Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Bakü`yü ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakov ile yaptığı görüşmeden - 7 Ekim 1997, Cumhurbaşkanlığı Sarayı


Sayın Yevgeni Maksimoviç!

Siz, Rusya Dışişleri Bakanı, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler üzerine, bölgemizi ilgilendiren, keza Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının barışçıl yoldan çözümlenmesi süreci ile ilgili bir dizi konular üzerine görüş alış verişi yapmak için fırsat bulup Bakü`ye gelmişsiniz ve ben bundan memnun olduğumu belirtiyorum.

Bu sene Temmuz ayında Moskova ziyaretimi, orada yapılan görüşmeleri ve müzakereleri, bilhassa Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile yaptığım görüşmeleri hatırlayarak Azerbaycan heyetine gösterilen ilgiden dolayı, bunun yanı sıra imzalanmış devletler arası ve hükümetlerarası belgelerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu belgeler cumhuriyetimizde takdirle karşılanmış ve tam desteklenmiştir, AGİT Minsk Grubu eş başkanı olarak Rusya`nın arabuluculuğunun somut sonuçlara ulaştıracağı konusunda büyük umut ve güven oluşmuştur. Rusya`nın Lizbon Zirve toplantısındaki bildirinin kabulünde çok önemli rol oynamasını da Azerbaycan`da çok takdir ediyorlar. Bu bildiri ilerideki görüşmeler ve AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının faaliyeti için bir temel oluşturmuştur.

Ben AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının iki aşamada çözümlenmesi ile ilgili son önerisine olumlu yaklaştığımı birkez daha onaylayarak şunu dikkatinize sunmak isterim ki, bu önerileri Azerbaycan tarafı görüşmeler sürecinin güçlendirilmesinde bir temel olarak almıştır ve bu konuda kendi görüşünü yazılı olarak sunmaya hazırdır.

Ben Moskova`yı resmi ziyaretim sırasında Rusya ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekliliği ile ilgili yaptığım açıklamalara da bağlılığımı onaylayarak ülkemizin bu ilişkilerin gelişmesi ve pekişmesi için herşeyi yapacağını vurguluyorum. Çeşitli gayri-resmi açıklamalar bu ilişkilere bir zarar veremez. Bununla birlikte, öyle konular var ki, onlar ülkemizi kaygılandırıyor. Bunlardan biri de büyük miktarda Rusya silahının yasadışı yollardan Ermenistan`a gönderilmesi olayıdır. Ben söz konusu olayla ilgili araştırmaların yoğun olarak yapılmasının gerekliliğini birkez daha dikkatinize sunmak isterim.

Bu sene 29 Ağustos`ta Moskova`da Rusya ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın bazı maddeleri de ülkemizde endişeye neden olmaktadır. Bununla birlikte ben bu konuların görüşülebileceğini, fakat ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik niteliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini düşünüyorum. Benim kanaatimce, Rusya Dışişleri Bakanı`nın şimdiki gezisi bu sene 3 Temmuz`da imzalanmış anlaşmaya dayanarak ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili görüş alış verişi yapılması için iyi bir fırsattır ve bu fırsat verimli bir biçimde değerlendirilecektir. Umarım, şimdiki görüşmemiz, aynı biçimde bu görüşmeden önce yapılmış yararlı ve enteresan görüşmemiz her iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır.

"Bağımsızlığımız sonsuza dek sürecektir" 12.Cilt, "Azerneşr", Bakü-2004, sayfa 274.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

DIŞ POLİTİKA

Bilgi notu

Azerbaycan - Rusya Federasyonu