Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Profesör Elizabeth Sherwood ile görüşmesi- Houston, 2 Ağustos 1997


Sayın Bayan Sherwood!

Sizi içtenlikle selamlıyor, ülkemizle ilgili söylediğiniz güzel kelimelerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ben dünyanın en kudretli devleti olan ABD'ye ilk resmi ziyaretimi tarihi bir olay olarak nitelenidiriyor ve inanıyorum ki, bu ziyaret Azerbaycan-ABD ilişkilerinin gelişmesine hız kazandıracaktır.

Azerbaycan'daki mevcut sosyopolitik durum ve demokratik reformların uygulanması alanında elde edilmiş başarılardan bahsederken, kazandığımız başarıların son derece büyük olduğu özellikle vurgulanabilir. Biz ileride de demokrasi ve piyasa ekonomisi yolunda mesafe almak ve ortak insani değerleri benimsemek, gerçekleştirmek istiyoruz. Fakat karşılaştığımız sorunlar, engeller de az değildir. Yalnız şu olguyu vurgulamak yeterli olacaktır, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırısı sonucu Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilmiş, bir milyonun üzerinde vatandaşımız yerinden, yurdundan zorla sürülmüştür ve çadırlarda zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Milyarlarca dolar değerinde maddi ve kültürel zenginliklerimiz tahrip edilmiştir. Tüm bunlara rağmen, Azerbaycan, sorunun barışçıl yoldan çözümünden yanadır. Bunun için de ateşkesi kabul etti ve barış görüşmelerinin başlanmasını onayladı. Biz Ermenistan-Azerbaycan sorununun barışçıl yoldan çözümlenmesi için AGİT Minsk Grubu çerçevesinde yapılan görüşmelere etkin katılıyoruz, sürekli yapıcı yöntemler bulmaya çalışıyoruz.

Halihazırda üç büyük devletin - ABD, Rusya ve Fransa temsilcilerinin Minsk Grubu eşbaşkanlığını yürüttüklerini bilgilerinize sunarım. Biz onlardan çok şey bekliyoruz ve BM Güvenlik Konseyi'nin üç daimi üyesinin ortak çabaları ile soruna son verebileceğimizi umuyoruz. Bu bakımdan Devlet Başkanları Bill Clinton, Boris Yeltsin ve Jacques Chirac'ın Ermenistan-Azerbaycan sorununun barışçıl yoldan çözümüne ilişkin Denver'de imzaladıkları ortak bildiriyi birkez daha çok takdir ediyorum.

Biz savaş değil, barış istiyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlansın, mülteciler kendi yaşadıkları yerlere geri dönsünler istiyoruz. Biz bu sorunun AGİT Lizbon Zirvesi'nde onaylanmış olan ilkeler temelinde çözümünden yanayız. Bu nedenle, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından hakları ihlal edilmiş bir milyonun üzerinde Azerbaycanlının haklarının korunmasına yönelik uluslararası kamuoyunun fiili yardımının önemi özellikle vurgulanmalıdır ve tüm dünya sorunun kısa sürede çözüme bağlanmasına yardım etmeli ve saldırganı kendi kötü niyetinden vazgeçmeye zorlamaldır.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - ABD

Bilgi notu

Azerbaycan - ABD