Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in, Avrupa Birliği Komisyonu Komiseri Hans Van Den Broek ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklama - 4 Ekim 1995


Sayın Bayanlar ve Baylar!

Sizler -  basın mensupları Avrupa Birliği heyeti Başkanı Sayın Hans Van Den Broek ve heyet üyeleri ile görüşmelerimize katıldınız, onların içeriğini biliyorsunuz. Onun için bu konuda geniş bilgi vermeye gerek yoktur. Ben yalnız şunu söylemek istiyorum, Azerbaycan ile Avrupa Briliği arasında işbirliği hızla gelişiyor.  Brüksel’de, Avrupa Birliği Genel Merkezini ziyaretim sırasında ben birlik başkanları sayın Jacques Santer ve sayın Hans Van Den Broek, aynı şekilde diğer şahıslarla konuları detaylı görüştüm. Bunun ardından işbirlğimizde büyük değişiklikler ortaya çıktı. Azerbaycan ekonomik açıdan zor durumda olduğu için Avrupa Birliği, ülkemize gıda ve diğer yardımlarda bulunuyor. Bütün alarlarda işbirliğimiz etkin bir şekilde yürütülüyor.

Fakat belirtmek isterim ki,  işbirliğimizin ileride de geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır. Bunu göz önüne alarak ben sayın Van Den Broek’u resmi ziyaret için Azerbaycan’a davet ettim. Kendisi benim davetimi kabul ederek geniş bir heyet eşliğinde cumhuriyetimize geldi. Burada  yaptığımız görüşmelerin verimli geçtiğini düşünüyorum. Nitekim demin Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında yeni bildiri imzaladık. Bildiriyi, Azerbaycan Cumhuriyeti adına  Başbakan Fuat Kuliyev, Avrupa  Birliği adına ise kurumun komiseri sayın Hans Van Den Broek imzaladı.

Bizim işbirliğimiz sadece bu bildiri ile sınırlı kalmamaktadır. Bu, yalnız şuanla ilgili bir belgedir. Biz Avrupa Birliği ile yoğun işbirliği yapmak için, ortak olmak için önerilerimizi sunduk. Bu öneniler kabul edilmiştir. Görüşmeleri  sürdürmek için yakında biz özel bir heyet belirleyeceğiz. Toplantılar sonucu şu uzlaşmaya vardık,  söz konusu heyet bu ay sonunda veya Kasım başında Brüksel’e gidecek  ve Avrupa Birliği ile ortaklık düzeyinde işbirliği yapmak için görüşmelerde bulunacak.   Bu görüşmeler sonucunda büyük bir anlaşma imzalanacaktır. Biz bunu istiyoruz ve bu alanda gerekli çalışmaları yapacağız. Biz Avrupa Birliği ile işbirliğinin genişletilmesinden yanayız. Düşünüyorum ki, Sayın Van Den Broek’un Azerbaycan gezisi bu çalışmayı olumlu yönde etkileyecektir.

Sayın Van den Broek cumhuriyetimizde mültecilerin yaşadıkları bölgeyi ziyaret etti ve oradaki mültecilerle bir araya gelerek işgal altındaki Azerbaycan topraklarından zorla sürülmüş vatandaşlarımızın kötü yaşam şartlarını kendi gözleri ile gördü. Kendisine eşlik eden heyet de aynı yerlerde oldu. Tüm bunlar, Avrupa Birliği’nde Azerbaycan ile ilgili daha kesin, detaylı ve objektif bilgi edinmek için iyi bir araçtır. Ben bunun için - Azerbaycan’ı ziyaretinden dolayı ve burada yaptığı bu işlerden dolayı sayın  Van Den Broek  ve beraberindeki heyete teşekkürümü sunuyorum. Sanırım, Sayın  Van Den Broek kendisi de bir açıklama yapacaktır.