Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Türkiye`nin yeni Bakü Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan`ın güven mektubunu kabulü sırasında yaptığı konuşma - 9 Şubat 1998


Sayın Büyükeçi! Türkiye Cumhuriyeti`nin Azerbaycan Büyükelçisi olarak atandığınız için sizi kutluyorum ve bu onurlu görevinizde size başarılar diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bulunan dostluk, kardeşlik ve yaygın işbirliği ilişkilerinin büyük tarihi geçmişi var. Bunun en önemli bölümünü Azerbaycan`ın bağımsızlık kazanmasından şimdiye kadar süren dönem oluşturuyor. Azerbaycan kendi bağımsızlığı için mücadele verdiğinde, ülkemizde bağımsızlığa, ulusal özgürlüğe kavuşmak isteyen kişiler bu duygularını, özlemlerini ortaya koyduklarında en güçlü destek Türkiye`den geldi ve Azerbaycan halkına en yakın Türkiye halkı olduğu için onun desteği ve manevi yardımı Azerbaycan açısından büyük önem taşıdı. Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Türkiye onu bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülke, ilk devlettir.

Geçtiğimiz yıllarda bizim ilişkilerimiz her geçen gün daha da pekişmiş, daha geniş alanları kapsamış ve şimdi dostluk, stratejik işbirliği niteliğini kazanmıştır. Bu doğaldır, bunlar bizim kökenlerimizle ilişkilidir, bizden önceki kuşakların birbiriyle yoğun ilişkiler içine bulunması, dilimizin, manevi değerlerimizin, kökenlerimizin ortak olması ile ilişkilidir. Fakat şimdiki dönem hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de Azerbaycan Cumhuriyeti açısından çok karmaşık bir dönemdir. Biz 20. yüzyılı bitirmek üzereyiz ve 21.yüzyıla doğru ilerliyoruz. Bu yüzden de ülkelerimiz arasında ilişkilerin her geçen gün daha da pekişmesi, yaygınlk kazanması, gelişmesi hem Azerbaycan, hem Türkiye için çok önemlidir. Şunu memnunluk duygusu ile belirtmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti bu alanda Azerbaycan`a yönelik tutumunu ilk günlerden beri açıkça ortaya koymuştur, biz Türkiye`nin desteğini, kardeşlik yardımını hep yanımızda hissediyoruz ve bu, bizim için çok önemlidir.

Azerbaycan`da da Türkiye`ye olan sevgi, dostluk daha da güçleniyor, yaygınlık kazanıyor. Azerbaycan kendi bağımsızlığını pekiştirerek, demokratik, laik hukuk devletini kurarak Türkiye`nin birikiminden çok faydalanıyor ve bu gelişme sırasında bizim ilişkilerimiz yeni bir aşamaya girmiş, yeni bir nitelik kazanmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı, saygıdeğer dostum, değerli kardeşim Süleyman Demirel`in, Türkiye Başbakanı`nın ve diğer üst düzey yetkililerinin Azerbaycan`a ziyaretleri ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı`nın Türkiye ziyaretleri, imzaladığımız belgeler, anlaşmalar son yıllardaki ilişkilerimizin tarihini yansıtan kanıtlardır. Biz bu ilişkilere bağlıyız ve bundan böyle de bağlı kalacağız, bu nedenle de Türkiye ile dostluğa, işbirliğine özel önem veriyoruz.

Sizin, Türkiye`nin Azerbaycan Büyükelçisi olarak önümüzdeki tüm ortak hedeflerin,- hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından, - yerine getirilmesinin etkin katılımcısı olacağınız konusunda umutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Azerbaycan`ın heryerinde her türlü yardımı, desteği alacağınızdan emin olabilirsiniz. Azerbaycan`a gelen her Türk vatandaşı burada kendisini kendi vatanındaymış gibi, memleketinde olduğu gibi hissediyor, siz de böyle hissedeceksiniz, bundan kuşku duymuyorum. Türkiye Büyükelçisi olarak size karşı beslenen özel saygıyı da hissedeceksiniz. Sizin başarıyla faaliyet göstermeniz için tüm olanaklar vardır ve ileride de tüm devlet makamları tarafından bu olanaklar sağlanacaktır. Eminim, siz bunların hepsinden yararlanarak kendi görevinizi başarıyla gerçekleştirecek ve Türkiye-Azerbaycan dostluk, kardeşlik ilişkilerine kendi katkınızı yapacaksınız. Ben sizi birkez daha kutlar ve size esenlikler, tüm işlerinizde başarılar dilerim.

"AZERBAYCAN" Gazetesi, 10 Şubat 1998 yılı.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Türk Dünyası