‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Norveçli gezgin Thor Heyerdahl ‎ve ona eşlik eden kişilerle yaptığı görüşmeden" (2 Eylül 2000 yılı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı) ‎belgesine ilişkin tarihi vesika


Ünlü Norveçli denizci ve gezgin Thor Heyerdahl (1914-2002) Azerbaycan'la ilgili yeni ve kendine özgü bir düşünce öne sürmüştür. Bildiriliyor ki, o, 1979-1994 yılları arasında yaptığı araştırmalar sonucunda, bunun yanı sıra Bakü yakınlarında Gobustan kaya resimlerini gördükten sonra Azerbaycan'ın eski bir uygarlık merkezi olduğunu, hatta eski İskandinav kültürünün beşbin yıl önce buradan göç eden kişilerce oluşturulduğunu beyan etmiştir.(http://www.mfa.gov.az/)

Thor Heyerdahl Azerbaycan'ı dört kez ziyaret etmiştir (1980, 1994, 1999, 2000 yılları). Heyerdahl yaptığı araştırmalar üzerine 1980 yılından itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile devamlı görüşmelerde bulunmuştur.

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Thor Heyerdahl'ın Azerbaycan'daki çalışmaları giderek süreklilik kazanmıştır. O, ülkenin çeşitli bölgelerindeki araştırmalardan sonra kendi görüşünün gerçekliğine kanaat getirmiştir. 1999 yılında Azerbaycan'a yaptığı daha bir gezisinde ünlü gezgin Ulusal Akademi'de yaptığı konuşmasında İskandinav Tanrısı Odin'in Azer isimli bir ülkeden geldiğini ve bunun Azerbaycan olduğu konusunda kuşkusu olmadığını belirtmiştir. (http://www.azer.com/)

Thor Heyerdahl Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'le 1981 yılından itibaren dostluk ilişkileri kurmuştur. Onlar Norveç'te ve Bakü'de defalarca bir araya gelmişler. (http://www.aliyevheritage.org/)

Eylül 2000'de Azerbaycan'a gezisi sırasında Thor Heyerdahl Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Haydar Aliyev'le tekrar biraraya gelmiş ve görüşmede onun Azerbaycan'daki araştırmalarını, ülkeyi ilk ziyaretini ve bunun yanı sıra gelişen Norveç-Azerbaycan ilişkilerini konuşmuşlar.

Nisan 2002'de Heyerdahl'ın vefatından sonra Norveç'in Bakü Büyükelçiliği'nde onun Azerbaycan'la bağlantıları konusunda taziye defteri açılmıştır. (http://www.resources.net.az/)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 2 Eylül 2002 yılında Thor Heyerdahl'la yaptığı görüşmesinde onu Azerbaycan'ın büyük dostu olarak gördüğünü belirtmiştir.

Tarihi vesika 13 Eylül 2006 yılında düzenlenmiştir