Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Gerhard Schröder ile yaptığı görüşme - Çırağan Sarayı, İstanbul, 19 Kasım 1999


Haydar Aliyev: Sayın Schröder, sizleri içtenlikle selamlıyorum. Azerbaycan, tüm alanlarda Almanya ile ilişkilerin geliştirilmesine her zaman büyük özen gösteriyor. Ben 1947 yılında Azerbaycan`a getirilen Bremen Galerisi resimlerinin Almanya`ya iade kararını ve mektubunu Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi`ne sunuyorum. Bu arada hatırlatayım, İkinci Dünya savaşının bitmesinden sonra bir subay bu eserleri Bakü`de satmaya çalışırken cumhuriyetimizin ilgili makamları tarafından el konulmuştu.

Bu eserler o sırada Azerbaycan Devlet Sanat Müzesi`ne teslim edildi ve orada tutuldu. Fakat 1992 yılında Bremen Galerisi`nin 10 eseri dahil 130 eser müzeden çalındı. Bu eserler 1997 yılında Amerika`nın New York kentinde ele geçirildi ve orada hırsızların duruşması yapıldı. Sayın Şansölye, biz bu iki eseri ve New York`ta yargı organlarınca el konulan eserleri size veriyoruz. Ben 1947 yılından bu yana müzemizde muhafaza ettiğimiz söz konusu eserlerle ilgili belgeleri de size veriyorum.

Gerhard Schröder: Çok samimi bir dost gibi davrandığınız için Size içtenlikle teşekkür eder ve bu adımın Azerbaycan ile Almanya arasında tüm alanlarda, keza kültür alanında ilişkilerin daha da gelişmesine değerli bir katkıda bulunacağına emin olduğumu belirtirim.

Sayın Cumhurbaşkanı, ben Bremen şehir yönetimini bu konuda bilgilendireceğim ve biz el konulmuş bu eserler üzerinde telif hakkını tespit edeceğiz. Ben eminim, sadece Bremenliler değil, Almanya`nın tüm insanları sizin bu addımınızı ve kültür alanındaki işbirliğimizi çok takdir edecek, ilişkilerimize saygı duyacaklar. Bu eserlerin bize teslim edilmesi ülkelerimizin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda karşılıklı ilişkilerinin gelişmesine yaptığınız katkıyı ifade edecektir. Ben size çok minnettarım.

Haydar Aliyev: Azerbaycan, 1991 yılının sonlarında bağımsızlığını kazandı, egemen bir devlet oldu. Bağımsızlık yolunda kararlılıkla yürüyen Azerbaycan`da laik, demokratik, hukuk devletinin kurulması ve demokratik reformların uygulanması alanında büyük başarılar elde edildi, dünya topluluğu ile ilişkilerin güçlendirilmesi için büyük çalışmalar yapıldı. Bunun yanı sıra Azerbaycan, bir takım sorunlarla karşılaştı. Ermenistan-Azerbaycan sorunu ülkemizin en acılı sorunudur.

Azerbaycan, 1988 yılından beri Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırısına maruz kaldı. Şu anda ateşkes uygulanmış olsa da, ülke topraklarımızın yüzde 20`si Ermenistan`ın işgali altında bulunuyor, bu bölgelerden göç ettirilmiş 1 milyondan fazla vatandaşımız halen çadırlarda zor durumda yaşıyor. Bu sorunun barışçıl yoldan çözüme bağlanması için Minsk Grubu bünyesinde görüşmeler düzenleniyor. Ayrıca bu sorunun barışçıl çözümü için Ermenistan Cumhurbaşkanı ile doğrudan görüşmeler yapıyoruz.

Biz ülkemizin toprak bütünlüğünün sağlanmasını, yerlerinden zorla kovulmuş mültecilerimizin yurtlarına dönmelerini istiyoruz ve Dağlık Karabağ`a Azerbaycan`ın sınırları içinde en geniş özerklik tanımaya hazırız.

Gerhard Schröder: Sayın Cumhurbaşkanı, AGİT Minsk Grubu çerçevesinde sorunun kısa sürede çözüme kavuşması için Almanya`nın çabalarını artıracağını ve Azerbaycan`ın tutumunu ileride de destekleyeceğini vurgularım.

Ben tüm alanlarda ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da pekiştirilmesi, kurulan ortak işletmelerin faaliyetlerinin genişletilmesi, Hazar`ın Azerbaycan sektöründeki yataklarının ortak işletilmesine Alman şirketlerinin de etkin katılımından memnun kaldığımı belirtirim.

Haydar Aliyev: Sayın Schröder, samimi ve sıcak görüşme için teşekkürlerimi sunar ve resmi ziyaret için Sizi Azerbaycan`a davet ediyorum.

Gerhard Schröder: Sayın Cumhurbaşkanı, ben bu daveti memnuniyetle kabul ediyorum.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Almanya ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Avrupa