Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Azerbaycan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 10. yıldönümü ile ilgili olarak "Avrupa" otelinde düzenlenen törende konuşması - 14 Ocak 2002


Sayın Başkan!

Bayanlar ve baylar!

Sizin hepinizi Türkiye ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun onuncu yıldönimi nedeniyle yürekten kutlarım.

Bu bayram özel bir nitelik taşıyor. Genelde biz her ülkenin bayramını kutlarız. Kendi ülkemizin, dost ülkelerin bayramlarını kutlarız. Ama şimdi her iki ülke bir bayramı kutluyor. Bu Türkiye için de bayramdır, Azerbaycan için de bayramdır. Zira iki devletin birbirleriyle diplomatik ilişkiler kurmuş olması bir bayramdır.

Azerbaycan on yıl önce kendi bağımsızlığını kazandı. Bizim yüzlerce yıllık tarihimizde bu oldukça büyük bir tarihsel olaydır. Bağımsızlığını ilan ettiğinde Azerbaycan`ı dünya ülkelerine bağımsız bir devlet olarak tanıtmamız gerekiyordu. Biliyorsunuz, bunun kendisi de büyük bir süreçtir. Önceki zamanlarda söylediğimiz gibi, bugün de söylüyoruz, ne mutlu ki Azerbaycan`ın bağımsızlığını tanıyan ilk Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu aynı zamanda doğal bir olaydır. Zira bizim halklarımızı birbirine bağlayan derin kökler bulunmaktadır. Gerçekten de 1918 yılında Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde, devletimizi ilk olarak Türkiye tanıdı. Bu defa da öyle oldu. Ancak Türkiye`nin bu adımı aynı zamanda Azerbaycan`ın bütün dünya ülkeleri tarafından tanınmasına katkı sağladı. Azerbaycan kısa sürede bağımsız bir devlet olarak tanındı. Şimdi on yıldır bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmektedir.

On yıl zarfında Türkiye- Azerbaycan dostluğu, kardeşliği büyük sınavlardan geçmiştir. Doğru, bizim dostluk, kardeşlik ilişkilerimizde on yılda hiçbir sorun yaşanmamıştır. Çünkü bizim dostluğumuz çok sağlam temeller, derin tarihsel köklerimiz üzerinde kurulmuştur. Sanıyorum, böyle de olmalıydı. Eminim, bundan böyle de hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Fakat buna rağmen, Azerbaycan on yıl içinde kendi bağımsızlığını korumak için büyük sınavlardan geçti.

Tüm bu dönemlerde de Türkiye Cumhuriyeti her zaman Azerbaycan`ın yanında olmuştur, Azerbaycan`a destek vermiştir ve uluslararası alanda Azerbaycan`ın sorunlarının çözümünde her zaman destek olmuştur.

Bizim Azerbaycan için en acılı sorun Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı, onun çözüme kavuşmasıdır. Bu anlaşmazlığın çözümünde de Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti başından beri Azerbaycan`a her zaman destek olmuştur. O dönemlerde Azerbaycan`ın henüz bağımsız olmamasına rağmen, sadece olarak, kendi manevi desteği ile Azerbaycan`a yardım etmiştir. Azerbaycan bağımsız bir devlet olduktan sonra ise bu artık bizim devletimize verilen desteğe dönüşmüştür. Şimdi bu ağır ve zor sorunun çözüm yollarının bulunmasında Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan`a içten yardımcı olmuştur, Azerbaycan`la beraberdir, Azerbaycan`ın tutumunu her zaman desteklemiştir ve eminim ki, bundan böyle de destekleyecektir.

On yıl biz bağımsız devletler gibi birbirimzle bağlantılı olarak gelişmişiz. Hiç kuşkum yok ki, bu gelecek açısından da büyük bir temeldir. Biz geleceğin çok güçlü temelini atmışız. Eminim ki, bu temel üzerinde Türkiye-Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin büyük bir abidesi oluşturulacaktır. Bu abide gelecek yıllarda da, gelecek yüzyıllarda da Türkiye - Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin sarsılmaz bir sembolü olacaktır.

Sizleri bir kez daha kutlarım.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Türk Dünyası