Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in İstanbul’da İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nde konuşması - 8 Mayıs 1997


Sayın profesör Ekmeleddin  İhsanoğlu!

Sayın baylar!

Bugün ben İstanbul’daki İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nde vurgulamak isterim ki, Azerbaycan’da da İslam tarihi konusunda büyük araştırmalar yapılmaktadır. Kanımca, bu araştırmaların İslam dünyasında geniş çaplı tanıtımı yapılmalıdır. İslam Konferansı Teşkilatı’nın İstanbul’da bulunan işbu merkezi ile Azerbaycan Bilimler Akademisi, aynı kurumun Şarkiyat Enstitüsü ve cumhuriyetimizdeki bir çok merkezle ilişkilerinin daha da yoğunlaşmasının önemini vurgulayarak, halklarımızın ve İslam tarihinin, kültürünün araştırılıp daha geniş çaplı tanıtımında bu tür ilişkilerin kritik rol oynayabileceğini belirtirim.

Azerbaycan’ın önemli şahsiyetlerinin hayatının ve halkımızın eski kültürünün ortak Türk ve İslam tarihinde kendine özgü yer edindiğinin altını çizerek, Türk ve İslam tarihleri yeniden işlenip hazırlandığında Azerbaycan düşünürlerinin yaşam ve çalışmalarının da orada en iyi şekilde anlatılacağını umuyorum.

Azerbaycan kültür ve sanatının zengin tarihi geçmişi vardır. Bu tarihin araştırılması ve geniş anlatımı büyük önem teşkil etmektedir. Bitmekte olan  20.yüzyılda Azerbaycan edebiyatı, kültürü ve sanatında kazanılan başarılar bilhassa takdire değerdir ve tüm dünyaca bilinen başarılardır. Seçkin besteci Üzeyir Hacıbeyov dahi Nizami ve Fuzuli’nin “Leyla ile Mecnun” şiirlerini esas alarak 1908 yılında “Leyla ile Mecnun” operasını besteledi, Kara Karayev ise 1960 yılında “Leyla ile Mecnun” senfonik şiirini  yazarak klasik Doğu konusunu çağdaş bir düzeye ulaştırdı. Halkımızın içinden çıkmış benzer dahi şahsiyetlerin sayısı elbette son derece fazladır ve onlardan her birinin eserleri hakkında saatlerce, günlerce konuşmak mümkün. Ayrıca onlar İslam dünyasının büyük şahsiyetleri oldukları için, bu insanların çalışmalarının İslam dünyasında ve Türk, Arap dünyasında her yönüyle araştırılarak tanıtılması son derece önemlidir.

Bunun üzerine Azerbaycan’ın, İslam Konferansı Teşkilatı’nın İstanbul’daki işbu merkeziyle ilişkilerinin daha da yoğunlaşması için ortak etkinliklerin yapılması ve organizasyonuna yönelik ilginin gerekli olduğu hep vurgulanmalıdır.

Merkezle ilgili detaylı bilgi edindikten sonra şeref defterine şu satırları yazdı:

“İslam Konferansı Teşkilatı’nın İstanbul’da bulunan kültür merkezinin yaptığı çok önemli çalışmalar büyük memnuniyet uyandırıyor. Zengin kütüphane, çok değerli parçalar İslam kültürünün tarihini ve niteliklerini araştırmak için büyük olanaklar sunmaktadır. Bu merkeze başarılarının devamını diliyorum.

Haydar Alyev,

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

8 Mayıs 1997 ”

Kısa inceleme yazısı

KÜLTÜR

Genel tarihi bilgiler

KÜLTÜR

Bilgi notu

KÜLTÜR