Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Bakü`yü ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Javier Solana ile başbaşa görüşmesi - 30 Eylül 1998


Haydar Aliyev: Sayın Javier Solana!

Ben Sizi içtenlikle selamlıyorum ve Bakü'yü tekrar ziyaretinizden memnun kaldığımı söylüyorum.

Javier Solana: Ben de Azerbaycan'ı tekrar ziyaretimden, seçkin siyaset adamı Haydar Aliyev ile birkez daha görüşmekten, Sizinle görüş alışverişi yapma fırsatından memnunluk duyduğumu belirtirim.

Haydar Aliyev:  Bundan önce Lizbond'a, Madrit'te, Bakü'de, onun yanı sıra ABD'ye ilk resmi ziyaretim sırasında New-York'ta yaptığımız görüşmeleri memnuniyetle hatırlıyorum.

Javier Solana: Ben de o görüşmelerimi çok zevkle hatırlıyorum. Bağımsız Azerbaycan devleti ile Kuzey Atlantik Birliği arasında işbirliğinin sağlanması ve gelişmesinde bu görüşmelerin büyük önemi vardır.

Haydar Aliyev: Ben de bu ilişkilerin öneminin altını çizerim. Ben 1994 ve 1996 yıllarında Mayıs ayında Brüksel gezilerimi anımsayarak şunu söylemek isterim, ilk ziyaretimde ben NATO Karargahında "Barış için Ortaklık" programına katılımla ilgili belgeyi imzaladım, sonra ise Azerbaycan'ın aynı programa katılmasına ilişkin Sunum Belgesini Size sundum. O dönemden bu yana geçen süre içinde NATO ile ilişkilerimiz giderek daha geniş alanları kapsıyor. Azerbaycan, Barış için Ortaklık programına etkin katılıyor. Azerbaycan, bu işbirliğine çok değer veriyor ve ileride de geliştirmek istediğini vurguluyor. Kanımca, Sayın Solana'nın şimdiki gezisi bu alanda bir dizi konuları değerlendirme olanağı sunmaktadır.

Javier Solana: Sizin belirttiğiniz düşüncelere tamamen katılıyorum. Benim Azerbaycan başkentine yaptığım bu gezi sırasında gerçekleşen görüşmeleri, önceki temasların bir uzantısı ve gelişmesi olarak değerlendiriyorum. Yüzyılımızın sonunda dünyada pekçok olay yaşandı. Günümüzde bu olaylar çok hızla gelişiyor, küreselleşiyor, güvenlik konuları bilhassa öne çıkıyor. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev gibi deneyimli bir politikacı ile görüş alıverişinde bulunmak çok şey kazandırır.

Haydar Aliyev: Sayın Javier Solana, halihazırda Azerbaycan'ın her yönden gelişmesi için siyasi, ekonomik, sosyal, manevi, psikolojik ortam sağlandığını bilmenizi isterim. Piyasanın gelişmesi için her türlü koşul sağlanmıştır. Yeni altyapılar oluşturmakla birlikte, mevcut altyapıların normal faaliyeti için yardımlar yapılmıştır. Kısacası, geniş reformlar yapılmıştır. Bunların hepsi Azerbaycan'da demokratik, laik, hukuk devletinin kurulmasına, piyasa ekonomisine geçişe, uluslararası toplulukla geniş kapsamlı bütünleşmeye yöneliktir. Yüzyılımızın sonunda dünyada güvenliği, barışı sağlamak herkes için çok önemlidir. Fakat bu, Azerbaycan açısından özellikle büyük önem taşımaktadır. Nitekim, halkımızın en acılı sorunu olan Ermenistan-Azerbaycan sorununa hâlâ çözüm bulunmaması bağımsız devletimizin güvenliği açısından engel oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizde yapılanma süreçlerinin daha hızlı ilerlemesini engelliyor. Bu sorunun Azerbaycan'a son derece büyük zarar vermesine rağmen, bir milyonun üzerinde vatandaşımızın yerinden, yurdundan zorla göç ettirilmesine rağmen, biz sorunun barışçıl yoldan çözümüne çalışıyoruz. Dört seneyi aşkın bir süredir ateşkes sağlamışız ve o, şimdi de uygulanıyor. Ben Ermenistan-Azerbaycan sorununun, AGİT Lizbon Zirvesi'nde kabul edilmiş üç ilke temelinde çözümünün gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum. Bu alanda Sizin, AGİT Minsk Grubunun çalışmaları, onun Rusyalı, ABD’li ve Fransalı eşbaşkanlarının ihitlafın çözümü ile ilgili öne sürdükleri öneriler hakkında bilginiz var. Umarım, bu sorunu görüşmeler yoluyla, barışçıl yoldan çözmek mümkün olacaktır.

Javier Solana: Sayın Cumhurbaşkanı, son dönemlerde tüm dünyanın ilgi odağı olan bir olayı - Bakü'de büyük başarıyla gerçekleştirilmiş tarihi İpek yolunun yeniden canlandırması konulu uluslararası konferansı ben de büyük ilgiyle izledim. Bu konferans yalnız bölgesel değil, uluslararası öneme sahip yeni, kıymetli bir girişimi gerçeğe dönüştürdü. Bakü'de böyle bir konferansın düzenlenmesine önayak olan ve onun başarılı geçmesi için tüm olanakları sağlayan Sizin, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in hizmetlerine çok değer veriyorum. 30'un üzerinde ülkenin ve bir dizi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katıldığı bu önemli etkinlik aynı ülkelerin sıkı ekonomik işbriliği yaparak geleceğe doğru birlikte ilerlemek istediklerini gösteriyor. Ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in akıllı, uzak görüşlü politikası sonucunda Asya ile Avrupa arasında ilişkiler, işbirliği köprüsü kuruluyor. Bu projenin gerçekleşmesi İpek yolu güzergahındaki en önemli nokta olacak Azerbaycan’a bilhassa büyük olanaklar sunacak, onun ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonunu daha da derinleştirecek, uluslararası alanda nüfuzunu artıracaktır.

Haydar Aliyev: Güzel kelimeler için, Bakü uluslararası konferansına verdiğiniz büyük değer için, Sayın Solana, Size teşekkür ediyorum. Eski İpek yolunu yeniden canladırarak biz üçüncü binyılın eşiğinde gerçekten tarihin büyük bir sayfasını açmış bulunuyoruz. İlk defa 32 ülkenin temsilcileri, keza dokuz devletin başkanı, 13 uluslararası kuruluşun temsilcileri Bakü'de bir araya geldiler, onların hepsi bu konuda aynı şeyleri düşünüyordu. Şunu da hatırlatayım, konferansta çok önemli ekonomik konular üzerine detaylı görüş alışverişi yapılmış, yeniden canlandırılan İpek Yolunun geçeceği geniş bir alanda barışın ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacak önemli belgeler kabul edilmiştir. Azerbaycan bu konuda önemli adımlar atmaktadır. Düşünüyorum ki, ülkeler, devletler arasında işbirliği hem de dünyanın tüm halklarının, keza Azerbaycan halkının güvenliğinin güvence altına alınması amacına hizmet etmelidir.

Javier Solana: Sayın Haydar Aliyev, ben Sizinle aynı düşüncede olduğumu, bugünkü verimli görüşmelerden çok memnun kaldığımı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile ileride tekrar görüşmek istediğimi birkez daha vurguluyorum.

Haydar Aliyev: Size birkez daha teşekkür ederek şundan emin olduğumu belirtirim, NATO Genel Sekreteri'nin bundan sonraki ziyareti, yapılan görüşmeler iki taraf için yarar sağlayacaktır.