Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in, Bakü’deki Paris Büyükelçiliği’nde Fransa Ulusal Bayramı - Fransız Devrimi’nin 206.yıldönümü nedeniyle verilen resepsiyonda yaptığı konuşma - Gülistan Sarayı, 14 Temmuz 1995


Sayın Büyükelçi!

Sayın Bayanlar, Baylar!

Ben sizi Fransız devriminin 206.yıldönümü, 14 Temmuz Bastille Günü nedeniyle yürekten kutlar, Size, Fransa halkına, hükümetine saadet, mutluluk ve tüm faaliyetlerinde başarılar dilerim. 14 Temmuz Fransız devriminin, dünya tarihinde çok önemli bir yeri vardır. 14 Temmuz Devrimi ve bu devrimden sonra Fransızların yaptıkları değişiklikler, tüm dünyada demokrasi, insan haklarının korunması, vatandaşların özgürlüğü bakımından büyük bir çizgi oluşturmuştur. Bu nedenle tüm dünyada Fransız devrimine büyük saygı ve ilgi duyulmaktadır.

Büyük geleneklere sahip olan Fransa Cumhuriyeti, 206 yıl boyunca dünya uygarlığına önemli katkılarda bulundu, Fransız halkı bu süreçte şerefli bir yol katteti, kendi toprağında, ülkesinde kudretli, demokratik, insan haklarını savunan bir devlet, toplum kurdu ve bütün halklara, dünya ülkelerine örnek oldu. Fransızların, Fransa halkının dünya tarihinde önemli bir yeri vardır. Dünya biliminin, kültürünün, dünya toplumunun oluşmasında Fransa halkının çok büyük hizmetleri vardır. Bu nedenle Fransızlar, Fransa halkı, büyük Fransa’dan her zaman ilgi ve saygıyla söz ediliyor. Bu bayram gününde ben Azerbaycan halkı, tüm ülke vatandaşları ve bağımsız devletimiz adına Fransa halkının tarihi hizmetlerine yönelik saygı ve sevgimi ifade eder ve Fransızlara içten selamlarımı, iyi dileklerimi sunarım.

Demokratik ilkeler temelinde bağımsız devletini kuran, hukuk kurallarının işlediği laik bir toplum oluşturan Azerbaycan Cumhuriyeti, Fransa halkının katettiği yoldan, edindiği birikimden her zaman faydalanmaya çalışıyor. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Fransa Cumhuriyeti ile bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yoğun ilişkiler oluşmuştur ve bu ilişkiler her geçen gün güç kazanmakta ve gelişmektedir.

Cumhuriyetimiz bağımsızlık kazandıktan sonra ülkemizde açılan ilk yabancı büyükelçiliklerden biri Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçiliği oldu. Sayın Jean Pierre’nin kaydettiği gibi, kendisi yaklaşık dört yıldır burada büyükelçilik görevini yürütüyor ve  Fransa ile Azerbaycan arasında ilişkilerin geliştirilmesi için hizmetlerde bulunuyor. Devlet başkanlarının görüşmeleri, imzalanan belgeler Azerbaycan ve Fransa arasındaki ilişkilerin göstergesidir.

Aralık 1993’te Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın daveti üzerine ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak Paris'i ziyaret ettim ve üst düzey yetkililerle çok verimli görüşmeler yaptım. François Mitterand ile çok samimi görüşmelerimiz oldu ve bunun sonucunda biz dostluk, işbirliği ve diğer konularda birkaç belge imzaladık. Ben bunları Fransa ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde büyük bir aşama olarak değerlendiriyorum.

Fransa devletinin daveti üzerine ben bu sene 8 Mayıs’ta Paris'e gittim, faşizme karşı zaferin 50. yılı dolayısıyla yapılan bayram törenlerine katıldım, Fransız cumhurbaşkanları ile bir kez daha bir araya geldim, görüşmeler yaptım, bu ülkenin elde ettiği başarılara tanıklık ettim.

Fransa devleti, hükümeti, toplumu gerçekten demokrasinin önemli bir örneğidir. Biz bunu biliyoruz ve Fransa'yı ziyaretim sırasında defalarca buna tanık olduk. Ben bu yıl 7 Mayıs’ta akşamleyin Paris'e geldim. Fransa'da seçimler yeni bitmişti ve Jacques Chirac yeni cumhurbaşkanı seçilmişti. Biz aynı akşam Fransız halkının ve yeni seçilen Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın yandaşlarının bu olayı nasıl törenlerle kutladıklarına tanık olduk ve orada insanların gerçekten özgür olduğunu, demokrasi koşulları altında yaşadıklarını, Fransa’nın gerçekten özgür bir ülke olduğunu gördük.

Gezi sırasında ben hem 14 yıl Fransa cumhurbaşkanlığını yapmış, dünya çapında çok saygı duyulan bir politika adamı Sayın François Mitterrand ile sohbet ettim, hem de Fransa'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Jacques Chirak ile görüşme fırsatı bularak başkan seçilmesi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Fransızların örf ve adetlerini, bunun yanı sıra devlet yapılanması alanındaki geleneklerini çok takdir etmek gerekir. Ben Fransa'da insana ne denli büyük bir saygı olduğunu gördüm: 14 yıl ülke cumhurbaşkanlığını yapmış François Mitterrand ve yeni Cumhurbaşkanı seçilen Jacques Chirac bir aradaydılar ve bayram törenine birlikte katılıyorlardı. Fransız halkı hem Sayın François Mitterand’ı, hem Sayın Jacques Chirak’ı yürekten tebrik ediyor, kendilerine saygı ve sevgilerini sunuyordu. Bunlar, gerçekten demokrasinin en somut göstergesidir. Bunlar bize örnek olmalıdır. Biz bunları izledikten sonra kendi ülkemizde uygulamalıyız. Azerbaycan'da devletin yapılanmasında, toplumun gelişmesinde, demokratik ilkelerin oluşmasında, yerleşmesinde Fransa devriminin, Fransız halkının katettiği mesafeden ve Fransa toplumunun bugünkü birikiminden etkili bir şekilde faydalanmalıyız.

Fransa cumhurbaşkanlarının ülkemizin en acılı sorunu olan Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının giderilmesi için çaba gösterdiklerini ve Sayın Büyükelçi’nin bugün bir kez daha beyan ettiği gibi, bu sorunun siyasi yolla, barışçıl yoldan çözümlenmesi için AGİT Minsk Grubunda gerekli icraatlarda  bulunduklarını memnuniyetle belirtirim. Fransa devletinin, yeni Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve diğer üst düzey yetkililerin bu konuya yönelik çabalarını gelecekte de sürdüreceklerine olan inancımı bu bayram gününde belirtmek isterim.

14 Temmuz tarihi, güzel bir gündür. 1789 yılında Fransız Devrimi oldu ve bu devrim 206 yıldır güzel sonuçlarını veriyor. 14 Temmuz, gerçekten mutlu bir gündür. O yüzden de ben bu tarih dolayısıyla hepinizi, Fransa halkını, tüm Fransızları ve buraya toplanan herkesi kutlar ve hepinize esenlikler, Fransız halkına gelecek çalışmalarında başarılar dilerim. Sizi kutlar ve Fransız halkının, devletinin, hükümetinin şerefine kadeh kaldırıyorum. Teşekkür ederim.