Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Azerbaycan`daki ‎yabancı ülke büyükelçileri, uluslararası örgüt temsilciliği ve şirket başkanları ile ‎resmi görüşmesinde yaptığı konuşma - ‎Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 30 Aralık 1996


Sayın bayanlar ve baylar!‎

Ben sizin Yeni Yılınızı - yeni 1997 yılını candan kutlar, sağlık, mutluluk diler, ‎ülkelerinizin, halklarınızin yaşamında başarılı bir yıl olmasını temenni ederim.‎

‎Hep beraber 1996 yılının son günlerini yaşıyoruz. Bu yılı uğurlarken bugün biz 1996 yılının sizin ‎için, bizim için, hepimiz için huzur yılı olduğunu, başarılı bir yıl olduğunu memnunlukla ‎söyleyebiliriz.‎

Cumhuriyetimiz için, 1996 yılı Azerbaycan`ın bağımsızlığının pekiştirildiği, geliştirildiği bir yıl ‎oldu. Azerbaycan`ın dünya ülkeleriyle ilişkileri 1996 yılında genişlemiş ve gelişmiştir. ‎Azerbaycan`ın uluslararası örgütlerle, uluslararası finans kuruluşlarıyla, dünyanın ekonomi ‎alanındaki büyük şirketleriyle ilişkileri genişlemiş ve gelişmiştir.‎

Bütün bu başarıların elde edilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin dünya ülkeleriyle ‎işbirliğinin geliştirilmesi konusunda cumhuriyetimizde bulunan dünyanın farklı devletlerinin ‎büyükelçilerinin, uluslararası örgütlerin ve dünyadaki büyük ekonomik şirketlerin ‎temilciliklerinin Azerbaycan`daki çalışmalarına yüksek değer biçilmelidir.‎

Sayın konuklar!‎

Sayın bayanlar ve baylar!‎

Ben sizlerin – Azerbaycan`daki yabancı ülke büyükelçilerinin, uluslararası örgütlerin, finans ‎kuruluşlarının ve büyük şirketlerin temsilciliklerinin Yeni yılını içtenlikle kutlar ve ‎Azerbaycan ile yaptığınız başarılı işbirliği için sizlere teşekkürümü sunarım.‎

Ülkeleriniz, halklarınız 1996 yılında büyük başarılar sağladılar, ‎dünyada gelişen süreçlere aktif bir şekilde katıldılar. Bu başarılar nedeniyle ben sizi yürekten kutlarım. ‎ Ayrıca bugün biz 1997 yılını karşılarken önümüzde duran görevlerin ne denli büyük, önemli ‎olduğunu ve sorumluluk gerektirdiğini idrak ediyoruz. Bu yüzden de hem siz, hem biz – ‎hepimiz geleceğe büyük umutlarla bakıyoruz.‎

Benim temennim, hem Azerbaycan halkının, hem sizin halklarınızın, ülkelerinizin umutlarının ‎gerçeğe dönüşmesidir. Dilerim 1997 yılı bütün dünyaya barış ve huzur getirir ‎ve bu ortam daha da güçlenir, ülkeler arasındaki ilişkiler genişler, işbirliği gelişir ve tüm halklar huzur içinde ‎yaşarlar.‎

Dilerim, 1997 yılında dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan silahlı anlaşmazlıklar ‎son bulur. Sanıyorum, sizin de, bizim de - hepimizin temennisi, Ermenistan ile Azerbaycan ‎arasında çıkan Dağlık Karabağ anlaşmazlığının 1997 yılında barışçıl yoldan çözüm bulması, bölgemizde, ‎Kafkasya`da barış ve huzurun sağlanmış olmasıdır.‎

‎Sayın dostlar, bu ümitlerin, dileklerin gerçekleşmesi için hepinizi işbirliğine davet ‎ediyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti, devleti barışçı dış politikasını bundan böyle de ‎tutarlı bir biçimde uygulayacaktır.‎

Bizim temennimiz ülkemizde barış, huzur ve istikrarın sağlanmasından ibarettir. Bizim ‎temennimiz bölgemizde - Kafkaslar`da barış ve huzurun sağlanmasından ibarettir. Bizim ‎temennimiz dünyada, dünyanın her köşesinde barışın, huzurun tesis edilmesinden ibarettir. ‎Ben bu temennilerle 1997 yılınızı birkez daha yürekten kutlar, size, ‎ailelerinize sağlık, mutluluk, bütün çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun!‎