‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Rusya'nın finans ve iş ‎çevrelerinin temsilcileri ile yaptığı görüşmede konuşması" (3 Temmuz 1997 yılı, Moskova) ‎belgesine ilişkin tarihi vesika


2- 4 Temmuz 1997 tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Rusya Federasyonu'nu (RF) resmi ziyarette bulunmuştur. Ziyaret çerçevesinde RF Devlet Başkanı B.Yeltsin, Başbakan V.Çernomırdin, Dışişleri Bakanı Y.Primakov, Moskova Belediye Başkanı Y.Lujkov ile görüşmelerde bulunmuş müzakereler yapmıştır. Ziyaretin ilk günü devlet başkanları Haydar Aliyev ve Boris Yeltsin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında geniş ve kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesi açısından hukuksal zemini oluşturan çok önemli bir belgeyi - dostluk, işbirliği, karşılıklı güvenlik konusunda anlaşmayı imzalamışlar.

Anlaşmanın imza töreninin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı açıklamada bulunarak şunu söylemiştir: "Biz, ilişkilerimizin geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının gerektiği konusundan asla kuşku duymuyoruz".

Ziyaret sırasında Hazar'ın Azerbaycan'a ait sektöründe bulunan "Yalama" petrol yatağının birlikte işlenmesi yönünde ARDNŞ ve LUKoil arasında bir anlaşma imzalanmıştır.

Azerbaycan hükümeti ulusal ekonomiye yabancı yatırımların yapılması alanında yabancı yakın ve uzak ülkeler arasında hiçbir ayırım yapmama politikasını benimsemiştir. Herhangi bir dış ülkeye ziyareti sırasında bu ülkelerin yatırımcıları ile buluşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bu gezisinde de, yani 4 Temmuz 1997'de Beyaz Ev'de Rusya'nın finans ve iş çevreleri ile buluşup onlara bir konuşma yapmıştır.

Azerbaycan ekonomisinin potansiyel olanaklarına değinen Haydar Aliyev kendi konuşmasında Rusya'nın önde gelen şirketlerini ülkemizde petrol alanında başarıyla faaliyette bulunan LUKoil şirketinden örnek almaya çağırmıştır.

Tarihi vesika 19 Nisan 2005 yılında düzenlenmiştir