6. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Katılımcılarına - Bakü, 18 Mart 1998


Sayın Bayanlar ve Baylar!

Sizleri- 6.Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı katılımcılarını içtenlikle selamlar, hepinize en iyi dileklerimi sunarım.

Türk halkları, insanlığın binyıllar boyunca kurduğu uygarlığa eşsiz tarihi katkılarda bulunmuştur. Demokrasi, hak ve adalete sonsuz güven, ulus, din, ırk ayrımcılığına karşı sert tutum, vatanseverlik ve barışseverlik halklarımıza özgü özelliklerdir. Zorlu mücadele yollarında ve sayısız şehit kanları pahasına kazandığımız özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ebedi olması, milli devlet düzenimizin sağlam temellere oturması için biz işte bu tür evrensel değerleri temel alıyoruz.

Halihazırda Türk devletleri ve halkları şanlı tarihi, zengin ulusal kültürel mirası, bitip tükenmeyen potansiyeli, uluslararası hukuk ilkelerine saygısı itibariyle Uluslararası Topluluğun eşit haklı üyeleridir. Bizler Türk Cumhuriyetleri arasındaki karşılıklı ilişkileri ortak kültürel, manevi değerler temelinde geliştirmekle birlikte uluslararası alanda da tüm doğrultularda yoğun ilişkiler kurmaya çalışıyoruz.

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti, dayanışma, işbirliği ve karşılıklı saygının halklarımızın kurtuluş yolu olduğunu düşünüyor. Ülkelerimizin vatana karşı sorumluluğunun bilincinde olan her düşünürü ve devlet adamının, her vatandaşının aydınlık yarınlarımız için elinden geleni yapacağına inanıyorum.

Değerli dostlar!

Halklarımızın geleceğini düşünen fikir babalarının konuşmalarına her zaman ilgi duydum ve sizin yanınızdayım ve toplantınızın çok başarılı geçmesini temeni ediyorum.

Haydar Aliyev,

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Türk Dünyası