Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in "Caspian-American Telecom" Azerbaycan-Amerikan ortak şirketinin açılış töreninde konuşması - 14 Nisan 1999


Sayın Bayanlar ve Baylar!

Sayın konuklar!

Sizi, Azerbaycan'ın PTT görevlilerini bugün Bakü'de yeni ve tam çağdaş teknik araçlara, teknolojilere sahip bulunan telefon santrallerinin açılışı nedeniyle kutlarım.

Son yıllarda Azerbaycan'da haberleşme alanın gelişimi hızla ilerlemektedir ve yapılan çalışmalar, sağlanan sonuçlar takdire değerdir. Bu çalışmalarda Azerbaycan Haberleşme Bakanlığı, PTT görevlileri özellikle yabancı sermaye kullanıyorlar ve dış ülkelerin ilgili şirketleri ile ortak çalışmalar yaparak başarı sağlıyorlar, aynı zamanda Azerbaycan'a çağdaş, ileri teknik araçlar, teknolojiler kazandırıyorlar.

Son 3-4 yıl içinde Azerbaycan'da haberleşme tamamen yeni bir biçim almıştır. Birkaç yıl önce insanlar cep telefonlarının olmasını ve onların kullanımını sadece hayal edebilirlerdi. Önceleri bizim vatandaşlarımız farklı ülkelerde cep telefonlarının kullanımını hasretle izlerlerdi. Cep telefonlarının Azerbaycan'a girişi büyük bir gelişme oldu. Bu telefonlar ilk dönemlerde çok küçük bir kesim tarafından kullanılıyordu. Fakat şimdi cep telefonları yaygınlaşmıştır, Azerbaycan'da pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Cep telefonlarının olanakları o denli artmış ki, Azerbaycan'ın devlet ve özel televizyon kanallarında her gün bu telefonların tanıtımı, reklamı yapılıyor.

Bu sevinç verici bir durumdur. Genel olarak, bu bizim ekonomimizin piyasa ekonomisi temelinde geliştirildiğine bariz kanıttır. Bu Azerbaycan'ın dış ülkelerle verimli ilişkiler kurmasına bariz kanıttır. Biz bunların hepsini takdir ediyoruz ve ileride haberleşme alanında bu tür yeniliklerin yapılmasını temenni ediyoruz.

Bugün burada, telefon santralinin açılışında telefon santraline yapılan yatırım, onun olanakları, perspektifleri konusunda bilgiler verildi. Bunlar hepsi çok iyi bir izlenim bırakmaktadır. Bunun önemi özellikle şundan oluşmaktadır ki, Azerbaycan PTT görevlileri, cumhuriyetimizin Haberleşme Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri şirketleri ile işbirliği yapıyorlar. Biz bu işbirliğinin güzel sonuçlarını alıyoruz.

Bu telefon santralinin açılışı yeni bir olgudur. Yani telsiz telefon Azerbaycan'da ilk kezdir kullanılıyor ve onun da çok güzel olanakları bulunmaktadır. Sanıyorum, biz ileride bu programın, projenin tam anlamıyla yaşama geçirildiğine tanık olacağız.

Bugünkü olay Amerikan-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geliştiğini gösteriyor, keza Azerbaycan'ın petrol dışı sektörüne çok büyük miktarlarda yatırımın yapıldığını gösteriyor. Biliyorsunuz, 1994 yılından itibaren ülkemiz Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında bulunan petrol ve gaz yataklarının ortak işlenmesi için dünyanın birçok büyük şirketleri ile anlaşmalar yapmıştır ve bu anlaşmaları yaşama geçirmektedir. Bunların sonucunda Azerbaycan'a büyük oranda yatırımlar giriş yapıyor. Fakat biz aynı zamanda Azerbaycan ekonomisini, serbest piyasa ekonomisini geliştirerek, ülkemizin ekonomisinin, sanayisinin, altyapısının, sosyal alanının öbür unsurlarına da özel önem veriyoruz ve büyük özen gösteriyoruz. Bunları geliştirmek için dış ülkelerin şirketleriyle ortak çalışmalar yapılıyor ve ülkemize yatırımlar geliyor. Bir telefon santralinin yapımı için sadece buraya 42 milyon ABD doları değerinde yatırım yapılacaktır. Bu sevindirici bir durumdur.

Böylece Azerbaycan'ın ekonomisi gelişiyor. Azerbaycan'da yabancı yatırımlar sadece petrol alanında değil, öteki alanlarda da yapılıyor. Bunlar da Azerbaycan'da serbest iş kurmak için, yabancı şirketlerin ülkemizde faaliyetlerini sürdürmeleri için uygun ortamın sağlanmış olduğunu kanıtlıyor. Bunlar şunu gösteriyor ki, Azerbaycan'da sağlanmış toplumsal siyasal istikrar ülkemiz vatandaşlarına, girişimcilerine verimli iş yapmak için olanaklar sunmuştur. Aynı zamanda ülkemizdeki toplumsal politik istikrar Azerbaycan'a yabancı yatırımların akını için temel koşul olarak görülmektedir.

Birkez daha belirtirim ki, tüm bunlar çok sevinç vericidir. Azerbaycan'da bu çalışmalara bundan böyle de hızla devam edilecektir, Azerbaycan'ın ekonomisi her geçen gün daha da gelişecektir, Azerbaycan vatandaşlarının refahını artıracaktır.

Ben Azerbaycan PTT görevlilerini kazandıkları olumlu başarılar nedeniyle ve bugün bu telefon santralinin açılışı nedeniyle birkez daha kutlarım. Size bütün çalışmalarınızda başarılar dilerim. Teşekkür ederim.

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - ABD ekonomik ilişkileri

Bilgi notu

EKONOMİ