Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in halk ressamı Mikayıl Abdullayev`i kutlama mesajı - Bakü, 18 Aralık 1997


Sayın Mikayıl Abdullayev!

Azerbaycan'ın güzel sanatlar dalında seçkin isimlerinden biri olarak Sizin doğum gününüzü ve ressamlık faalieytinizin 60. yıldönümünü yürekten kutluyorum.

Siz Azerbaycan'da güzel sanatların gelişmesinde büyük hizmetleri geçen yetenekli, fırçayı ustaca kullanan birisiniz. Farklı janr ve konularda yaptığınız boyacılık ve grafik eserler sanat tarihimize sonsuza kadar geçmiştir. 60 yıllık sanat yolunuz aslında ülkemizin katettiği büyük bir dönemin canlı sanat eseri olarak değerlendirilebilir.

Azerbaycan doğasının güzellikleri, Vatan evlatlarının kahramanlığı, toprağa, öz yurduna, işe, sanata bağlılığı eserlerinizin temel konusunu oluşturuyor. Sizin doğa üzerine yaptığınız her tablo ülkemizin farklı köşelerini yansıtan romantik bir sanat örneğidir. Siz büyük sevgiyle yaptığınız portrelerde tasvir ettiğiniz tarihi şahısların ve sıradan kişilerin iç dünyasına nüfuz ederek onların karakterlerini ustalıkla ortaya çıkarmışsınız.

Azerbaycan edebiyatının incilerine, özellikle halkımızın çok eski eseri olan "Kitab-ı Dede Korkut" destanına yaptığınız illüstrasyonlar klasik ulusal mirasa duyduğunuz saygı ve sevgiyi gözler önüne seriyor. Nizami metrosunda yaptığınız dekor, tiyatrodaki faaliyetiniz bunu bir kez daha sergiliyor. Vatan aşkı, anne sevgisi, Azeri kadınının mutluluğu sizin duygu dolu tuvallerinize ustaca yansımıştır. Büyük duygusal baskıya, milli kimliğe, eğitici içeriğe sahip eserleriniz genç kuşağın oluşmasında büyük rol oynamıştır. Sizin yılmayan, verimli faaliyetiniz her zaman Azerbaycan halkına hizmet etmiştir.

Dış ülkeler konulu resimler dizisi ile siz sanatımızda yeni ufuklar açmışsınız. Eserleriniz dünyanın birçok ülkelerinde sergilenerek size büyük ün kazandırmıştır. Dış ülekelerde kişisel sergiler düzenlemek Azerbaycan ressamları arasında ilk size nasip olmuştur.

Eserleriniz Devlet ödülüne, farklı nışan ve madalyalara ve Uluslararası Nehru ödülüne layık görülmüştür. En büyük ödülünüz ise halkımızın, sanatseverlerin kişiliğinize, güzel eserlerinize duyduğu büyük saygı ve derin sevgidir.

İnanıyorum ki, siz zengin birikiminizi ve ender, Tanrı vergisi olan yeteneğinizi kullanarak sanatınızı sevenleri bundan böyle de yeni eserlerle sevindireceksiniz.

Size esenlikler, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Haydar Aliyev,

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Kısa inceleme yazısı

KÜLTÜR

Genel tarihi bilgiler

KÜLTÜR

Bilgi notu

KÜLTÜR