Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül terör saldırıları ile ilgili demeci - 11 Eylül 2001


11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New-York ve Washington kentlerinde düzenlenmiş olan terör saldırıları Azerbaycan kamuoyunu derinden sarsmış ve üzmüştür. Dünyanın en güçlü devletinde binlerce insan kaybı ve büyük yıkıntılarla sonuçlanan korkunç trajedi yaşanmıştır. İnsanlığın büyük umutlarla girdiği 21. yüzyılın başlangıcında terörizmin sınır tanımayan evrensel bir cinayet olduğu, onun tarihte benzeri görülmemiş bir biçimde tüm insani değerlere yöneldiği ortaya çıkmıştır. Bugün hedefte ABD olsa da, muhtemelen tüm devletler ve halklar bu korkunç bela ile karşılaşabilir.

Terörün korkunç ve acı sonuçlarını defalarca bilhassa hisseden Azerbaycan halkı, bugün dost Amerikan halkının ıstırap ve üzüntülerini herkesten daha iyi anlıyor ve onun sonsuz acısını paylaşıyor.

Terörizmin tüm çeşitlerini şiddetle kınayan Azerbaycan, her zaman teröre karşı mücadele vermiş, bu doğrultuda dünyanın tüm devletleri ile işbirliğine hazır olduğunu gözler önüne sermiştir. Bugün biz daha büyük irade ve kararlılıkla böyle bir işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Çağdaş dönemde terör, tüm ülkeleri hedefe alabileceğinden dolayı global bir sorundur. Terör tehlikesinin büsbütün ortadan kaldırılması ve ileride hiçbir halkın, hiçbir devletin böylesine korkunç sınavlara ve sarsıntılarla maruz kalmaması için uluslararası kamuoyu, tüm dünya halkları ve devletleri çabalarını birleştirmeli, teröre karşı amansız mücadele azmini gerçek çalışmada ve sıkı işbirliğinde kanıtlamalıdır. Azerbaycan bu bağlamda üstlenmiş olduğu yükümlülükleri bundan böyle de yerine getireceğini ve teröre karşı mücadelede dünya kamuoyunun çabalarını sürekli olarak destekleyeceğini beyan ediyor.