Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Ankara`nın merkez caddelerinden olan 3.caddenin isminin Azerbaycan Caddesi olarak değiştirilmesi töreninde konuşması - 6 Mayıs 1997


Sayın Cumhurbaşkanı!

Sayın Belediye başkanı, sayın bakanlar, Ankara vatandaşları, değerli dostlar, bayanlar ve baylar!

Bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti`nin başkentinde manidar bir olay yaşanmaktadır. Türkiye-Azerbaycan dostluğunun yeni bir simgesi olarak Ankara caddelerinden birine "Azerbaycan caddesi" ismi veriliyor. Bu olay hem sizin, hem bizim için - hepimiz için çok sevinçli bir gelişmedir ve burada bulunanları, Türkiye`nin, Azerbaycan`ın tüm vatandaşlarını bu vesileyle yürekten kutluyorum.

Bu kararı almış olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve belediyenin tüm yetkililerine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ilişkilerinin tarihi eskilere uzanıyor. Eski dönemlerde, yüzyıllar boyunca halklarımız arasında yoğun bir bağ bulunduğu için hatta belediye başkanı olmadan bile, hükümetin kararı olmadan bile kendi önem verdikleri yerler, caddelere, meydanlara sevdikleri, bizi birbirine bağlayan, birbirine daha da yaklaştıran isimler vermişler. Bunlar, ta eskiden halklarımızın ne denli bir birlik içinde olduğunu kanıtlıyor.

Fakat şimdi büyük Türkiye Cumhuriyeti dünyada hakettiği yeri aldığı için ve Azerbaycan halkı da milli özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuştuğu için Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler daha da genişlemiş ve yeni bir boyut kazanmıştır, yeni bir aşamaya girmiştir. Bu yüzden hem Azerbaycan`da hem Türkiye`de insanlar, devlet ve hükümet makamları bu ilişkileri sergilemek için bu tür kararlar alıyorlar.

Ben size belirtmek isterim ki, henüz bağımsızlık kazanmadığı dönemde, yani önceleri Azerbaycan`da halkımızın Türkiye`ye, Türkiye Cumhuriyeti`ne olan sevgisi kendini şu şekilde belli ederdi, devlet, hükümet kararı olmadan insanlar farklı sokaklara Türkiye ile bağlantılı isimler verirlerdi. Azerbaycan`da sokakların, caddelerin, meydanların birçoğu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk`ün adını taşıyor. Bakü`de de, Gence`de de, Nahçıvan`da da, Sumgayıt'ta da , Azerbaycan`ın diğer şehirleirnde de Türkiye`yi simgeleyen, Türkiye`yi temsil eden isimler yaygın olarak kullanılmıştır. Şimdi bu şehirlerin çoğunda en güzel caddelere Mustafa Kemal Atatürk`ün ismi verilmiştir.

Biliyorsunuz, ben bir süre Moskova`da yaşadım, 1990 yılında oradan doğup büyüdüğüm şehir Nahçıvan`a geldiğimde önceleri Sovyetler Birliği`nin önemli şahıslarından birinin ismini taşıyan en büyük caddelerinden birinin isminin değiştirildiğini, Atatürk'ün ismini taşıdığını gördüm. Ben ilk o caddede adımladım, oraya gidip Türkiye`ye ve onun büyük insanı Atatürk`e saygı ve sevgilerimi sundum. Benzer caddeler hem Bakü`de hem başka yerlerde bulunuyor. Bunlar doğaldır, nitekim insanların içindeki duygular çoğu zaman devletlerin, hükümetlerin kabul ettikleri kararlardan daha etkili oluyor. Çoğu zaman devletler, hükümetler, iktidar makamları bu kararları insanların istek ve dilerkleri uyarınca alıyorlar. Bazıları bir takım bürokratik engellerden dolayı bunu yapmak istemese de, halkın baskısına dayanamıyor ve bunu yapıyorlar.

Ben çok büyük sevinç duyuyorum, bugün Türkiye`nin başkentinde, bizim için çok değerli olan Ankara kentinde Azerbaycan Caddesi de oldu, yani bu cadde vardı, ismi Azerbaycan Caddesi olarak değiştirildi. Doğru, "Azerbaycan Caddesi" ismi Aşkabat, Bişkek, Düşenbe, Taşkent, Almatı isimlerinden sonra verildi, muhtemelen bunun da bir anlamı vardır. En saygılı, büyük istek gören yerler her zaman son numaralara verilir.

Sanırım, bu karar, bu olay, güzel tören Bakü`de, Azerbaycan`da büyük sevinçle karşılanacaktır. Eminim, bugün, şimdiye kadar attığımız adımlar ve bundan böyle de yapacağımız çalışmalar Türkiye-Azerbaycan dostluğunu daha da güçlendirecek, üst düzeylere ulaştıracaktır.

Ankara Belediye Başkanının Bakü ve Ankara kentlerinin kardeş kentler olması yönündeki önerisini memnuniyetle onaylıyorum. Sanırım, Bakü kentinin yetkilileri de bu kararı onaylayacaklar. Dilerim, bu karar kısa sürede uygulanır, Ankara ve Bakü kentleri sonsuza kadar kardeş kent olurlar.

Bugün hava da, güneş de, Azerbaycan Caddesi'ndeki güzel atmosfer de - hepsi Türkiye-Azerbaycan dostluğuna olan yaklaşımı gözler önüne seriyor. İşte böyle bir bahar gününde, güzel güneşin altında, güzel duygularla, insanların sevinciyle bu caddeye Azerbaycan caddesi isminin verilmesini memnuniyetle karşılıyorum ve buraya toplananlara, Ankara`nın belediye başkanına ve benim değerli dostum, kardeşim, cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e saygı ve sevgilerimi, teşekkürlerimi sunarım.

Bundan böyle Ankara`ya gelen her Azerbaycanlı bu caddeyi ziyaret edecek, burada görüşmeler yapacak, Azerbaycan`ın vatandaşları bu caddede yaşayan insanlarla daha yoğun ilişkiler kuracaklar ve bunlar da Türkiye-Azerbaycan dostluğunun bir unsuru olarak bizi daha ileriye götürecektir.

Şan olsun Türk halkına! Şan olsun Ankara`ya! Şan olsun Türkiye-Azerbaycan dostluğuna!

Teşekkür ederim.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Türk Dünyası