Azerbaycan Cumhuryeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi`ne seslenişi - 30 Haziran 1995


Azerbaycan, ancak ekonomik kriz ortadan kaldırıldıktan sonra, kendi bağımsızlığını ve egemenliğini tam şekilde güvence altına alabilecektir. Güçlü ve gelişmiş ekonomi dayanağı olmayan siyasi bağımsızlık gerçek egemenliğin tek göstergesi değildir. Buna rağmen Azerbaycan`ın bağımsız bir devlet olarak yeniden kurulmasından sonra iktidara gelen farklı güçler tarafından ekonomide köklü dönüşümlerin gerçekleşmesi için hiçbir şey yapılmamış ve sonuçta yaşam kalitesi oldukça aşagı seviyeye inmiştir. Ekonomik krizden başlıca kutuluş yolu devlet mülkiyetinin özelleştirilmesidir, zira ekonomi alanında devletin tek tekelcisi olduğu bir ortamda hiçbir reformun yapılması mümkün değildir. Azerbaycan Cumhuriyeti`nin "Azerbaycan Cumhuriyeti`nde devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi" yasası 7 Ocak 1993`te kabul edildi ve bu yasanın yürürlülüğe girmesine ilişkin kararda Devlet Emlak Komitesi yetkililerine devlet mülkiyetinin özelleştirilme takviminin hazırlanıp sunulması için 1993 yılı 1 mart tarihine kadar zaman verildi. Fakat tüm bunlara rağmen, ne belirtilen süre içinde, ne de sonra bu görevlerin üstesinden geldiler.

Ocak 1995`te Devlet Emlak Komitesi yönetiminde değişiklikler yapıldı ve 1995 yılının 3 martında devlet özelleştirilme programının hazırlanması için Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından özel komisyon oluşturuldu. 24 haziran 1995 tarihinde bu komisyon çalışmalarını tamamladı. Devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi programı hazırlandığı sırada nüfusun yaşam düzeyinin yükseltilmesi başlıca etken olarak belirlendi. 1995 ve 1998 yıllarını kapsayan programın başlıca içeriğini, özel mülkiyet sahibi kesimin oluşturulmasına ve sonuçta verimli çalışan bir piyasanın kurulmasına, ulusal ekonominin tekelleştirilmesine ve onun yeniden yapılanmasına, ülke ekonomisine sermayenin çekilmesine ve yatırım mekanizmasının geliştirilmesine, kullanılmamış her türlü kaynağın ekonomik süreçte değerlendirilmesine, vatandaşların girişimcilik ve çalışma aktivitesinin artırılmasına, iş faaliyeti için uygun ortamın sağlanmasına, enflasyonun önüne geçilmesine ve manatın alış gücünün artırılmasına yönelik fiili önlemler oluşturuyor.

Bu önlemler sonucunda finansal istikrar, halkın tasarruflarının artması ve bu tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesi, üretimin canlanması ve işyerlerinin artması, en nihayetinde, vatandaşların yaşam kalitesinde artış sağlanmış olacaktır.

Yukarıda belirtilenler ve Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 110.maddesini kılavuz edinerek, Azerbaycan Cumhuriyeti`nde 1995 ve 1998 yılları arasında devlet mülkiyetinin özelleştirilmesine ilişkin Devlet Programı onaylanması için sunulmaktadır. Aynı zamanda, yürürlülükte olan mevzuatta bir takım değişikliklerin yapılması zorunluluğunu dikkate alınarak, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin, "Azerbaycan Cumhuriyeti`nde devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi" yasasında ilave ve değişiklikler öngören yasa tasarısı görüşülmek için sunulmaktadır.

Haydar Aliyev,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
  
Çeviri 1 Temmuz 1995 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır.

Genel tarihi bilgiler

EKONOMİ

Bilgi notu

Sosyoekonomik kalkınma