Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in Azerbaycan ve Türkiye arasında belgelerin imza töreninde gazetecilere yaptığı açıklama - Çankaya köşkü, Ankara, 12 Mart 2001


Sayın Cumhurbaşkanı!

Sayın arkadaşlar!

Sayın basın mensupları!

Benim Türkiye’ye resmi ziyaretimin birinci bölümü bitmek üzeredir. Beni Türkiye’ye daveti ve göstermiş olduğu bu güzel misafirperverlik için aziz dostum kardeşim, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’e bir kez daha teşekkür ederim. Bu ziyaretim büyük bir öneme sahiptir. Nitekim biz hem ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, hem bizim bölgeyi ilgilendiren konuları, hem de dünyada gelişen süreçleri inceledik, görüş birliği içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ettik ve ileride de Türkiye-Azerbaycan işbirliğinde ortak çalışmalar yapılacağına ilişkin temennilerde bulunduk. Bu beni çok sevindiriyor. Zira Azerbaycan için Türkiye kudretli, büyük, gelişmiş, demokrasi koşulları altında varlığını sürdüren bir devlettir, genç, bağımsız Azerbaycan için Türkiye hep örnek teşkil etmiştir, bugün de teşkil etmektedir.

Burada yaptığımız görüşmeler, ele aldığımız konular hakkında Sayın Cumhurbaşkanı artık sizlere bilgi verdi. Ben fazla zamanınızı alıp tekrar anlatmak istemiyorum. Fakat tüm konularda bizim aynı görüşte olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Petrol Boru Hattının artık inşaat çalışmalarına başlanması konusunda her iki ülkenin - hem Türkiye hem Azerbaycan’ın- aynı tutumu paylaştığını özellikle bugün bir kez daha hissettim. 1994 yılında başlatmış olduğumuz bu çalışmayı hep birlikte tamamlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Azerbaycan petrolü, yakın senelerde Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla hem Türkiye’ye hem Akdeniz’e akacaktır.

Son dönemlerde Türkiye ile ilişkilerimizi ilgilendiren çok önemli bir konu daha ortaya çıktı. Bu da Azerbaycan’ın bulduğu büyük doğalgaz yataklarının Türkiye ile ortak işletilmesi konusudur. Biz Şahdeniz doğalgaz yatağında büyük miktarda gaz rezervini keşfettik. Bunu göz önünde bulundurarak, Türkiye devleti, hükümeti ile önceden görüşmeler yaptık ve elde edilecek doğalgazın büyük bir bölümünün Türkiye’ye ihracı konusunda bir uzlaşmaya vardık. Bugün ben çok büyük memnunluk duyarak şunu belirtiyorum ki, bu uzlaşma gerçeğe dönüştü ve Azerbaycan’da üretilecek doğalgazın Türkiye’ye satışı hakkında hem hükümetlerarası anlaşma, hem Alım Satım Sözleşmesi imzalandı. Bu çok önemlidir. Zira bu gazın Gürcistan üzerinden taşınması gerekiyor. Önceki dönemlerde Bakü’den Gürcistan’a kadar yapılmış olan doğal gaz boru hattımız vardır, bunu yeniden kullanıma açmamız gerekiyor. Bu nedenle biz doğalgazı nereye ihraç edeceğimizi önceden bilmeliyiz. İkincisi, biz 6 milyar metreküp doğalgazın nakli konusunda da anlaştık. Fakat ileride biz Türkiye`ye yıllık olarak 15 milyar veyahut 20 milyar metreküp doğalgaz satabiliriz.

Sayın Dostum, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bir zamanlar bana, Türkiye’nin 50 milyar metreküp doğalgaza ihtiyacı olduğunu, Azerbaycan, ne kadar fazla gaz üretecekse hepsini alacaklarını pekçok kez söyledi. Şimdi biz Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bu çalışmanın temelini attık. Sanıyorum, bu çalışma başarılı olacaktır. Biz şimdi mevcut boru hattını kullanacağız, doğalgazı Türkiye’nin sınırlarına kadar ulaştıracağız. Bu doğalgazın kullanımı için Türkiye’de önemli hazırlık çalışmalarının yapılması gerekiyor.

Fakat biz ileride daha büyük hacimde doğalgazın Türkiye’ye ihracı için dev bir boru hattını inşa etmek istiyoruz. Bu bağlamda önümüzde çok büyük ufuklar, olanaklar açılıyor. Bu Türkiye-Azerbaycan dostluğunun, ekonomik işbirliğinin gelişmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda stratejik açıdan bizi birbirimize daha sıkı bağlayacaktır. Biz Türkiye ile ilişkilerimizi stratejik işbirliği ilkesi temelinde kurduk. Bu ilişkileri bundan böyle de geliştirmek istiyoruz.

Ben bugün yapılan görüşmelerden ve imza atılan anlaşmalardan çok büyük memnunluk duyduğumu belirtmek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, Size bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kısa inceleme yazısı

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan-Türkiye ilişkileri

Bilgi notu

Azerbaycan - Türk Dünyası