Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Norveç Başbakanı Gru Harlem Brundtland ile görüşmede konuşması - 24 Nisan 1996


Sayın Başbakan Brundtland!

İçten bir ağırlama için size teşekkürlerimi sunar ve daha önce yaptığımız görüşmeleri her zaman büyük bir zevkle hatırladığımı belirtmek isterim. Beni Norveç`e resmi ziyarete davet ettiği için Bayan Brundtland`a şükranlarımı sunar ve dost ülkeye gelmeketn mutluluk duyduğumu beyan ederim.

Norveç ile Azerbaycan arasında ekonominin tüm alanlarında işbirliğinin genişletilmesi için iyi bir zemin oluşmuştur. Azerbaycan petrol yataklarının işlenmesi için diğer nüfuzlü batılı petrol şirketlerinin yanı sıra Statoil şirketinin de Asrın Anlaşması`na katılımını takdir ettiğimi vurgulamak istiyorum. Bu arada diğer şirketlerin de geniş kapsamlı faaliyetlerde bulunması için ülkemizde her türlü ortamın sağlandığını belirtiyorum.

Ermenistan-Azerbaycan sorununun barışçıl yoldan çözümü yönünde yapılan çalışmaları anlatırken şunu eklemek isterim ki, AGİT üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Budapeşte Zirvesi`nde Bayan Brundtland`ın da etkin girişimi sonucu alınan karardan sonra Minsk Grubu çerçevesinde büyük devletlerin aracılığıyla görüşmeler yapmak ve doğrudan diyaloga başlamak daha olanaklı hale geldi. Bu çalışmada Minsk Grubunun faaliyetlerine büyük umutlar bağlanmaktadır.

Ben 21 Nisan`da Lüksemburg`da Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan ile görüşme yaptım. Bu görüşmede kabul edilen ortak bildiri, sorunun barışçıl yoldan çözüme bağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bir kez daha beyan ederim ki, Azerbaycan barışsever bir devlettir, sorunu yalnız barış yoluyla çözmeye çalışıyor. Ülkemizin uğramış olduğu büyük maddi, manevi zararlara, cumhuriyetimizin topraklarının yüzde 20`den fazlasının işgal altında bulunmasına, bir milyondan fazla vatandaşımızın mülteci durumunda, acılı koşullarda yaşamasına rağmen, biz Ermenistan`a adil barış öneriyoruz.

Ülkemizin, Dağlık Karabağ`da ikamet eden yaklaşık yüz bin kadar Ermeniye Azerbaycan devletinin sınırları içinde uluslararası uygulamada mevcut özerk kurum statüsünü tanımaya, bunun yanı sıra, Dağlık Karabağ`da ikamet eden ve Azerbaycan vatandaşı olan Ermenilerin güvenliğini güvence altına almaya hazır olduğunu belirtirim. Bu görüşmelerde barış elde edilmemesinin temel nedeni Ermenistan`ın yapıcı olmayan tutumu, şiddet kullanması ve çeşitli ülkelere güvenmesidir. Tüm bu engellere rağmen biz bundan böyle de barış görüşmelerini sürdürmek istiyoruz.

Norveç`in, Azerbaycan`ın bağımsızlığını ilk tanıyan Avrupa ülkeleründen biri olduğunu ve ülkemizde çalışan yabancı şirketler arasında Statoil`un ilkler arasında yer aldığını vurgulamak isterim. Bence Norveç, keza Statoil ile işbirliğimiz devamlı olacaktır. Bu arada 21.yüzyılın, Norveç ile Azerbaycan arasında sıcak ilişkiler yüzyılı olacağına yönelik inancımı eklemek isterim. Sağlamış olduğumuz bu ilişkiler sağlam zemin üzerine oturtuluyor, bu yüzden devletlerimizin tüm uluslararası kuruluşlarla daha yakın işbirliği kurmaları gerekir.

Ben Sayın Başbakan Bayan Brundtland`ı resmi ziyaret için Azerbaycan`a davet ediyorum.