Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydr Aliyev´in, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ‎Avrupa Birliği arasında ortaklık ve işbirliği anlaşmasının imza töreninde konuşması - 22 ‎Nisan 1996, Luksemburg


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Sayın bayanlar ve baylar!

Azerbaycan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında bugün imzalanan ortaklık ve işbirliği anlaşması genç bağımsız Azerbaycan devleti için çok büyük önem arz eden tarihi bir gelişmedir.

Anlaşma çokyönlü işbirliğini yaygınlaştırmak ve derinleştirmek, uluslararası barış ve güvenlik, entegrasyon ilkelerini pekiştirmek, insan haklarını korumak, tüm Avrupa kıtasında kalkınma ve verimli işbirliğini sağlamak için geniş ufuklar açıyor.

Azerbaycan Avrupa ülkeleri arasında entegrasyon süreçlerinin geleceğine büyük umutlar bağlıyor ve eşit haklı bir ortak olarak bu süreçlere aktif bir biçimdekatılacaktır.

Bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti demokratik, hukuka dayalı, laik devlet kuruculuğu yolu ile kararlılıkla ilerliyor. Bu alanda kısa sürede büyük başarılar kazanmıştır. Cumhuriyette otuzdan fazla siyasi parti faaliyette bulunuyor, siyasal çoğulculuk, ifade özgürlüğü, basın ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır. Halk oylaması yolu ile bağımsız Azerbaycan`ın ilk demokratik anayasası kabul edilmiş, cumhuriyetin parlamentosuna çok partili sistem zemininde ilk demokratik seçimler yapılmıştır.

Biz özgür girişimcilik ve piyasa ekonomisine dayanan geniş kapsamlı ekonomik reformlar uyguluyoruz. Mülkiyetin özelleştirilmesine ilişkin devlet programı onaylanmıştır ve yaşama geçirilmektedir. Özel sektörün oluşturulması ve yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi için her türlü ortam sağlanmaktadır.

Dünyanın öncül şirketleri ile imzalanan anlaşmalar Azerbaycan`ın dünya ekonomi sistemi ile bütünleşmesinde önemli rol oynuyor. Hazar Denizi`nin Azerbaycan sektöründe bulunan enerji rezervlerinin ortak işletilmesine ilişkin yabancı şirketlerle yapılmış olan petrol anlaşmaları bunun bariz kanıtıdır.

Biz ekonomik reformları yaşama geçirmek için uluslararası finans kurumları ve uluslararası örgütlerle sıkı işbirliği yapıyoruz . Avrupa Birliği ile işbirliğine ise özellikle büyük önem veriyoruz.

Avrupa Birliği`nin elde ettiği birikim ve bu birliğe üye olan devletlerin demokrasiyi geliştirme, verimli bir ekonomiyi oluşturma, kendi halklarının gönencini sağlama yolunda kazandıkları başarılar genç bağımsız devletler için güzel bir örnektir.

Avrupa Birliği uluslararası barışı ve güvenliği koruyup tesis etme ve pekiştirme alanında da büyük başarılar kazanmıştır. Avrupa Birliği`nin birçok uluslararası kritik sorunlarla ilgili ortaya koyduğu ilkesel tutumlargerek Avrupa`da, gerekse de onun sınırları dışında sürenanlaşmazlıkların adil çözümüne defalarca katkıda bulunmuştur. Biz umuyoruz ki, Avrupa Birliği Güney Kafkasya`da mevcut sorunların çözümüne de daha aktif bir biçimde katılacak ve bu da bölgede barış ve istikrarın kısa sürede sağlanmasında kendi etkisini yapacaktır.

Azerbaycan`a yönelik olarak yapılmış tecavüz sonucunda topraklarımızın %20`si işgal edilmiş, binlerce köy, kent, sosyal kurumlar, ulusal ekonomik tesisler, kültürel anıtlar yıkılmış, yerle bir edilmiştir. İşgal altındaki topraklardan bir milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı kendi evlerini terketmek zorunda kalmışlar ve göçmen durumunda yaşıyorlar.

Büyük kayıplara, halkımıza maddi ve manevi açıdan verilen zararlara rağmen, biz Ermenistan`la ihtilafın barışçıl yolla, AGİT Minsk Grubu çerçevesinde görüşmeler yoluyla çözümünden yanayız. Barışı sağlamak için devletlerin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve sınırların dokunulmazlığının tanınması, uluslararası hukuk normlarının yerine getirilmesi gerekir.

Bu temsili törende ben birkez daha beyan ediyorum ki, biz bu ilkelere bundan böyle de bağlı kalacağız. Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesisine çalışacağız.

Bunun için işgal altındaki Azerbaycan topraklarından Ermenistan silahlı kuvvetleri çekilmelidir.

Yerlerinden yuvalarından zorla göç ettirilmiş mülteciler öz yurtlarına geri dönmeliler.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ`a Azerbaycan devletinin yönetiminde çağdaş dünya deneyiminde görülen en geniş özerklik statüsünü tanımaya hazır. İki devlet arasında barışın sağlanması bölgede istikrarı ve ekonomik gönenci temin edecektir.

Fırsattan yararlanarak Azerbaycan`a yapılan insani yardım dolayısıyla Avrupa Birliği`ne kendi teşekkürlerimi ifade ederim. İnsani yardım askeri saldırı sonucunda zarara uğramış binlerce kişinin durumunu iyileştirmiştir. Umuyorum ki, Avrupa Birliği genç devletimizin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının çözümünde bundan böyle de kendi yardımseverliğini esirgemeyecektir.

Azerbaycan ile Avrupa Birliği`nin ilişkilerinde yeni sayfayı açarken birkez daha beyan ediyorum ki, barış ve istikrar için, Avrupa kıtasının bütün halklarının refahı için elimizden geleni yapacağız.

Dikkatinizden dolayı teşekkür ederim.