakat Sizin gibi bir şahsiyetin yönettiği bir ülkede sağlığın en birinci sıraya yerleşmiş olması çok büyük önem taşımaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı, ben bu göreve henüz yeni atandığımı memnuniyetle Size söylemeliym. Fakat bu göreve gelmeden önce de sizin cumhuriyetinizle, Sağlık Bakanlığı ile aramızda çok güzel ilişkiler vardı. Bu ilişkilerin daha üst düzeylere taşınacağı ve bizim daha sıkı bir işbirliği kuracağımız konusunda Sizi temin ederim.

Genel olarak, bizim örgütün Azerbaycan ile, Azerbaycan`ın Sağlık Bakanlığı ile ortak işbirliği programı bulunmaktadır. Ben bu işbirliği planının gerçekleşmesini sıkı takip edeceğim. Bununla Azerbaycan ile bu işbirliği sonucunda cumhuriyetinize yönelik ilginin, yardımın giderek artması için bu konuda elimden geleni yapacağım. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele alanında bizim işbirliğimiz daha üst düzeylere ulaşacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı, sizin ülkenizin sağlığın bir çok alanlarında da güzel sonuçlar elde ettiğini, başarılara ulaştığını söylemeliyim. Onlardan biri de sıtmayla mücadeledir. Sizin ülkeniz bu alanda çok büyük başarılar sağlamıştır. Hatta bazı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında bile sizin başarılarınız hepsi ortada ve bu da bizi motive ediyor.

Siz biliyorsunuz ki, genel olarak biz hem Avrupa`da hem de dünyada verem hastalığının artması ile ilgili çok büyük endişe duyuyoruz. Bu hastalığa karşı mücadelede sizin cumhuriyet çok ciddi bir tutum izlemiştir, buna karşı çok ciddi mücadele vermiştir. Benim Azerbaycan`a bugünkü gezim kısa süreli olmasına rağmen, ben burada pek çok şeyin yapıldığını, genel olarak sağlık alanında pekçok çalışmaların gerçekleştirildiğini öğrendim. Tüm bu çalışmalara Sizin önderlik ettiğinizi söylemek isterim ve bunu büyük memnuniyetle kaydederim. Artık sizin ülkenizde sağlık alanında, hastalıklara karşı mücadele alanında sağlık mevzuatı da oluşturulmuştur ve ben buna çok seviniyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, izninizle, konuşmamın sonunda Size hayranlığımı, saygımı ifade etmek ve endişem olmadığını birkez daha aktarmak istiyorum. Kim olursa olsun, buraya gelip sağlık ile ilgilenen birisi Sizin gibi önderin sağlık konusuna bu denli ciddi yaklaşımını görünce rahat edecektir, bu nedenle de ben bir tedirginliğim olmadığını söylüyorum. Biz de bunu çok iyi anlıyoruz. Zira siz kendiniz sağlık alanının, sağlığın gerçekten de birey açısından en önemli konulardan biri olduğunu söylediniz. Sizin bizzat olarak bu çalışma ile böylesine ilgilenmeniz bizim içimizi rahatlatıyor. Yaptığımız tüm bu çalışmalar için, halka karşı olan borcunuzu onurla yerine getirdiğiniz için Size şükranlarımı sunuyorum ve tekrar söylüyorum, bizim temsilcilerden herhangi birisi Azerbaycan`ı ziyareti sırasında bu ülkede yapılan çalışmaları gördüğünde onun da içi rahatlayacaktır.

Haydar Aliyev: Teşekkür ederim. Azerbaycan`da yapılan işlerle ilgili söylediğiniz güzel kelimeler ve verdiğiniz değer bizim için çok önemlidir. Fakat bence, sağlık, sürekli olarak geliştirme çalışmalarının yapılması gereken bir alandır. Herhangi bir hastalığın önüne geçildiğinde bunu boş bırakmamalıyız. Tekrar başlamaması için buna çok ciddi yaklaşmak lâzım.

Örneğin, sıtma hastalığı bir zamanlar Azerbaycan`da tamamen ortadan kaldırılmıştı. Fakat belli bir süre rahatladık ve bu çalışma konusundaki ihmal Azerbaycan`da sıtma hastalığının tekrar ortaya çıkmasına neden oldu. Biz Azerbaycan`da artık böyle bir sorunun olmadığını düşünüyorduk. Fakat bu, tekrar baş gösterdi. Ben bunu bizim Sağlık Bakanlığı`nın bu konuyu asla ihmale etmemesi için söylüyorum.

Sizin verdiğiniz bu yüksek değerler, tabii ki, bizi teşvik ediyor ve bizim sağlık çalışanlarını da motive etmelidir. Fakat keza tekrar söylüyorum: Siz doktorsunuz, bu alanda uzmansınız, benden daha iyi biliyorsunuzdur, fakat ben de sıradan bir kişi olarak biliyorum, önüne geçilmiş bir hastalığın tekrar başlamaması için hep tetikte olmak gerekir. Bu nedenle de sizinle işbirliği döneminde bizi ciddi bir şekilde denetlemeniz gerekecek. Tabii ki hem de yardım etmeniz gerekeck. Biz ise bu yardımları verimli bir biçimde değerlendirmeye, tüm bu bulaşıcı hastalıkların Azerbaycan`da yokolmasına çalışmalıyız. Biz bunu yapabiliriz. Gerçi şimdi bizde birkaç sorun var,- ki muhtemelen bakan onları size aktarmıştır, - buna rağmen, biz sizinle birlikte tüm bulaşıcı hastalıkları Azerbaycan`da ortadan kaldırabiliriz, onları engelleyebiliriz.

Şimdiye kadar gösterdiğiniz ilgi ve yardım için Size teşekkür ediyorum. Umarım, işbirliğimiz bundan böyle daha verimli olacaktır.

"AZERBAYCAN" Gazetesi, 1 Nisan 2000 yılı.