Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in BM´nin Azerbaycan Koordinatörü Ercan Murat ve bu örgütün ülkemizdeki temsilcileri ile görüşmesinden - Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 30 Mayıs 2001


 Haydar Aliyev: Sayın Ercan Murat!

Sayın dostlar!

Ben anladığım kadarıyla bugünkü görüşme Sayın Ercan Murat'ın Azerbaycan'dan ayrılması ile ilgilidir. Bu dipomasi işinin, doğal olarak, kendine özgü kuralları vardır. Kişinin bir yerde uzun süre çalışmasına izin vermiyorlar, değiştiriyorlar. Muhtemelen sizin de yerinizi bu yüzden değiştiriyorlar. Fakat konu şudur ki, biz ülkemizde çalışan kişilere bağlanıyoruz ve onların Azerbaycan'dan gitmesini pek tasvip etmiyoruz.

Siz burada görev yaptığınız süre içinde Azerbaycan'ın farklı kuruluşları ile verimli işbirliği yaptınız. Bu yüzden ben size teşekkür ediyorum. Sanırım, ileride bundan daha iyi çalışacaksınız. Buyurun, ben sizi dinliyorum.

Ercan Murat: Sayın Cumhurbaşkanı, izninizle, zaman bulup bizi ağırladığınız için şahsım adına, BM'nin Azebaycan'daki uzmanlaşmış kurumlarını yöneten ve bu görüşmeye katılan çalışma arkadaşlarım adına Size teşekkürlerimi sunmak isterim.

Siz BM'nin farklı kuruluşlarının Azerbaycan'da faaliyetini hep desteklediniz. Bu nedenle de biz bugünkü görüşmeyi istisnai bir durum olarak görmüyoruz.

Sizinle bugünkü görüşmemizde, son dört yılda - burada faaliyet gösterdiğim süre içinde - çalışma arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, yaptığımız işler hakkında sizi kısaca bilgilendirme kararını aldık. Ardından ileriye yönelik planlarımızı sizinle paylaşalım, Sizin de tavsiyelerinizi, nasihatlarınızı dinleyelim istedik.

Haydar Aliyev: Fakat kısa.

Ercan Murat: Birleşmiş Milletler'in Azerbaycan'da dikkat ettiği temel konu Sizin hükümetinizin ülkenizdeki mültecilerin ve zorunlu göçmenlerin yaşamının iyileştirilmesine yönelik çabalarına destek vermek oldu. Biz bu alanda işbirliğimizin sonuçlarından çok memnunuz. Biz, özellikle bazı zorunlu göçmenlerin kendi yurtlarına dönmesinden, örneğin, Horadiz Kasabası'nda daha önce yaşadıkları yerlere yerleşerek yeni hayata başlamalarından çok memnunuz.

Bu bakımdan biz Abid Şerifov'un kurumu ile çok başarılı işbirliği yaptık ve bu çalışmamız sürüyor. Onun yanı sıra sizin hükümetinizle, devlet makamları ile ekonomik ve sosyal alanlarda da bir dizi projeler yaşama geçirdik. Bununla birlikte kamu yönetiminin pekiştirilmesi, işyerlerinin açılması, çocuk sorunlarının çözümü konularında etkin işbirliği yaptık. Biz bu faaliyetimizi gerçekleştirirken, onu BM'nin Azerbaycan'daki altı örgütü olarak değil de, tek merkezden eşgüdümlü olarak yürüttük. Bunun verimli olduğunu düşünüyoruz. Nitekim sizin hükümetiniz bizim faaliyetimizi hep desteklemiştir, bizim uzmanlaşmış farklı örgütlerimizi tek merkez olarak görmüştür. Biz de sizin hükümetinizle bu konuda başarılı bir işbirliği gerçekleştirdik.

İleriye yönelik planlarımız konusunda da düşüncelerimi Sizinle paylaşmak isterim. Biz Sizin hükümetinizin son derece önemli bir karar alarak Azerbaycan'ı bugün dünyadaki mevcut iletişim teknolojisi düzeyine ulaştırmasından çok memnunuz. Biz bu bağlamda Sizin hükümetinizde iletişim teknolojisi politkasını en ileri düzeyde uygulamak için bilhassa Sayın Ramiz Mehdiyev ile çok yakından işbirliği yapıyoruz

Bunun yanı sıra biz Sizin girişimde bulunarak Petrol Fonu kurmanızı ve bu fonda biriken kaynakları halkın yararına kullanılması alanındaki çabalarınızı tam destekliyoruz. Ayrıca benim meslektaşlarım bu işte Size her türlü desteği vermeye hazırdırlar.

Sayın Cumhurbaşkanı, son olarak şunu belirtmek isterim ki, ülkeniz barışı sağladığı zaman masanın bu tarafında oturan meslektaşlarımla biz bir ekip halinde ona yardım etmeye hazır olduğumuz konusunda görüş birliğine vardık.

Biz sorunun barışçıl yoldan çözümü için Sizin tutarlı çaba göstermenizi büyük hayranlıkla izliyoruz ve belirtirim ki, Azerbaycan anlaşmazlığı çözdüğünde, sorun barışçıl yoldan giderildiğinde, biz Azerbaycan'a yardım etmeye, her türlü yardımı yapmaya hazırız.

Son olarak birkaç kelime kendi düşüncelerimi, izlenimlerimi paylaşmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı, ben burada çalışalı hemen hemen dört sene oldu.

Bu süre içinde Azerbaycan'ı, Bakü'yü, Azerbaycanlıları çok sevdim. Ben burada çalışmaktan çok büyük zevk duydum. Kendimi ülkemdeymişim gibi hissettim, kendi dilimi konuştum. Tüm bunlardan dolayı Size ve Sizin şahsınızda tüm Azerbaycan halkına derin teşekkür ve şükranlarımı sunmak istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, eğer Sizin bana ve meslektaşlarıma herhangi sorunuz varsa, yanıtlmaya hazırız.

Haydar Aliyev: Teşekkür ederim. Sorum yok. Zira soru sormak kolaydır, fakat iş yapmak lâzım.

Burada dört sene boyunca etkin çalışmalar yaptığınız için size birkez daha teşekkür ediyorum. İleriki çalışmalarınızda size başarılar dilerim.

Siz Ermenistan-Azerbaycan sorununun barış yoluyla çözümünü destekliyorsunuz. Barış sağlandıktan sonra siz Azerbaycan'a gerekli yardımları yapacaksınız.

Bunun için teşekkür ederim.

Fakat önce sorunu barış yoluyla çözmek gerekir.

Maalesef, ne kadar acı olsa da söylemeliyim ki, BM Güvenlik Konseyi bu sorunun çözümünde çok pasif kalmıştır. Biz şunu defalarca söyledik, 1993 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin Ermenistan-Azerbaycan sorununa ilişkin dört kararı olmuştur. Bu kararlarda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tanınmış ve Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altında tuttukları toprakları kayıtsız şartsız boşaltması istenmiştir.

Ben New York'ta BM Genel Kurulu'nun toplantısında ana kürsüden birkaç konuşma yaparak bu konuları hatırlattım ve Azerbaycan'ın bununla ilgili hem memnuniyetsizliğini, hem de istek ve taleplerini aktardım. Fakat ne yazık ki, henüz bunların hiçbiri sonuç vermemiştir. Doğru, BM şimdi AGİT'in, onun Minsk Grubunun ve bu grubu yöneten dünyanın üç büyük devletinin bu konuyla ilgilenmiş olmalarını yeterli buluyor. Fakat bu, BM'nin ve onun Güvenlik Konseyi'nin üzerinden sorumluluğun kalktığı anlamına gelmez.

Bugünlerde ben Azerbaycan'ın milli bayramı - Cumhuriyet Günü dolayısıyla BM Genel Sekreter Kofi Annan'dan kutlama mektubu aldım. Sayın Kofi Annan bu kutlama mektubunda sorunun barış yoluyla çözümünü temenni ediyor ve anlaşmazlık barışçıl yoldan çözüldükten sonra BM'nin topraklarımızda onarım işlerine yardım edeceğini belirtiyor. Bu dileklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fakat temel sorun çözüme bağlanmalıdır. Eğer temel sorun çözülmezse, sorun giderilmezse, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları boşaltılmazsa, verilen tüm sözler havada kalacaktır.

Ben biliyorum, siz bizzat bu işlerden sorumlu değilsiniz. Fakat siz BM'nin Azerbaycan'daki temsilcilerisiniz. Bu yüzden de ben bunları size direk söyleyerek, nitekim bizim bu memnuniyetsizliğimizi ve taleplerimizi BM yönetimine ve Güvenlik Konseyi'ne ileteceğinizi umuyorum.

Biz gerçek eylemler ve sonuçlar bekliyoruz. Fakat şimdi bize verilen vaatlerin hepsi bundan sonra yapılacak işlerle ilgilidir. Ben tekrar söylüyorum, biz sorunun barış yoluyla çözümüne çalışacağız. Fakat ne denli zor olduğunu görüyorsunuz. Çadırlarda mülteci durumunda yaşayan insanların durumunu siz herhalde herkesten daha iyi biliyorsunuz.. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar mülteci yok. Dünyanın hiçbir ükesinde yerini, yurdunu kaybetmiş kişiler bu denli zor koşullar içinde yaşamıyorlar. Fakat uluslararası örgütlerin bu konulara ilgisiz davranması, doğal olarak, bizi şaşırtıyor ve üzüyor.

Ben yapılan çalışmalardan dolayı size birkez daha teşekkür ediyorum. Siz başka bir yere çalışmaya gidiyorsunuz. Fakat sizin burada bulunan çalışma arkadaşlarınız Azerbaycan'da kalıyorlar. Dilerim, onlar benim bu söylediklerimi hep göz önüne alırlar.

Ercan Murat: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim. Bize verdiğiniz tavsiyeleri net olarak anladık. Ben sizin ülkenizi terk etmeden önce Sizin bu düşüncelerinizi BM Genel Sekreterine de ileteceğime emin olabilirsiniz. Bize zaman ayırdığınız ve destek olduğunuz için Size "çok teşekkür ederim" diyorum. Ben hem Sizin, hem Azerbaycan'ın ileride daha büyük başarılar kazanmasını dilerim. Teşekkür ederim.

Haydar Aliyev: Teşekkür ederim.

Kısa inceleme yazısı

Azerbaycan - BM

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - BM

Bilgi notu

Azerbaycan - BM