‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in BM Mülteciler Yüksek ‎Komiseri Sadako Ogata ile yapotığı görüşmeden" (9 Eylül 1999 yılı) belgesine ilişkin tarihi ‎vesika


BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Azerbaycan'da Aralık 1992'de faaliyete başlamıştır. Kuruluş o sırada Ermeni saldırısı yüzünden topraklarından zorla göç ettirlmiş Azeri mültecilerin durumunu hafifletmek amacıyla BM'nin diğer kuruluşları ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalarda bulunmuştur. Ekim 1994'te Azerbaycan'da temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri Butros Butros Gali ülkedeki göçmen ve mültecilerin durumu ile ilgili bizzat bilgi edindikten sonra örgütün Azerbaycan'a yardımlarını artıracağını belirtmiştir. (http://www.aliyevheritage.org/)

1996 yılından itibaren ise Komiserlik Azerbaycan'da göçmen ve mültecilerle ilgili ,onlar için konut sağlanması, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda daha düzenli çalışmalara başlamıştır.(http://www.unhcr.org/)

Şubat 1999'da BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Bankası ve Azerbaycan Hükümeti Azerbaycan'da mültecilerin ülke ekonomisinden yararlanması, özellikle onlara iş sağlanması yönünde ortak çalışmaların yapılmasına ilişkin bir uzlaşmaya varmışlar.

Eylül 1999'da BM Mülteciler Yüksek Komiseri Sadako Ogata Azerbaycan'a ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaret sırasında o, Horadiz'de ve Bilesuvar'da bulunan mülteci kamplarını ziyaret etmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in BM Yüksek Komiseri ile yaptığı görüşmede Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığı, BM'nin Azerbaycan'daki göçmen ve mültecilere yardım konuları ele alınmıştır.

Haydar Aliyev Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırısı ile ilgili bilgiler vererek BM'nin onun sonuçlarını dikkate alarak ülkeye yardımlarını artırmasının önemini vurgulamıştır.

Sadako Ogata şimdiye kadar Azerbaycan'a 51 milyon dolar değerinde yardım yapıldığını, bununla birlikte göçmen ve mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmiştir.

Kasım 2004'de Azerbaycan'ı ziyaret eden yeni BM Mülteciler Yüksek Komiseri Ruud Lubbers Azerbaycan Hükümeti'nin kendi topraklarından zorla göç ettirilen vatandaşları için yaptığı çalışmalardan memnun kaldığını belirtmiştir. Lubbers BM'nin son dönemlerde Azerbaycan'a yaptığı insani yardımların azalmasının nedenini ülke ekonomisinin gelişmesi, onun petrol gelirlerinden elde ettiği kaynaklar olarak açıklamıştır. Bunun yanı sıra Temmuz 2006'da Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Azerbaycan'a yardımı sürdüreceğini beyan etmiştir. (http://www.rferl.org/)

Ağustos 2006'da BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres'in Azerbaycan gezisi sırasında ülke cumhurbaşkanı İlham Aliyev onunla yaptığı görüşmede Azerbaycan'da göçmen ve mültecilerin barındıkları çadır kamplarının kısa sürede ortadan kaldırılacağını söylemiştir. Antonio Guterres Azerbaycan Hükümeti'nin bu alandaki çalışmalarını takdir ettiğini belirtmiştir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 9 Eylül 1999'da BM Mülteciler Yüksek Komiseri Sadako Ogata ile yaptığı görüşmede Azerbaycan'da büyük göçmen ve mülteci kitlesinin oluşmasına neden olan Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığını anlatırken Dağlık Karabağ'a bağımsızlık statüsünün verilmesi konusuna birkez daha itirazda bulunmuştur: "Bunu kabul etmek Dağlık Karabağ'a bağımsızlık vermek demektir. Bunu kabul etmek Azerbaycan topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin kurulması demektir. Kuşkusuz, biz bu haksızlığı kabullenemeyiz".

Tarihi vesika 19 Ekim 2006 yılında düzenlenmiştir