Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Özbekistan`ın Azerbaycan Büyükelçisi Abdugafur Abdurahmanov`u kabulünden - Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 13 Şubat 1999


Abdugafur Abdurahmanov: Doğrusu, biz Haziran ayında, yeni elçilik binası aldıktan sonra, onu her türlü teknik ve donanımla donattıktan sonra tam aktif faaliyete geçtik. Halihazırda biz kendi evimizde olduğu gibi, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. En başlıcası şudur ki, biz sözde değil, özde kardeş olduğumuzu her yerde hissediyoruz. Hiçbir yerde kimse bize "hayır" demiyor. Her hangi bir sorunumuz yok. Çok teşekkür ederim.

Haydar Aliyev: Çok iyi. Şimdi artık sizin faaliyetiniz sonucunda, - ki ben Özbekistan`ın Azerbaycan Büyükelçiliği`ni ve Azerbaycan`ın Özbekistan Büyükelçiliği`ni kastediyorum, - bizim işbirliğimizin daha başarılı gelişmesi gerekir. Ne de olsa Orta Asya`da ancak Özbekistan`da büyükelçiliğimiz bulunuyor, diğer ülkelerde henüz büyükelçilik açamadık. Bu ise şunu gösteriyor ki, biz Özbekistan ile işbirliğimize ne kadar çok önem veriyoruz.

Biz Cumhubaşkanı İslam Kerimov ile görüşmelerimiz sırasında defalarca kez, nitekim geçen sene Eylül ayında Bakü`de büyük tarihi İpek Yolunun restorasyonu konulu uluslararası konferansta bu konuyu ele aldık. O dönemden bu yana işbirliğimizin başarılı bir biçimde geliştiğini düşünüyorum. Şunu birkez daha söylemek isterim ki, biz buna büyük önem veriyoruz. Özbekistan`ın Trans Kafkasya güzergahı sürecinde, İpek yolunun restorasyonu programının gerçekleştirilmesinde, TRACECA programında aktif bir biçimde yer alması, Orta Asya`nın diğer ülkelerine oranla Trans Kafkasya ulaştırma yolunu daha etkin kullanması geniş işbirliğimiz için uygun ortamı sağlıyor. Ben bundan memnunum.

Abdugafur Abdurahmanov: Gerçekten, Trans Kafkasya koridoru Özbekistan için hayati önem taşımaktadır, zira bizim ülkenin denize mahreci yok. Bu yüzden cumhurbaşkanımız ve tüm halkımız tarihi eskilere dayanan İpek Yolunun restorasyonu konulu konferansın yapılması yönündeki girişiminizi çok takdir etmiştir. Özbekistan`ın bu koridorun en aktif kullanıcısı olması şimdi beni çok sevindirdi ve ben bundan büyük memnunluk duydum. Rakamlara bakarsak, geçen sene Özbekistan`ın 700 bin tondan fazla ihracat ve ithalat yükünün nakliyesini bu yol üzerinden yaptığını görürüz. Biz bu sene bu miktarı artırmak niyetindeyiz, zira bu, gerçekten en kısa, en uygun, en iyi yoldur. Herhalde atalarımız bu yolu boşuna kullanmamışlar. Kültürün gelişmesi işte bu yolun en etkin kullanıldığı dönemlere rastlamıştır. Bir zamanlar Avrupa`ya camı, diğer birçok şeyleri işte bu yol kazandırmıştır.

Biz bu konuda çok ciddiyiz. Halihazırda Gürcistan`ın Poti Limanı`nda bizim ortak bir tesisimiz bulunuyor. Biz orada depolar yaptırdık, orayı teknik araçlarla donattık ve bunların hepsini çok verimli bir şekilde kullanıyoruz. İleriye yönelik planlarımızda Azerbaycan ile de böyle bir ortak tesis - Bakü`de nakliye, taşımacılık şirketinin kurulması öngörülmüştür. Zira bana öyle geliyor ki, Bakü bu ulaşım koridorunun temel özüdür ve tüm altyapılar burada toplanmıştır - ben otoyolları, demiryollarını, deniz ve hava taşımalarını kastediyorum. Bu yüzden de aynı konferansta cumhurbaşkanımız İslam Kerimov TRACECA daimi sekreterliğinin burada, Bakü`de kurulmasını önermişti.

Haydar Aliyev: Evet, arık böyle bir karar alınmıştır ve Nisan`da sekreterlik muhtemelen faaliyete başlayacaktır. Biz ona uygun bir bina tahsis ettik. Bu, olacaktır. Gerçekten doğru söylüyorsunuz, Bakü kendi yapısı, liman tesisleri, ulaştırma hatları ve diğer özellikleri itibariyle bu İpek yolunda, bu güzergahta özel bir yer, özel bir konum edinmiştir ve tabii ki, sizin Bakü`nün olanaklarından yararlanmanız gerekir.

Abdugafur Abdurahmanov: Muhtemelen siz, 28 Şubat`ta Özbekistan ve Kırgızistan`ı Çin`e bağlayan otoyolun açılış töreninin yapılacağını biliyorsunuz. Otoyolun inşasına Çin ile Özbekistan, Kırgızistan arasında imzalanmış olan sözleşme gereğince başlanmıştır ve onun inşaatı Şubat ayında tamamlanacaktır. Bu, büyük İpek Yolunun bir devamıdır ve Pasifik Okyanusu bölgesine en kısa yoldan ulaşmak isteyen ülkelerin ilgisini daha fazla çekmelidir.

Haydar Aliyev: Doğru, işte bu, İpek Yolunun bir bölümüdür ve bu, çok iyidir.

Abdugafur Abdurahmanov: Bu sözleşmeye katılmakla ilgili aldığınız karar bizi çok sevindirdi. Şimdi sırf prosedürle ilgili konularında uzlaşma sağlanmaktadır. Azerbaycan`ın da sözleşmeye katılma isteğini Cumhurbaşkanımıza iletmekten büyük memnunluk duyacağım.

Haydar Aliyev: Çok iyi, son dönemlerde biz Özbekistan ile Azerbaycan arasında işbirliğinin gelişmesi için iyi bir bir başlangıç yaptık ve tüm bunları çok etkin bir şekilde sürdüreceğiz.

Abdüafur Abdürahmanov: Ekonomik işbirliğinin yoğunlaşması alanındaki çalışmalarımızı daha etkin hale getirmeliyiz. Bununla ilgili olarak karma ekonomik komisyonunun Mayıs ayında yapılacak olağan toplantısı için şimdi çok etkin hazırlıklar yapılmaktadır. Biz gündemde sadece ekonomik konuların yer almasını istemiyoruz. Kültürel, bilimsel-teknik işbirliği, spor alanında işbirliği ile ilgili konuların da gündeme alınması iyi olur. Gündemin çok yüklü ve kapsamlı olması için biz halihazırda Azerbaycan`ın belirli bakanlıkları ve merkez idareleri ile ortaklaşa çalışıyoruz. Zannedersem, bu da kendi başına aynı alanlarda ilişkilerimizin gelişmesine çok iyi bir etki yapacaktır.

"AZERBAYCAN" Gazetesi, 14 Şubat 1999 yılı.