Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ile yaptığı görüşmeden - 15 Aralık 2001


Haydar Aliyev: Sayın Bakan!

Sayın Büyükelçi!

Sayın Konuklar!

Azerbaycan`a hoş geldiniz. Sizin Azerbaycan`ı şu ziyaretiniz bizim için önemli bir gelişmedir ve Amerika Birleşik Devletleri ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştiğinin bir belirtisidir.

Bağımsız Azerbaycan`ın tarihinde ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Azerbaycan`a bir ziyarette bulunmuştur. Bu hem bizim devletler arası ilişkilerimizin gelişmesi açısından önemli bir olaydır, hem de, tabii ki, savunma alanında işbirliğimiz açısından önemli bir adımdır.

Ben biliyorum, tüm dünya da biliyor ki, şimdi Amerika Birleşik Devletleri, gelişen tüm insanlık en korkunç tehlike ile, uluslararası terörle mücadeleye atılmıştır. Azerbaycan hep teröre karşı, uluslararası teröre karşı ve özellikle saldırgan bölücük nedeniyle çıkan uluslararası teröre karşı olmuştur. Zira Azerbaycan uzun senelerdir bu terör yüzünden acı çekmektedir.

Tüm bunlar yüzünden Azerbaycan 11 Eylül olaylarını, yani Amerika Birleşik Devletleri`nde - Washington`da ve New Yorkt`ta yaşanan korkunç terör olaylarını çok büyük öfkeyle karşıladı ve uluslararası teröre karşı kendi sesini hemen duyurdu. Biz hemen şu açıklamada bulunduk ki, uluslararası teröre karşı mücadelede Amerika Birleşik Devletleri ile aynı birlik içinde, aynı koalisyon içinde yer alıyoruz ve o dönemden itibaren bu alanda sizinle yoğun işbirliği yapıyoruz. Biz bu işbirliğinin başarılı olduğunu düşünüyoruz. Zira bu alanda sizin açınızdan önem arz eden önlemlerinizin Azerbaycan üzerinden yaşama geçirilmesini sağlamış bulunuyoruz. Biz ileride de sizinle işbirliği yapmaya hazırız.

Sizi Azerbaycan`da görmekten memnun olduğumu birkez daha belirtmek isterim.

Donald Rumsfeld: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim. Zaman ayırıp beni ve benim beraberimdeki ABD heyetini kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.

Sizin söylediğiniz gibi, ülkeniz, hükümetiniz terör olaylarının yaşanmasının hemen ardından uluslararası teröre karşı mücadelede bu birliğe katılmayı kabul ettiğini ve hazırlıklı olduğunu açıkladı. Tabii ki, ABD halkı, hükümeti bu olayı hep aklında tutmaktadır, nitekim sizin halkınız, hükümetiniz bu olayla ilgili kendi tutumunu hemen ortaya koydu ve bizimle bir arada olduğu yönünde hazırlığını açıkladı.

Bu bölgede bulunan ülkelerin hepsinde sağlanan istikrar ve egemenlik bizim için, Amerika Birleşik Devletleri için ve bunun yanı sıra bölgedeki her ülke için önemlidir. Tabii ki, bizim hepimiz mevcut sorunlardan dolayı endişelerimizi belirtiyoruz. Hem uyuşturucu madde trafiği, hem silahların yaygınlaşması, hem de yasadışı göç bu sorunlardandır.

Bizim ziyaretimiz tam zamanında yapılmış bir ziyarettir. Nitekim ABD Kongresi bugünlerde 907. önergenin yürürlülükten kaldırılması konusunu görüşmektedir. Bu önerge kaldırıldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Azerbaycan arasında askeri alanda da işbirliğini güçlendirmek mümkün olacaktır. Umarız, bizim yasamada değişiklik bu hafta yapılacak ve bundan sonra ilişkilerimizde yeni bir adım atılacaktır.

Afganistan`da ve dünyanın öteki bölgelerinde mevcut olan teröre karşı mücadeleyi sürdürmekte bize yardımcı olduğunuz için Size birkez daha şükranlarımı sunmak isterim.

Haydar Aliyev: Teşekkür ederim.

Uyuşturucu madde trafiği, yasadışı silah ticareti, yasadışı göç bizi de kaygılandıran sorunlardır. Biz tüm bu alanlarda sizinle işbirliği yapmaya hazırız ve bu işbirliğini çok önemli buluyoruz.

907. önergenin kaldırılmasına gelince, bu konu, Azerbaycan`da şöyle bir deyim bulunmaktadır, kuyunun ta dibine düşmüştür. Onu oradan sizinle beraber çekip çıkarmaya çalışıyoruz, çıkaramıyoruz. Ben düşünüyordum ki, siz buraya gelirken 907. önergenin artık olmadığını duyuracaksınız.

Donald Rumsfeld: Ben de öyle umuyordum.

Haydar Aliyev: Fakat yine de söylüyorsunuz ki, şu yakın zamanlarda görüşülecektir. Biz çok beklemişiz, yine de bekleriz. Fakat şimdi öyle bir an gelmiş ki, 907. önergenin kaldırılması sadece bizim için değil, sizin için de önem arz etmektedir. Onu ne kadar erken kaldırırsanız, o kadar iyi olur. Muhtemelen herşey sizin elinizde. Biz sadece bunu bekleyeceğiz. Sizin burada verdiğiniz söz yerine getirilecektir diye düşünüyorum. Ne de olsa bu sözü Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Azerbaycan`ın başkenti Bakü`de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde açıklamıştır. Burada bulunanların hepsi bunu duyuyordur.

Donald Rumsfeld: Sayın Cumhurbaşkanı, bizde, Amerika Birleşik Devletleri`nde şöyle bir durum söz konusudur: Devlet Başkanı bir öneride bulunur, daha sonra ise Kongre o konuyu göürüşür. Bu nedenle de bazı durumlarda bizim, gerçekten, sabırlı olmamız gerekmektedir.

Fakat burada bizi sevinçli kılan şu ki, on gün sonra Noel bayramı başlayacaktır. Bu yüzden Kongre üyeleri, aynı zamanda Senato üyeleri söz konusu bayram arifesinde kendi seçmenleri ile buluşmak ve aileleleri ile birarada olmak için çok acele ediyorlar. Bu nedenle de bu gerekçeye dayanarak bu önergenin ayın 24`üne kadar kaldırılacağını söyleyebilirim.

Haydar Aliyev: Peki. Bunu burada yazıyoruz. Şu durumda siz de, biz de Noel Bayramı`nı güzel geçireceğiz. Teşekkür ederim.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - ABD

Bilgi notu

Azerbaycan - ABD