Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in, Tarihi İpek Yolu´nun Restorasyonu ile İlgili Bakü´de Yapılan Uluslararası Konferans´ta Açış ve Kapanış Konuşması - 8 Eylül 1998


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Sayın devlet ve hükumet başkanları, delegasyon başkanları!

Bayanlar ve baylar!

Sizleri, tarihi Büyük İpek Yolunun restorasyonu ile ilgili uluslararası konferans katılımcılarını en içten duygularla selamlıyorum.

Avrupa Birliği Komisyonu ile birlikte böyle bir büyük toplantıya ev sahipliği yapmak Azerbaycan Cumhuriyeti için büyük bir onurdur.

Konferansımız yeni bağımsız devletlere yardım yapılması konusunda Avrupa Birliği`nin gösterdiği etkili gayretlerin sonucudur. Bu yardımın temeli 1991 yılında başlatılan TACIS programı ile atılmıştır. TACIS`in ulusal ve uluslararası programları çerçevesinde birçok önemli projeler uygulanıyor ve bunlar yeni bağımsız devletlerde demokratik reformlar, piyasa reformlarının uygulanmasına katkıda bulunuyor.

Böyle projelerden biri de Mayıs 1993 yılında kabul edilen "Avrupa-Kafkasya-Asya Transkafkasya ulaştırma koridoru (TRACECA)" programıdır. Avrupa Birliği Komisyonu`nun önerisi üzerine Brüksel`de Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan temsilcilerinin toplantısı yapılmış ve bu toplantıda bölgenin ulaşım altyapısının geliştirilmesi ile ilgili konular ele alınmıştır.

Brüksel Deklarasyonu Avrupa-Kafkasya-Asya ulaştırma koridorunun önemini, onun geliştirilmesi alanında işbirliğinin somut yönlerini, biçim ve mekanizmalarını belirleyen ilk uluslararası belge olmuştur.

O zamandan bu yana TRACECA çalışma gruplarının Almatı, Viyana, Venedik, Atina ve Tiflis`te olmak üzere beş toplantısı yapılmış ve bu toplantılarda mevcut ulaşım yapılarının modernleştirilmesi ve yeni tesislerin inşası ile ilgili birçok projeler kabul edilmiş ve artık kısmen gerçekleştirilmiştir. Ukrayna ve Mongolustan TRACECA programının tam katılımcıları olmuşlar.

TRACECA programının başarıyla gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliği Komisyonu`nun ve katılımcı ülkelerin yaptıkları büyük çalışma, işbirliğimizin somut sonuçları daha geniş kapsamlı projelerin hazırlanmasına ivme kazandırmıştır. Tarihi Büyük İpek Yolunun restorasyonu bu projeler arasında çok önemli bir yer tutmaktadır.

Bununla ilgili olarak, Avrupa Birliği Komisyonu ve TRACECA projesine katılan ülkeler bugün açılışını yaptığımız Bakü Uluslararası Konferansı`nın düzenlenmesine ilişkin karar kabul etmişler.

Konferansa 32 ülkeden ve 13 uluslararası teşkilattan delegasyonlar katılıyorlar.

Eminim ki, tarihi Büyük İpek Yolunun restorasyonu ile ilgili konuların müzakeresi, konferansımızın sonuçları ulusal ve bölgesel ulaşım yapılarının, uluslararası ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, Avrasya coğrafyasında barışın, istikrarın ve kalkınmanın güçlendirilmesi için büyük önem taşıyacaktır.

İzninizle, konferansın düzenlenmesi, imzaya sunulacak belgelerin hazırlanması ve karara varılması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı TRACECA çalışma grubuna teşekkür edeyim.

Konferansımızın düzenlenmesinde yaptığı katkılardan dolayı, demokratik reformların, piyasa reformlarının uygulanması, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yönündeyeni bağımsız devletlere büyük mali yardım ve tekniki destek vermesinden dolayı Avrupa Birliği Komisyonu`na teşekkür ederim.

Davetimizi kabul edip, Bakü şehrine gelen tüm konferans katılımcılarına teşekkürlerimi sunar, onlara misafirperver Azerbaycan toprağında başarılı çalışmalar dilerim.

"Tarihi Büyük İpek Yolunun Restorasyonu" konulu uluslararası konfransı açıyorum.

Kapanış konuşması

Sayın devlet başkanları, delegasyon başkanları, konferans katılımcıları!

"Tarihi Büyük İpek Yolunun Restorasyonu" konulu Bakü Uluslararası Konferansı kendi çalışmasını tamamlamış bulunmaktadır.

Konferansın işini tamamlamış olması ve temel belgelerin-temel anlasmanın, Bakü Deklarasyonu`nun ve genel resmi bildirinin imzalanması dolayısıyla sizi kutlarım.

Tarihi Büyük İpek Yolunun restorasyonu ile ilgili yapılan Bakü Uluslararası Konferansı`nın çok büyük tarihi öneme sahip olguya dönüştüğünü söylersem, sanırım yanılmam.

Konferansta tüm delegasyonlar konuştular- 45 konuşma yapıldı. Bu konuşmalarda çok gerekli fikirler söylendi ve öneriler sunuldu. Kuşkusuz ki, bunlar bizim ileride ortak çalışmamıza yardımcı olacaktır.

Konferansın düzenlenmesi ve onun başarıyla sonuçlanması bizim birlikte gayretlerimiz sonucunda mümküm oldu. Ancak bunun yanısıra Avrupa Komisyonu`nun yaptığı büyük çalışmayı konferansın tüm katılımcıları adına vurgulamayı gerekli görüyorum. Beş yıl önce, 1993 yılı Mayıs ayında Kafkasya ve Orta Asya`nın sekiz devletinin temsilcileri Avrupa Birliği Komisyonu`nun girişimi ile Brüksel`de buluştular ve ulaştırmanın, Avrupa`yı, Kafkasya`yı ve Asya`yı birleştiren tüm iletisim türlerinin geliştirilmesi konusunda işbirliğinin başlangıcını yaptılar.

O zamandan bu yana beş yıl geçti. Bugün biz tanık oluyoruz ki, bu zemin çok değerli ve güvenilir olmuş ve büyük uluslararası teşkilata dönüşmüştür. Bu konferansta da biz gördük ki, konferansa katılanların hepsi yaptıkları işin gerekliliği, önemi ve büyük geleceği konusunda ne kadar ilgiyle konuştular. Geçtiğimiz beş yılda Avrupa Birliği Komisyonu da büyük çalışmalar yaptı. O bu konferansın düzenlenmesi konusunda da büyük katkılar yaptı. Umut ediyoruz ki, şimdi, önemli belgeler imzalandıktan sonra biz hepimiz ileride Avrupa Birligi`nin, Avrupa Birliği Komisyonu`nun destek ve katkılarından yararlanacağız.

Devlet başkanlarının, ülke cumhurbaşkanlarının konferansa katılımı, onun çalışmasına özel bir önem arzetmektedir. Konferansın düzenlenmesine de ilgiyle katılımlarından dolayı, çok değerli, önemli konuşmaları ve bizim yaptığımız ortak büyük çalışmalardan dolayı devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına şükranlarımı sunmak isterim.

Gün boyunca, tüm katılımcılar kendi gayretlerini birleştirdiler ve şu salonda karşılıklı saygı, dostluk ve işbirliğine dayalı bir ortam söz konusuydu. Bu bir daha şunu kanıtlıyor ki, tarihi Büyük İpek Yolunun restorasyonu ve gelişmesinin gerekliliği konusunda biz hepimiz aynı fikirdeyiz.

Zannediyorum, konferansımızın kendine has özelliği şu ki, Avrupa-Kafkasya-Asya Transkafkasya ana hattı temelinde yapılan Avrupa ile Asya arasındakı sıkı işbirliği, ilişkiler son dönemlerde ilk defa olarak bu konferansta özel bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Avrasya coğrafyasının temsilcilerinin buraya katılımları da Avrupa ve Asya`nin sıkı entegrasyonunu yansıtan çok ciddi değisikliklerin habercisidir.

Bu konferans bizim için, Azerbaycan için özel bir öneme sahiptir. Azerbaycan`a böyle bir büyük şeref verdiğinden dolayı ve böyle bir önemli uluslararası konferansın Azerbaycan`da, Bakü`de düzenlenmiş olmasından dolayı Avrupa Birliği Komisyonu`na, konferansımızın çalışmalarına katılan ülkelerin cumhurbaşkanlarına, devlet başkanlarına, tüm ülkelere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Hepinizin emin olmanızı istiyorum ki, sizin bu itimadınıza biz yüksek değer veriyoruz ve Avrupa ile Asya arasında köprünün gerçekten çok verimli olması için, tarihi Büyük İpek Yolunun yeniden canlandırılması ile ilgili projenin yaşama geçirilmesi yonünde kendi yükümlülüğümüzü yerine getirmek için herşeyi yapacağız.

Merkezi Azerbaycan`da konuşlanmak üzere tarihi Büyük İpek Yolununu restorasyonu ile ilgili teşkilatımızın Sekreterya`sının kurulmasına ilişkin kabul edilen karar dolayısıyla hepinize teşekkür ederim. Sanıyorum, biz bugün onaylanan belgeleri genel çabalarımız sonucunda gerçekleştirecek ve kuşkusuz Sekreterya genel tekorganımızı temsil edecek, kendi görevlerini gereğince yerine getirecektir.

Bugün Azerbaycan`da, belki de, Onun tarihinde, daha net söylersek, devlet bağımsızlığını kazandıktan bu yana ilk defa böyle bir uluslararası konferans düzenlenmiş, 32 ülkenin ve 13 uluslararası teşkilatın temsilcileri, buraya, Baku`ye toplaşmışlar. Biz bunu bağımsız, egemen Azerbaycan`a, ülkemize duyulan büyük saygı gibi değerlendiriyoruz ve bu itimadı güçlendirmek, saygıya layık olmak için tüm tedbirleri alacağız.

Bugünkü konferans, bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı, bizi daha yaygın işbirliğine, karsılıklı anlaşmaya, dostluğa davet ediyor. İnanıyorum ki, daha etkili işbirliği yapabilmemiz, her bir ülkede ve tüm Avrasya mekanında barışı, gönenci ve huzuru sağlayabilmemiz için bu konferans kendi rolünü oynayacak.

Saygıdeğer devlet başkanları, şimdi ise sizi hatıra fotoğrafı çektirmeye davet ediyorum.

Tarihi Büyük Ipek Yolunun restorasyonu ile ilgili Bakü Uluslararası Konferansı`nı kapatıyorum.