Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in Ramazan Bayramı vesilesiyle Azeri halkına kutlama mesajı - Bakü kenti, 7 Şubat 1997


Değerli yurtaşlarım!

Sizleri - Azerbaycan'ın tüm müslüman nüfusunu İslam dünyasının kutsal Ramazan Bayramı vesilesiyle yürekten kutlar, en içten dileklerimi sunarım.

Kutsal kitabımız Kuranı-Kerim'in indirildiği mübarek Ramazan ayı iyi niyetler, manevi zenginlik, fiziksel ve ruhsal olgunluk ve ahlak temizliği ayıdır. Bu bayram iyinin kötüye karşı, manevi yüceliğin nefse karşı zaferinin bayramıdır.

Azerbaycan Halkı her zaman Tanrı'ya tapan, kalbinde her zaman iman ve inanç taşıyan bir halk olmuştur. Kendi tarihsel köklerine, ulusal-dini geçmişine bağlı kalan halkımızın cesur oğul ve kızlarının yüce vatandaşlık onuru, Vatana, toprağa bağlılığı, ulusal bağımsızlığımız uğruna sarsılmaz bir mücadele azmi de işte bu tür yüksek manevi değerlerden kaynaklanıyor.

Bugün egemen, demokratik Azerbaycan Devleti'nde dini inanç ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır. İlerici islami değerlere dönüş, ulusal dini geleneklerin yeniden kazanılması toplumumuzun ahlaki ve manevi açıdan gelişmesinde, halkımızın bütünlüğü ve birliğinde paha biçilmez rol oynayan etkenlerdendir.

Değerli müslüman kardeşlerim!

Oruç Allan içindir ve kutsal dinimize karşı manevi borçtur. Siz mübarek Ramazan günlerini büyük memnunluk ve güven duyguları içinde tamamlıyorsunuz. İnanıyorum ki, Allah ve din uğruna çektiğiniz ıstıraplar ve Azerbaycan'ın huzuru, kalkınması, topraklarımızın düşman işgalinden kurtarılması, bağımsızlığımızın sonsuza kadar sürmesi için ettiğimiz dualar sayesinde Yüce Yaradan kendi marhemetini halkımızdan esirgemeyecektir.

Bu aziz bayram gününde hepinize huzur, ailelerinize mutluluk, evlerinizde bereket diliyorum.

Allah orucunuzu kabul etsin!

"Haydar Aliyev: Bağımsızlığımız sonsuza kadar sürecektir" (konuşmalar, nutuklar, bildiriler, mektuplar, demeçler) - 8. cilt, sayfa 398.