Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Yahudi örgütleri temsilcilerinden oluşan heyeti kabulünden - Bakü, 14 Temmuz 1999


Haydar Aliyev: Ben sizi selamlıyorum, Azerbaycan`a hoşgeldiniz. Biz Amerika Birleşik Devletleri`nde ikamet eden yahudilerin örgütleri ile artık iyi dostluk ilişkileri kurmuş bulunuyoruz. Kuşkusuz ki, bu dostluk ilişkileri iki tarafın da arsuzu ve isteği üzerine gerçekleşmiştir.

Ben 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri`nde resmi ziyarette bulunduğum sırada New York`ta Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı ile çok önemli bir görüşme yaptım. Ben bu sene Nisan ayında Washington gezisi sırasında "Holokost" müzesini ziyaret ettim, orada görüşmeler yaptım. Yahudi örgütlerinin temsilcileri de belli aralıklarla Azerbaycan`a geliyorlar. Ben bunun öncelikli olarak Azerbaycan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin, Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve bunun yanı sıra Yahudi örgütleri ile daha yoğun işbirliği yapılması açısından çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum.

Duyduğuma göre, sizin bu geziniz de çok verimli geçiyor. Ben buna çok sevindim.

Barry Jacobs: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim. Azerbaycan`da bize gösterilen ilgi ve sıcak karşılama için hepimiz adına, keza şahsım adına Size şükranlarımı sunmak istiyorum.

Tabii ki, bizim Azerbaycan gezimiz sembolik bir özellik taşımaktadır. Bu gezi Amerika Birleşik Devletleri`ndeki Yahudi komitesi ile Azerbaycan arasında dostluğun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda Azerbaycan ile İsrail arasında sağlıklı, sıcak ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu gösteriyor. Gezimizin diğer amacı ise Azerbaycan`da ikamet eden aynı ulustan olan kişileri - Yahudileri ziyaret etmektir.

Biz Azerbaycan`da ikamet eden Yahudi topluluğuna çok geniş özgürlükler tanındığını duyduk. Onlar cumhuriyetin diğer vatandaşları ile aynı durumda yaşıyorlar. Biz şimdi tüm bunları kendi gözlerimizle gördük.

Sayın Cumhurbaşkanı, birkaç ay önce geçirdiğiniz hastalıktan sonra böyle çabuk iyileştiğiniz için Sizi kutlamak istiyoruz. Sizi böylesine sıhhatli ve güçlü gördüğümüz için çok sevindik.

Haydar Aliyev: Gerçekten de kendimi iyi hissediyorum. Amerika Birleşik Devletleri`nde beni çok iyi tedavi ettiler.

Siz Azerbaycan`daki mevcut durumu gördünüz. Bunu detaylı konuşmaya gerek yoktur. Sizin Azerbaycan`daki yahudilerin durumu hakkında bilgi edinmeniz beni çok memnun etti. Herhalde siz Azerbaycan`da ulus, din farkı gözetmeksizin tüm vatandaşların eşit hakka sahip olduğunu gördünüz. Birçok dönemlerde, birçok yerlerde yahudilerin her türlü kısıtlamalara maruz kaldığı için biz yahudilere karşı hep özel davrandık ve bugün de davranıyoruz.

Sanırım, siz bizim temel sorunumuzla, yani Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı sonucunda ülkemiz topraklarının yüzde yirmisinin işgal edilmesi, bir milyonu aşkın Azerinin yerinden, yurdundan göç ettirilmesi, göçmen, mülteci durumunda yaşaması hakkında bilgi edinmişsiniz.

Kuşkusuz ki, dünyanın farklı bölgelerinde bazı kimselere, gruplara, uluslara çeşitli işkenceler yapılıyor, onlar çeşitli baskılar altında tutuluyor. Fakat sanırım, kendi ülkesinde göçmen ve mülteci durumunda bulunan bir milyonu aşkın kişinin çadırlarda barındığı Azerbaycan gibi bir ülke dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu, Azerbaycan`ın bugünkü gerçekleridir. Biz hep Azerbaycan`ın bu gerçeğinin de tüm dünyada, heryerde duyulmasını temenni ediyoruz. Azerbaycan`ın ne kadar zor durumda olduğunu bilsinler istiyoruz.

Malumunuz, biz anlaşmazlığı barışçıl yoldan çözmek istiyoruz ve bu doğrultuda kendi çalışmalarımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz, yedi sene önce Amerika Birleşik Devletleri Kongresi`nde Azerbaycan`a yönelik 907. madde denen bir kısıtlama kabul edilmiştir. Biz son yıllarda ne kadar çalışsak da, bu kısıtlamayı ortadan kaldıramıyoruz. Tabii ki, bu Amerikan Kongresi`nin adaletsiz bir kararıdır.

Biz çok zor durumdayız ve büyük sorunlarla yüz yüze gelerek anlaşmazlığın barış yoluyla çözümlenmesine çalışıyoruz. Ben Amerika`da da, Azerbaycan`da da yaptığım görüşmelerde yahudi örgütlerinin temsilcilerine seslenerek şunları söyledim: Amerika`da sizin çok fazla olanaklarınız bulunuyor, adaletin sağlanması için Azerbaycan`a yardım edin. Aynı sözleri size de söylüyorum.

Amerika Birleşik Devletleri ile Azerbaycan arasında çok güzel ortaklık, dostluk ilişkileri oluşmuştur. Biz buna çok büyük değer veriyoruz ve tüm alanlarda işbirliğimizi genişletiyoruz. Fakat bizim de sorunlarımızın çözülmesi gerekir. Amerika Birleşik Devletleri`nde yahudi örgütlerinin nüfuzu büyüktür. Bizi sizin bu nüfuzunuzu bu yönde de kullanmanızı çok tememni ediyoruz.

Barry Jacobs: Sayın Cumhurbaşkanı, Sizin de bildiğiniz üzere, bütün Yahudi örgütleri, özellikle temsilcileri bugünkü görüşmeye katılan Yahudi örgütleri - Amerikan Yahudi Komitesi ve sovyet yahudileri ile çalışmadan sorumlu Yahudi Milli Konseyi Washington`da Azerbaycan`ı desteklemek için çok yoğun çalışıyorduk. Tabii, biz ülkenizin düştüğü durumu ve bir milyon mültecinin durumunu çok iyi anlıyoruz. Biz bu defa Azerbaycan`da onları da ziyaret edebildik.

Yahudiler kendileri tarih boyunca sık sık mülteci durumuna düşmüşler. Bu yüzden de onlar bu durumu herkesten iyi anlıyorlar ve nüfusun bu kesimine büyük ilgi duyuyorlar. Tüm bunlardan ziyade, biz sizin gösterdiğiniz çabalara kendi katkılarımızı yapmaya çalışıyoruz. Biz Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması için uğraşıyoruz.

Halihazırda biz Güney Kafkasya`nın üç ülkesine gezimizi tamamlamak üzereyiz. Biz gözlemlerde bulunduk, durumla ilgili belli bir bilgi edindik. Açıktır ki, bu bölgede gelişme yalnız barış sağlandıktan sonra mümkündür. Azerbaycan`ın yanı sıra diğer iki ülkede de yaptığımız gözlemler hakkında görüşlerimiz bulunmaktadır.

"AZERBAYCAN" Gazetetsi, 14 Temmuz 1999 yılı.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - ABD

Bilgi notu

Azerbaycan - ABD