Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı Planlama ve Politika Dairesi Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Charles Wax başkanlığındaki ABD heyeti ile görüşmesinden - 24 Mart 1999, Cumhurbaşkanlığı Sarayı


Haydar Aliyev: Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri, NATO heyetinin Azerbaycan`ı ziyaret etmesinden çok memnun oldum. Ben sizin Azerbaycan`a, genel olarak Kafkasya`ya ilginizin tam anlamıyla gerekçelere dayandığını ve bunun hem sizin için, hem de bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Azerbaycan artık birkaç yıldır NATO`nun "Barış için Ortaklık " programına katılmaktadır ve bununla ilgili olarak ülkemiz bir dizi önlemler uygulamıştır. Önlemler uygulandıkça biz bu programdan doğan görevlerin daha geniş alanları kapsadığını görüyoruz. Nisan ayı sonlarında Washington`da NATO`nun 50.kuruluş yıldönümü nedeniyle bir toplantı düzenlenecektir. Biz - ben ve Azeri heyet de bu toplantıya katılacağız.

Sanırım, bu ziyaretiniz kısa sürse de, siz bizim yetkili kişilerle biraraya gelerek Azerbaycan hakkında daha fazla bilgi edinmişsinizdir. Savunma Bakanı Sefer Abiyev sizinle yaptığı toplantılar, görüşmelerle ilgili va Azerbaycan`ın bazı bölgelerini ziyaretinizle ilgili bana bilgi vermiştir. Tüm bunlar sizde Azerbaycan, Kafkasya hakkında doğru ve gerçekçi bir görüşün oluşmasına yol açacak, Azerbaycan`ın NATO, Amerika Birleşik Devletleri ile bu alandaki işbirliğine katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum.

Stanley Escudero (ABD`nin Bakü Büyükelçisi): Sayın Cumhurbaşkanı, izninizle Sizi, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Charles Wax`la tanıştırmak istiyorum. Tümgeneral Wax ABD`nin Avrupa`da konuşlanan askeri birliklerinin planlama ve politika dairesi başkanıdır, Azerbaycan ve Kafkasya bölgesine özel ilgi duymaktadır. Bu, onun Azerbaycan`a ilk, tanışma ziyaretidir. Zannedersem, General Wax Azerbaycan`da edindiği izlenimleri Size anlatacaktır.

Charles Wax: Sayın Cumhurbaşkanı, zaman ayırıp bizi kabul ettiğiniz için Size şükranlarımı sunuyorum. Bu, benim için büyük bir şereftir ve gurur vericidir.

Sizin savunma bakanı ile ve diğer yetkili kişilerle zamanı çok verimli bir şekilde değerlendirdik. Bu tanışma ziyareti sırasında görüşmelerimiz oldu, bir dizi konuları masaya yatırdık, bunun yanı sıra bazı bölgelerde temaslarda bulunduk. Biz buraya Avrupa`da konuşlanan ABD birlikleri ile Azerbaycan arasında daha derin, daha yaygın ilişkilerin sağlanması yollarını araştırmak için geldik. Biz sadece Azerbaycan`la değil, keza bölgenin diğer halkları ile ilişkiler kurmak istiyoruz. Zira bu halkların yaşamını istikrar, barış içinde sürdürmesi herkes açısından önemlidir.

Yaptığımız görüşmeler çok iyi geçti. Ben ileride ilişkilerin, işbirliğinin daha geniş alanları kapsaması için güzel olanakların bulunduğunu öğrendim. NATO`nun 50. kuruluş yılönümü toplantısı konusuna gelince ise, bunun çok heyecan verici, unutulmayacak anlar olacağını umuyorum. Siz yıldönümü törenine katıldığınızda çeşitli ülkelerden olan arkadaşlarınızla karşılaşacaksınız. Söz konusu toplantıda ben ve benim çalışanlarım işbirliğinin yaygınlık kazanması için daha yoğun adımlar atmaya çalışacağız.

Konuşmamı bu şekilde tamamlayarak, Sizin NATO`nun yıldönümü törenine katılımınızla ilgili kendi düşüncelerini aktarması için sözü sayın büyükelçiğe bırakmak istiyorum. Fakat ek olarak şunu belirtmek isterim ki, Azerbaycan`da beni öylesine güzel ağırlamışlar ki, ben tekrar buraya dönmek zorunda kalacağım. Bize göstermiş olduğunuz saygı için birkez daha çok teşekkür ederim.

Haydar Aliyev: Sayın General, şunu birkez daha söylüyorum, sizin girişiminizi - bizim ülkeyi, Azerbaycan`ı ziyaret girişiminizi ve burada aktarmış olduğunuz hususları takdir ediyorum ve onlara değer veriyorum.

Sizin gibi, biz de, Azerbaycan`ın NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği için büyük olanakların bulunduğunu düşünüyoruz. Biz bu olanakları verimli bir biçimde değerlendirerek işbirliğimizi geliştimek istiyoruz. Sanırım, sizin Azerbaycan`da işbirliği yapmak için kısa sürede bile söz konusu olanaklar ve yerler hakkında edindiğiniz bilgiler bu işbirliğinin gerekli olduğu görüşüne kesinlik kazandıracaktır.

Simdiye kadar yapılan çalışmalar bu işbirliğinin birinci aşamasını oluşturuyor diye düşünüyorum. Bundan sonra ise bu işbirliğinin ikinci aşamasına geçeceğiz ve bu aşamada yapılması gereken daha çok iş var. Ben de sizin, bunun her iki taraf - hem Azerbaycan, hem Amerika Birleşik Devletleri, NATO için, hem de Kafkasya`da bulunan diğer ülkeler için gerekli olduğu yönünde görüşünüze katılıyorum. Genel olarak, biz sizin bu konuyla ilgili geniş kapsamlı yaklaşımınızı doğru buluyoruz.

Düşünüyorum ki, sizin bu ziyaretiniz son ziyaret olmayacaktır, işbirliğimiz sırasında siz bölgede pekçok temaslarda bulunacak, bizim olanaklar hakkında daha geniş bilgi edineceksiniz. Ben size teşekkür ederim.

"AZERBAYCAN" Gazetesi, 25 Mart 1999 yılı.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - ABD

Bilgi notu

Azerbaycan - ABD